Odimljavanje i uređaji za odvodnju topline (ODT)

Nastanak i razvoj dima u požaru predstavlja najveću opasnost po ljude i zgradu. Iz tog razloga, brz i siguran odvod dima od osobite je važnosti. Sustavi za odvod dima i topline, kao nezaobilazni sastavni dio preventivne zaštite od požara, preuzimaju najvažniji zadatak: u slučaju požara, u vanjski prostor odvode plinove nastale u požaru, opasne okside te toplinsku energiju. Evakuacijski putevi na taj način ostaju nezadimljeni te tako omogućavaju aktivno i pasivno spašavanje. Osim toga, izbjegava se i da toplinsko opterećenje na konstrukciju zgrade nastalo zbog vrućih plinova koji nastaju u požaru ne dovede do oštećenja zgrade.

Novi proizvod

SECURY panik brave sa zaključavanjem u više točaka i zaštitom za tjeralicu

Razvojni inženjeri grupacije GU reagirali su na povećane zahtjeve i razvili zaštitu tjeralice za uspješno RC 2 i RC 3 certificiranje jednokrilnih i dvokrilnih potpunih panik vrata kao i dvokrilnih vrata s pasivnim krilom. Time grupacija GU jedina na tržištu posjeduje i nudi proizvod s takvom značajkom.

Više informacija

Dijelovi sustava za ODT

Gretsch-Unitas nudi širok asortiman usklađenih dijelova sustava – od elektromotornih lančanih i vretenastih pogona preko centrala za odimljavanje, sve do širokog asortimana pribora. Tu se ubrajaju i kompletni sustavi za otvaranje otklopnih, zaklopnih kao i zaokretnih prozora s otvaranjem prema unutra i prema van.

Sustavi za odvod dima i topline prikladni su ne samo za odimljavanje u slučaju požara, nego i za svakodnevno prozračivanje te tako pokrivaju sva moguća područja primjene.

Električko upravljanje (ODT centrala za odimljavanje)

Električko upravljanje odvoda dima i topline odvija se preko kompaktne ODT centrale za odimljavanje. Opremljena je brojnim funkcijama podešavanja i primjene te preglednim porukama o stanju putem LED lampica. Prozori, dimne zaklopke ili svjetlosne kupole otvaraju se ili zatvaraju elektromotornim pogonima.

Funkcijom prozračivanja upravlja se pomoću tipkala za prozračivanje, senzora kiše i vjetra ili vremenskim satom, a u slučaju alarma RWA ručnim javljačem ili automatski preko detektora dima odnosno topline. Dodatno se mogu priključiti alarmni signali.

Prirodno odimljavanje PODT (NRWG)

Kod sustava za prirodni odvod dima topline PODT (NRWG) element je kao cjelina ispitan i certificiran u kombinaciji s pogonom, prema normi DIN EN 12101-2. Gretsch-Unitas nudi PODT (NRWG) sustave rješenja s ispitanim, certificiranim dijelovima za drvene i aluminijske profile s euro-utorom velikih proizvođača sustava sa svim uobičajenim načinima otvaranja.

Rauch- und Wärmeabzugsanlage

Odimljavanje

Pod odvodom dima smatra se odimljavanje u slučaju požara (odvod dima i topline) kako bi se u blizini poda omogućio nezadimljeni sloj, a time i sigurna uporaba evakuacijskih puteva.
Glede proizvoda koji se ovdje koriste, radi se o građevinskim proizvodima relevantnima za sigurnost koji su regulirani popisom građevinskih propisa B, dio 1, u normi DIN EN 12101-2.
U ovim slučajevima obavezno treba upotrebljavati sustav za prirodni odvod dima i topline PODT (NRWG) kako dio sustava za ODT.

Mjesta uporabe:

  • Mjesta javnih okupljanja
  • Velika skladišta
  • Industrijske zgrade

Odvod dima

Pod odvodom dima podrazumijevaju se sustavi za odimljavanje u stubištima. Oni služe za odvod dima u obliku hladnog odimljavanja. Glede proizvoda koji se ovdje koriste, riječ je o građevinskim proizvodima koji nisu relevantni za sigurnost i koji su stoga samo navedeni na popisu građevinskih propisa C, dio 3.10.
Projektiranje se obavlja prema smjernicama aktualnog propisa o gradnji dotične savezne pokrajine (LBO). Odlučujući su između ostalog položaj, veličina i širina otvaranja površina za odimljavanje, kao i broj i položaj automatskih i ručnih javljača.

Mjesta uporabe:

  • Stubišta

Odgovaramo na sva vaša pitanja

Ako imate dodatnih pitanja ili trebate više informacija, pišite nam – rado ćemo vam pomoći.

Kontaktirajte nas
[Translate to Hrvatski:] Beratung bei der GU-Gruppe