Logo BKS

Sigurnost na internetu

Za umreženi sustav za upravljanje zgradama za prikupljanje podataka relevantnih za sigurnost i upravljanje kritičnim sigurnosnim sustavima postoje visoki zahtjevi s obzirom na IT sigurnost i sigurnost podataka.

Vodeći na pregledniku bazirani PSIM GEMOS nalazi se na najnovijoj razini tehnike i raspolaže odgovarajućim funkcijama u skladu s današnjim opasnostima, a tematski kompleks „sigurnost na internetu” već je dugo neizostavni dio plana razvoja.

Godine 2020. tvrtka ela-soft GmbH dobila je LenelS2 certifikat u sklopu LenelS2® OpenAccess Alliance-Program

LenelS2 certifikat za GEMOS znači ulazak u LenelS2 OpenAccess Alliance Program (OAAP). GEMOS ima sučelja za OnGuard®-sustav kontrole pristupa i upotrebljava dokazane ONGuard API aplikacije . Pritom je prednost za korisnika to što GEMOS automatski prepoznaje izmjene na uređajima u OnGuard sustavu i prikazuje ih u sustavu GEMOS. GEMOS tako ostaje sinhroniziran u slučaju proširenja ili izmjena sigurnosne strukture.

GEMOS 5 Next Generation PSIM

Krajem 2021. godine na tržište je lansiran GEMOS 5 „Next Generation PSIM”. GEMOS 5 označava načelno obnavljanje GEMOS PSIM-a (advanced physical security information system) od jezgre do modularnog ustroja, novih korisničkih sučelja (GUI) i upravljanja osnovnim podacima.

Uz GEMOS je moguće upravljati brojnim medijima, komunikacijom i sigurnošću neovisno o proizvođaču, primjerice: vatrodojavnim sustavima, alarmnim protuprovalnim sustavima, sustavima videonadzora, sustavima kontrole pristupa, sustavima za gašenje požara i odvodnju dima i topline te mnogim drugima.

Široko dostupna i sigurna sučelja predstavljaju temelj za besprijekorno uparivanje vanjskih sustava sa sustavima za upravljanje. Inteligentna sučelja GEMOS za svako uparivanje vanjskog sustava predviđaju zasebni upravljački program (driver).

GEMOS 5 Enterprise rješenja

Enterprise rješenje omogućava nadzor svih zgrada s jednog upravljačkog mjesta.

 • GEMOS 5 „Enterprise Light” opisuje lokalni redundantni sustav na jednoj lokaciji s dva poslužitelja. Pritom se u slučaju prestanka rada glavnog poslužitelja uključuje redundantni sustav, a nakon oporavka i odobravanja glavnog poslužitelja, poruke i događaji redundantnog sustava nastali u međuvremenu automatski se prenose u glavni sustav. Na toj razini razvoja glavni podaci se redovito i automatski prenose s glavnog poslužitelja na redundantni poslužitelj, ali u slučaju oporavka nakon prestanka rada, ti podaci se ne prenose s redundantnog poslužitelja natrag na glavni poslužitelj.

 

 • GEMOS 5 „Enterprise Standard” obuhvaća instalaciju upravljačkog mjesta u kontrolnoj sobi i do osamnaest lokacija. Na zahtjev, instalacija lokacija odgovara opsegu funkcija sustava „Enterprise Light” (lokalna redundancija). Poruke lokalnih sučelja, događaji i poruke u stvarnom se vremenu prenose s lokacija na upravljačko mjesto. Osnovni podaci održavaju se samo na upravljačkom mjestu i automatski se prenose na lokacije (središnje pohranjivanje podataka / suverenitet podataka). Upravljačko mjesto je redundantno pa u slučaju potpunog prestanka rada upravljačkog mjesta ili veze između lokacije i upravljačkog mjesta, lokacija radi lokalno i neovisno. I ovdje se također nakon oporavka i odobrenja veze odnosno sustava upravljačkog mjesta, poruke i događaji koji su se dogodili automatski prenose s lokacije na upravljačko mjesto.

GEMOS 5 Mosaic

 • GEMOS Mosaic - učinkovita 4. generacija vizualizacije, uporaba i upravljanje prikazima, planovima položaja, oblikovanjem i njihovim sadržajima u sustavu GEMOS
 • Kontinuirano zumiranje planova položaja koje omogućuje prikaz sve preciznijih detalja („efekt Google karti”), npr. zumiranje zgrade.
 • Geografski informacijski sustavi (GIS) - pomoć pri mapiranju u sustavu GEMOS 5 zahvaljujući fiksnim senzorima koji dinamično djeluju pomoću GPS koordinata
 • Kontrola objekata koji se pomiču (npr. dronova)
 • U tom kontekstu, također definicija površina („zone alarma”) i alarmiranje u slučaju da objekti koji se kreću napuste te površine ili uđu na njih (npr. blokirana područja)
 • Umetanje videoprijenosa: videoprijenos drona uživo može se prikazati tijekom nadzornog leta.
GEMOS 5 Mosaic

GEMOS 5 HTML 5 video

 • Videozapisi u sustavu GEMOS 5 prirodno se integriraju pomoću tehnologije HTML 5 / Web RTC i zbog toga nije potrebna uporaba vanjskih, dodatnih aplikacija klijenta
 • Upravljački sustavi za video i kamere koje omogućuju videoprijenos HTML 5 mogu se izravno uključiti u GEMOS 5.
 • GEMOS 5 opcijski je dostupan s video-proxy poslužiteljem kako bi se u GEMOS 5 mogli integrirati i upravljački sustavi za video i kamere koje nisu kompatibilne s tehnologijom HTML 5
 • Pristup funkcijama upravljačkog sustava za video kao što su arhivske fotografije, upravljačke naredbe / prethodne postavke itd. zahvaljujući intuitivnom upravljanju preglednikom (uporaba kao „YouTube”)
 • Video-proxy s visokom razinom mogućnosti skaliranja za integraciju velikog broja videokamera i paralelno većeg broja upravljačkih sustava za video. Transkodiranje videoprijenosa različitih kamera i upravljačkih sustava za video provodi se putem proxy poslužitelja, a zahvaljujući tome zahtjevi za GEMOS klijent sustave održavaju se na niskoj razini.
 • Prijenos videozapisa HTML 5 u pregledniku (na radnom mjestu nije potrebno instalirati zasebnu aplikaciju za prikazivanje videozapisa)

GEMOS 5 nove površine, grafike i više

 • GEMOS 5 GUI Relaunch - revizija korisničkog i upravljačkog sučelja baziranog na internetu uz zadržavanje slobodnih, individualnih mogućnosti oblikovanja u skladu sa zahtjevima
 • Ikone i simboli u obliku vektorske grafike
 • Mogućnost kontinuiranog skaliranja bez gubitka kvalitete
 • Uvoz CAD-a - podržan je aktualni format datoteke DWG-AutoCAD u sustavu GEMOS za grafički uvoz nacrta, bez vanjskog konvertiranja. Pozicioniranje, razmjena svojstava i uvoz javljača preko CAD blok atributa za nacrte. Podržane CAD layer strukture, rad s referenciranim nacrtima (XRefs).
 • Poboljšana mogućnost upravljanja i intuitivnost na temelju tzv. koncepata UI/UX. Zahvaljujući tome, novi korisnici brže svladavaju uporabu, a uporaba aplikacije je intuitivnija uz istodobno smanjene zahtjeve za obuku.
 • U tom kontekstu, obrada upravljačkih elemenata u sustavu GEMOS 5 glede osuvremenjivanja grafike i intuitivnosti.
GEMOS 5 Oberfläche

Rješenja specifična za branše

Individualna rješenja za objekte u različitim branšama.

Rješenja specifična za branše

GEMOS and GEMOS access sales contact

Are you looking for a competent GEMOS contact person? If so, just write to us, we will be pleased to help.

Get in touch now