Įmonių grupės „GU“ dalyvavimas par­odose

Dalyvau­dama par­odose įmonių grupė „Gretsch­-Uni­tas“ informuoja apie naujus ir pato­bul­intus gami­nius. Bend­rovė dalyvauja visose specializuotose prekybos, langų gamin­tojų, architektų ir pro­jektuotojų par­odose Vokie­tijoje ir užsi­e­nyje.

Kitos parodos data

„fensterbau frontale“

Niurnbergas, Vokietija
21.03.2018 - 24.03.2018


Ankstesnės parodos

„BAU 2017“ 16.01. - 21.01.2017
Miunchenas, Vokietija
Daugiau informacijos

X
Parodos

„fensterbau frontale“

Niurnbergas, Vokietija

21.03. - 24.03.2018

Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Kontaktai:

Dėl kitų renginių, vietų ir terminų teiraukitės elektroninio pašto adresu:
info(at)g-u.lt