Logo BKS

Rješenja specifična za branše

Primjer integracije, računalni centar

GEMOS DatacenterControl razvijen je specijalno za potrebe suvremenog i sigurnog podatkovnog centra.

Rechenzentrum

GEMOS rješenje:

Različiti pojedinačni uređaji ujedinjuju se u cjelokupni sustav s jednom konzistentnom upravljačkom površinom koja uključuje funkcije vizualizacije i alarma i kojim je moguće jednostavno upravljati putem internetskog preglednika.

 • Nadzor isključivanja s vremenskim upravljanjem i verificiranje poruka za vatrodojavni sustav
 • Oštro/blago uključivanje alarmnog protuprovalnog sustava, neovisno o stvarnim sigurnosnim područjima
 • Povezivanje sekvencija snimljenog zapisa videouređaja s alarmima
 • Analogni prikazi vrijednosti, vrijednosti brojača i grafički prikaz procjena GLT-a
 • Sustav kontrole pristupa s upravljanjem sigurnosnim zaprekama, dvostruka blokada pristupa, nadzor prolaza i princip četiri oka
 • Električki sustav zvučnika (ELA) s dinamičnim stvaranjem zona i ciljanim pretraživanjem u planovima položaja, klikom miša
 • Analize stvarnog stanja i procjena podataka s upravljačkih mjesta kao osnova za odluke o mjerama poboljšanja sigurnosti i organizacijskih procesa

Primjer integracije u hotel

Za hotele vrijede posebni zahtjevi glede sigurnosti. Velika fleksibilnost i jednostavno upravljanje sustavom zaključavanja važni su kriteriji, tim više što je hotel veći. GEMOS je od samog početka dizajniran za cijelu zgradu i ujedinjuje funkcije pojedinačnih djelatnosti u jednom sustavu.

Hotel

GEMOS rješenje:

Različiti pojedinačni uređaji ujedinjuju se u cjelokupni sustav s jednom konzistentnom upravljačkom površinom koja uključuje funkcije vizualizacije i alarma i kojim je moguće jednostavno upravljati putem internetskog preglednika.

 • Nadzor isključivanja s vremenskim upravljanjem i verificiranje poruka za vatrodojavni sustav te ostale podsustave
 • Oštro / blago uključivanje alarmnog protuprovalnog sustava, neovisno o stvarnim sigurnosnim područjima
 • Povezivanje sekvencija snimljenog zapisa videouređaja s alarmima ili informativnim porukama
 • Analogni prikazi vrijednosti, vrijednosti brojača i grafički prikaz procjena GLT-a putem sustava OPC, BACNet, SNMP ili iz sustava KNX
 • Sustav kontrole pristupa s upravljanjem sigurnosnim zaprekama, dvostruka blokada pristupa, nadzor prolaza i princip četiri oka
 • Upravljanje evakuacijskim putovima i putevima za spašavanje, potpuna integracija uređaja za BKS sustave za upravljanje evakuacijskim putevima
 • Električki sustav zvučnika (ELA) s dinamičnim stvaranjem zona i ciljanim pretraživanjem u planovima položaja, klikom miša, čak i u slučaju evakuacije
 • Mjere koje je moguće individualno oblikovati i dokumentiranje svih događaja, poruka i upravljanja u jednoj bazi podataka
 • Analize stvarnog stanja i procjena podataka sustava kao temelj za odluke o mjerama poboljšanja sigurnosti, energetske učinkovitosti i organizacijskih procesa
 • Telefonski sustav i portafon sustav: upravljanje cjelokupnom govornom komunikacijom putem jednog krajnjeg uređaja
 • Izrada i upravljanje kombiniranjem scenarija, iz različitih podsustava, s unaprijed definiranim scenarijima. Aktivacijom je moguće upravljati pomoću vremena, događaja ili ručno
 • Ostvarivanje koncepata samoposluživanja za pristup, prijavu i odjavu čak i izvan razdoblja primanja (uključivanje trezora s ključem, jednokratni kodovi za pristup [QR], sustavi kioska)
 • Digitalizacija procesa prijave putem internetskog portala i digitalnih ključeva u kombinaciji s elektroničkim sustavima zaključavanja proizvođača BKS
 • Visoka razina zadovoljstva kupaca zahvaljujući opcijskoj primjeni NFC aplikacije, kao zamjene za uobičajenu karticu s ključem ili obični ključ
 • Modeli licence koji se mogu planirati i fleksibilno skalirati za dugoročno ekonomičan rad IT rješenja

Primjer integracije u zatvoru

Suvremeno izvršenje kazne i forenzika postavljaju ogromne zahtjeve za ljude i tehniku. Potrebno je uzeti u obzir potrebu za zaštitom zaposlenika i službenika, ali i zatvorenika te ljudi koji žive u blizini zatvora / centra za forenzičku psihijatriju. GEMOS rješenje za zatvore i centre za forenzičku psihijatriju posebno je prilagođeno tim zahtjevima.

JVA

GEMOS rješenje:

GEMOS softverom moguće je putem intuitivne, na internetu bazirane površine, vizualizirati, rukovati i inteligentno međusobno povezivati sve elektroničke sigurnosne tehnike, neovisno o proizvođaču – sve do periferijske razine! Individualno oblikovane upravljačke površine omogućavaju intuitivno i jednostavno rukovanje svim korištenim sigurnosnim tehnikama:

 • Svi dijelovi mogu se vizualizirati u CAD tlocrtima
 • Videosustav s prijenosom slike video prijenosa uživo na web površini, obradu poruka s videodetekcije, kamera, moguće je prebacivati na željene zaslone, pokretati i zaustavljati snimke te obrađivati zapis
 • Vatrodojavna tehnika
 • Elektroakustički uređaj
 • Uređaji za pozive u nuždi i radio veza
 • Komunikacija poziva iz ćelija
 • Detekcija ograde i žičanog dijela na vrhu zida
 • Nadzor kontakata vrata, sustav upravljanja zaprekama, evakuacija
 • Telefonski uređaj
 • Nadzor uređaja za odlaganje ključeva
 • Interakcije svih procesa i upravljanje ovisno o događaju
 • Mjere koje je moguće individualno oblikovati i dokumentiranje svih događaja, poruka i upravljanja u jednoj bazi podataka
 • Visok stupanj raspoloživosti zbog cjelovitog koncepta redundancije (GEMOS HA Agent) radnog mjesta, poslužitelja, mreže i sučelja
 • Povezivanje postojećih baza podataka s informacijama o stanarima, npr. BASIS-Web
 • Alarmiranje putem elektroničke pošte, SMS poruka, Voicea, telefaksa itd.

Ovo GEMOS rješenje moguće je adaptirati i za:

 • Forenzičare i forenzičke klinike
 • Ustanove za forenzičku psihijatriju
 • Zatvore za maloljetnike
 • Psihijatrijske bolnice

Primjer integracije, logistika

GEMOS LogisticControl rješenje posebno je prilagođeno zahtjevima i potrebama logističkih poduzeća.

Logistik

GEMOS rješenje:

Najveća moguća optimizacija procesa automatizacijom. Integrirana provjera konzistencije radi minimaliziranja neusklađenosti u logističkom procesu uključujući dokaz o pogrešnim utovarima. Na taj način moguće je postići smanjenje premija osiguranja.

 • Unakrsni sustav izvještavanja (Cross system reporting)
 • Provjera vozila integriranjem sustava prepoznavanja registracijskih oznaka, identifikacija vozača, upravljanje ormarima, prijava dobavljača u sustav, automatizirano izdavanje kartica, usklađivanje podataka s robnim poslovanjem
 • Usmjeravanje na terenu tvrtke, dodjeljivanje položaja za utovar, automatizirano obavještavanje SMS porukom, audiozapisi i veliki prikazi pomoću LED zaslona
 • Integracija postupaka vaganja
 • Bilanciranje (tko i koji kamion se još nalazi na terenu?)
 • Integracija video uređaja
 • Integracija i vizualizacija vatrodojavnog sustava
 • Nadzor i upravljanje elektroničkim sustavima zaključavanja
 • Vizualizacija svih relevantnih planova položaja, podsustava i procesa sustava u jedinstvenu površinu, lokaliziranje vozila i kontejnera, izrada kartica
 • Sve podatke iz različitih izvora moguće je skupiti i zajedno obraditi. Za svaku poruku ili skupine poruka mogu se definirati individualni planovi provođenja mjera.

GEMOS and GEMOS access sales contact

Are you looking for a competent GEMOS contact person? If so, just write to us, we will be pleased to help.

Get in touch now