Účast sku­piny GU na vele­trzích

Na vele­trzích a výs­tavách informuje kon­cern Gretsch­-Unitas o nových pro­duk­tech a aktuálním vývoji. Zas­toupen je na všech význa­mných něme­ckých i světových vele­trzích pro specializované pro­dejce, výrobce oken, architekty a pro­jekt­anty. 

Termín příštího veletrhu

BYGG REIS


18.10.2017 - 21.10.2017

Termíny dalších veletrhů

SICHERHEIT 14.11. - 17.11.2017
Curych, Švýcarsko
Další informace
fensterbau frontale 21.03. - 24.03.2018
Norimberk, Německo
Další informace


Minulé veletrhy

BAU 2017 16.01. - 21.01.2017
Mnichov, Německo
Další informace

X
Veletrhy

BYGG REIS


18.10. - 21.10.2017SICHERHEIT

Curych, Švýcarsko

14.11. - 17.11.2017

Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Kontakt:

Další informace o akcích, místech a termínech si prosím vyžádejte e-mailem:
office(at)g-u.cz