Deurdrangers met schaararm

Met deurdrangers met schaararm van GU rust u eenvleuge­lige binnen- en bui­tendeuren, als­mede brand- en rookwerende deuren op maat uit. Ze zijn eenvoudig te mon­teren, flexibel en individueel in te stellen. Door de optimale werking ervan kunnen deze zowel op de schar­nier- als op de schar­nier­tegen­zijde worden gemon­teerd. Bij tempe­ratuur­schommelingen garanderen Ther­momatik-ven­tielen in alle omstan­digheden een gelijkma­tige sluitfunctie.

GU-deurdranger met schaararm in detail:

Model

OTS 536

OTS 430

OTS 330

OTS 210

OTS 200

OTS 140

Toe­pas­sing

1-vleugelig

Brand- en rookwerende deuren


Max. deurvleugelbreedte

1-vleugelig

1400 mm

1250 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

Ins­telfunc­ties

Sluitkracht over­e­en­komstig EN 1154

2 – 6

2 – 5

2/3/4

2/3/4

3/4

2/3/4

Sluitsnelheid

Eindslag

Sluit­ver­traging

optioneel

Ope­ningsd­emping

optioneel

Vast­zetmogelijkheden

Max. ope­nings- en sluithoek

180º

180º

180º

180º


CE-aanduidingToegelaten voor gebruik bij brand- en rookwerende deuren