Logo BKS

BKS Connect – Kompletní řešení z jednoho zdroje

Pomocí služeb obchodní pobočky se nabízejí komplexní řešení pro propojené zabezpečení budov. Naše podniková skupina tak vychází vstříc rostoucím nárokům trhu a zákazníků. Nabídka je zaměřena mimo jiné na architekty, projekční kanceláře, projektanty, dodavatele staveb, středně velké společnosti a veřejné společnosti.

Propojený bezpečnostní koncept

Systém řízení budov a rizik GEMOS nezávislý na výrobci nabízí rozhraní pro všechny zabezpečovací systémy dostupné na trhu. Díky tomu lze tyto systémy a rovněž všechny produkty skupiny GU propojit se systémem řízení budov.


Propojené světy BKS

Otevření Showroomu ve Velbertu

Na 1 000 čtverečních metrech budou ukázána řešení pro elektronické a mechanické zabezpečení a tím tak prezentovány kompetence pro různé požadavky systémových řešení pro kontrolu přístupu, odvod tepla a kouře, modely nebezpečí, únikové a záchranné cesty. Předváděcí prostor nabízí možnost dialogu se zákazníky a pro diskusi přístupů, nápadů a návrhů.

Prostory jsou k dispozici také zákazníkům, partnerům a sdružením pro vlastní akce.

Napište nám


Propojená bezpečnostní řešení pro různá odvětví

S BKS Connect zajišťujeme pomocí individuálních řešeními v různých sektorech koordinovanou bezpečnost. Přitom dbáme na to, aby různé aspekty života ladily s architektonickými a konstrukčními požadavky moderních komerčních budov.

Oblasti BKS Connect

Plánování

Plánování

Od vývoje mechanismy překrývající bezpečnostních konceptů až po vyhotovení nabídek.

Analýza obchodních procesů, bezpečnostní a optimalizační koncepty, projektové plánování specializovanými plánovači, odhady nákladů, tvorba technických požadavků, technických specifikací a funkčních výběrových řízení, prováděcích plánů a revizních výkresů.

Projekt

Projekt

Realizace projektů a projektové řízení na stavbě pro řadu mechanismů a různých úkolů, které je nutné flexibilně koordinovat a profesionálně řešit. Hardwarová a softwarová řešení pro bezproblémové zabezpečení uvnitř i vně budov.

Servis

Servis

Kompletní servis z jednoho zdroje – od projektového řízení, přes instalaci a uvedení do provozu až po individuálně přizpůsobené služby a údržbu.

BKS GmbH certifikuje systémy požární signalizace a hlasového alarmu podle DIN 14675

BKS má pro každou provozní fázi systémů požární signalizace a hlasového alarmu potřebné certifikáty odpovídající normě DIN 14675, které slouží jako doklad o shodě v souladu s požadavky DIN 14675:2018-04.

Ta zahrnuje plánování, projektování, montáž, instalaci, uvedení do provozu, přejímka, technickou údržbu a servis, ať už pro nové systémy nebo pro rozšíření, změny a úpravy stávajících systémů.

DIN 14675 stanovuje požadavky na konstrukci a provoz systémů detekce požáru, ohlášení požáru a požárních hlásičů v budovách a jejich okolí se zvláštním ohledem na stavebně právní a požárně specifické požadavky. Je vypracována výborem pro stanovení norem hasičů (FNFW) a popisuje profesionální instalaci a provoz systému požární signalizace, který spouští přímou výstrahu hasičskému sboru. Platí v Německu a zabývá se všemi požárně důležitými tématy, jako je připojení a standardizované požární periferie.

Tuto službu poskytujeme i v souvislosti s naším systémem řízení (PSIM) GEMOS a našim zákazníkům mimo jiné nabízíme vizualizaci všech zabezpečovacích komponent.

Aby žádné otázky nezůstaly bez odpovědi

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další informací, napište nám – rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás nyní
[Translate to Čeština:] Beratung bei der GU-Gruppe