Samoz­amykacze górne z ramie­niem nożycowym

Samoz­amykacze dźwig­niowe GU pozwa­lają na wypo­sażenie drzwi 1-skrzydłowychwewnątrz i zewnątrz jak również drzwi przeciwpoża­rowych i przeciwdymowych. Są one proste w mon­tażu i regulacji, która może być indywidualna. Dzięki wyso­kiej pewności działania samoz­amykaczy mogą one być zabudowane zarówno po stronie zawi­asowej jak i przeciwnej. Wentyle ter­momatyczne gwa­ran­tują równomi­erne zamykanie nawet w razie wahań tempe­ratury.

Samoz­amykacze górne z ramie­niem nożycowym w szczegółach:

Model

OTS 536

OTS 430

OTS 330

OTS 210

OTS 200

OTS 140

Zastosowanie

1 -skrzydlowe

Drzwi przeciwpoża­rowe i dymoszc­zelne


Maks. szerokość skrzydła drzwi

1 -skrzydlowe

1400 mm

1250 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

Funkcje regulacyjne

Klasyfikacja samoz­amykaczy pod względem sił zamykania wg EN 1154

2 – 6

2 – 5

2/3/4

2/3/4

3/4

2/3/4

Prędkość zamykania

Docisk końcowy drzwi

Opóźnienie zamykania

optjo­nalnie

Tłumienie otwierania

optjo­nalnie

Możliwości ustawienia

Maks. kąt otwarcia i zamknięcia

180º

180º

180º

180º


Oznaczone znakiem CEDopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymowych