La noi aveți șanse mari

Merită să depuneți un CV la grupul nostru de firme, deoarece în cali­tate de angajat puteți pro­fita de oferta noa­stră extinsă de cali­ficări pro­fe­s­io­nale și educație con­tinuă. Atmosfera excel­entă din cadrul întreprin­derii noa­stre, simțul nostru de răspundere civică și com­u­ni­carea deschisă asigură o motivație ridicată și o durată a vechimii în muncă net supe­r­ioară mediei. Toate ace­stea consti­tuie funda­mentul unei reușite comune făcute să dureze.

Oferte de serviciu

La grupul nostru de succes, aflat în con­tinuă creștere, apar în perma­nență noi posturi pentru care căutăm per­sonal cali­ficat și motivat ca dumneavoa­stră.


X
Târguri

fensterbau frontale

Nürnberg, Germania

21.03. - 24.03.2018

Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas
Limba: englez