Aktuální informace

V kon­cernu Gretsch­-Unitas se stále něco děje. Tady získáte přehled o nej­novějším vývoji.

Pro­duktové novinky

Zjistěte dříve než ostatní, jaké inovace vám kon­cern Gretsch­-Unitas nabízí. Podrobné informace ke konkrétnímu výrobku nebo sys­tému získáte dalším klik­nutím.

Semináře a školení

Sku­pina GU vám nabízí rozsáhlý pro­gram dalšího vzdělávání, například na téma cer­ti­fikace CE. Zde získáte další informace o téma­tech a termínech.

Veletrhy

Budeme rádi, pokud vás budeme moci osobně přivítat v něk­terém z vele­tržních stánků. Kde a kdy nás naj­dete, to zjistíte dalším klik­nutím.


X
Veletrhy

BYGG REIS


18.10. - 21.10.2017SICHERHEIT

Curych, Švýcarsko

14.11. - 17.11.2017

Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina