Sus­tavi za upra­vljanje

Sustav za upra­vljanje objektima omogućuje učin­kovito i smis­leno međus­obno povezivanje različitih sus­tava i uređaja iz područja sigur­nosti, kom­u­nika­cije i medi­jske tehnike. Sus­tavi za upra­vljanje objektima neovisni o pro­izvođaču omogućuju vam povezivanje na brojne sus­tave te tako vašim klijentima nude visok stu­panj slobode pri odlučivanju, flek­si­bil­nosti i zaš­tite investicije.

Sustav upra­vljanja objektima GEMOS­

Preko 400 sučelja i više od 500 instali­ranih sus­tava: s GEMOSOM kao vodećim pro­izvodom na tržištu i u tehno­logiji dobit ćete sustav upra­vljanja objektima koji sve tehničke uređaje inte­gr­iran u središnju površinu kojom se lako rukuje.


X
Sajmovi

fensterbau frontale

Nürnberg, Njemačka

21.03. - 24.03.2018

Dokumenti za preuzimanje
Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Naziv Veličina datoteke Preuzimanje
Imagebroschüre_05-2016_HRV 8,0 MB Preuzimanje
Termékkínálat 6,4 MB Preuzimanje