Deur­drangers met schaararm

Met deur­drangers met schaararm van GU rust u eenvleuge­lige binnen- en bui­ten­deuren, alsmede brand- en rook­werende deuren op maat uit. Ze zijn een­voudig te mon­teren, flexibel en indivi­dueel in te stellen. Door de optimale wer­king ervan kunnen deze zowel op de scharnier- als op de scharnier­tegenzijde worden gemon­teerd. Bij tempe­ra­tuur­schomme­lingen garan­deren Ther­momatik-ventielen in alle omstan­digheden een gelijk­matige sluit­functie.

GU-deur­dranger met schaararm in detail:

Model

OTS 536

OTS 430

OTS 330

OTS 210

OTS 200

OTS 140

Toepassing

1-vleugelig

Brand- en rook­werende deuren


Max. deurvleugelbreedte

1-vleugelig

1400 mm

1250 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

Instel­func­ties

Sluit­kracht over­een­komstig EN 1154

2 – 6

2 – 5

2/3/4

2/3/4

3/4

2/3/4

Sluit­snelheid

Eind­slag

Sluit­ver­tra­ging

opti­oneel

Openings­dem­ping

opti­oneel

Vastzet­mogelijkheden

Max. openings- en sluit­hoek

180º

180º

180º

180º


X
Beurzen

BOUW 2015

München, Duitsland

19.01. - 24.01.2015

U vindt ons in
Hal C4, stand 339


INFACOMA

Thessaloniki, Griekenland

12.02. - 15.02.2015

U vindt ons in
Hal 13, stand 21
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
De onder­ne­mingsgroep Gretsch-Unitas
Taal: Engels
CE-aanduidingToegelaten voor gebruik bij brand- en rookwerende deuren