Otwieracz naświetla VENTUS: zapewnia dobry klimat w pomieszczeniu

Świeże powietrze pozwala się skoncentrować i skutecznie uczyć bez przeszkadzających skrzydeł okiennych wystających do pomieszczenia: dla takich wymagań sprawdza się otwieracz naświetla VENTUS. Przy jego użyciu można łatwo spełnić indywidualne wymagania wentylacji. Jako wygodne rozwiązanie; jeżeli na pierwszym planie znajdują się aspekty ekonomiczne, stosuje się warianty ręczne.

Zamek z napędem radiowym: środek prewencyjny w szkołach

Elektrycznie załączany zamek radiowy o napędzie bateryjnym BKS łączy zalety samoryglującego zamka antypanicznego z załączaniem bez przewodowym klamki zewnętrznej. Bez okablowania i montażu możliwe jest bezpieczne sterowanie uprawnieniami dostępu w drzwiach pracowni szkolnych. To oznacza, że w racie ewentualnego alarmu można zablokować dostęp z zewnątrz. Pomieszczenie można jednak w każdej chwili opuścić.
Zamek z napędem radiowym można doposażyć bez utraty dopuszczenia.

Automatyczne drzwi przesuwane z compactMaster CM-F: bezpieczeństwo i komfort

W budynku szkolnym dostęp bez barier dla niektórych jest niezbędny — dla wszystkich komfortowy. W obszarze wejścia należy uwzględnić takie aspekty jak bezpieczeństwo i ochrona przed przeciągiem, np. za pomocą wiatrołapu w postaci drzwi rozwiernych i automatycznych drzwi przesuwnych. Przed rozpoczęciem lekcji, na zakończenie i w trakcie przerw drzwi rozwierne są otwarte. Drzwi przesuwne z tyłu umożliwiają dostęp bez barier. W pozostałym czasie drzwi rozwierne pozostają bezpiecznie i szczelnie zamknięte.

Do produktu

Okucia obiektowe: obciążalna sprawdzona technika

Drzwi w budynkach szkolnych są używane bez przerwy, a przy tym muszą zawsze wypełniać swoją funkcję. Okucia obiektowe GU wykraczają poza minimalne wymagania: Badanie wytrzymałościowe zgodnie z EN 1906 wymaga dla najwyższej kategorii użytkowników 4 tylko 200.000 uruchomień. Nasze okucia zostały przetestowane z ponad 1,5 miliona uruchomień. Tym samym nadają się one doskonale do wszystkich drzwi w budynku szkolnym.