српски / srpski

Sis­temi za upra­vljanje objektima

Sis­temi za upra­vljanje objektima omogućuje efiksano i smis­leno međus­obno povezivanje različitih sis­tema i sis­tema iz područja bezbednosti, kom­u­nika­cije i medi­jske tehnike. Sis­temi za upra­vljanje objektima, nezavisno od pro­izvođača, Vam omogućuju povezivanje sa brojnim sis­temima, čime se Vašim klijentima nudi visok stepen slobode pri odlučivanju, flek­si­bil­nosti i zaštiti investicije.

Sis­temi za upra­vljanje objektima GEMOS­

Preko 400 interfejsa i preko 500 pos­tavljenih sis­tema: sa GEMOSOM kao vodećim pro­izvodom na tržištu i u tehno­logiji dobijate sistem za upra­vljanje objektima koji inte­griše sve tehničke uređaje na cen­tralnu površinu kojom se jedno­s­tavno upra­vlja.


X
Sajmovi

fensterbau frontale

Nirnberg, Nemačka

21.03. - 24.03.2018

Preuzimanja
Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fassadenlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Bau 2017 - Fenster- und Türlösungen der GU-Gruppe
Grupacija preduzeća Gretsch-Unitas
Grupacija preduzeća Gretsch-Unitas
Jezik: енглески
Naziv Veličina datoteke Preuzimanje
Mi stvaramo tehnologiju za Vas 8,0 MB Preuzimanje
Proizvodni program 6,4 MB Preuzimanje

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com