Logo BKS

Sustavi s prekretnim ključem

BKS sustavi s prekretnim ključem ističu se ključevima, koji su simetrični duž uzdužne osi. Prekretni ključ s obje strane ima jednake utore i/ili ureze. Dok je kod konvencionalnog ključa, koji ureze ima samo na jednoj strani, potrebno paziti na to koja je strana gornja a koja donja, kod prekretnog ključa to nije slučaj jer nema razlika. To čini zaključavanje još praktičnijim.

O sigurnosti skrbe i serijski dostupna anti-bump zaštita kao i funkcija prioriteta koja omogućava otključavanje vrata čak i kada je ključ utaknut na suprotnoj strani cilindričnog uloška.

belvius

belvius

Vidi proizvod
livius6000

livius6000

Vidi proizvod
helius4000

helius4000

Vidi proizvod
  • Certificirano prema EN 1303 i DIN 18252
  • Konvencionalni sustavi zaključavanja kao npr. detect3 s paracentričnim profilom ključa
  • Sustavi zaključavanja s prekretnim ključem janus, livius i helius za veću udobnost pri rukovanju
  • Kodirana pojedinačna zaključavanja u standardnom profilu
  • Registrirana zaključavanja sa sigurnosnim karticama
  • Patentirani sustavi cilindričnih uložaka
  • Cilindrični uložak janus u modularnoj izvedbi

Odgovaramo na sva vaša pitanja

Ako imate dodatnih pitanja ili trebate više informacija, pišite nam – rado ćemo vam pomoći.

Kontaktirajte nas
[Translate to Hrvatski:] Beratung bei der GU-Gruppe