Sys­témy řízení budov

Sys­témem řízení budovy efek­tivně a smys­luplně pro­pojíte různé sys­témy a zařízení z oblasti zabezpečení, kom­u­nikace a medi­ální tech­niky. Pomocí stan­dardizovaných sys­témů řízení budov spojíte celou řadu sys­témů, a svým zákazníkům tak budete moci nabídnou vysokou míru flexibility, ochrany investic a svobody rozhodování.

Systém řízení budovy GEMOS­

Přes 400 rozhraní a více než 500 ins­talovaných zařízení: GEMOS­ je nej­prodávanější a tech­no­logicky nejdoko­nalejší pro­dukt svého druhu. Jedná se o systém řízení budovy, který všechna technická zařízení spojuje do jednoho centrálního, snadno ovla­da­telného rozhraní.


X
Veletrhy

fensterbau frontale

Norimberk, Německo

21.03. - 24.03.2018

Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com