Instalacje oddymiajace i przeciwpożarowe (RWA)

Powstawanie dymu podczas pożaru jest największym zagrożeniem dla człowieka i budynku. Z tego względu do szybkiego i bezpiecznego oddymiania przykłada się szczególna wagę. W tym celu urządzenia odprowadzające dym i ciepło spełniają najważniejsze zadanie jako stały element ochrony przeciwpożarowej: w przypadku pożaru odprowadzają gazy spalinowe, niebezpieczne tlenki oraz energię termiczną do powietrza. Dzięki temu drogi ewakuacyjne i ratunkowe są wolne od dymu oraz umożliwiają aktywną i bierną ewakuację. Ponadto zapobiega się, że wysoka temperatura bryły powstała przez gorące gazy spalinowe doprowadzi do uszkodzenia budynku.

Komponenty instalacji RWA

Gretsch-Unitas oferuje szeroki asortyment dopasowanych do siebie elementów systemowych- od elektromotorycznych napędów łańcuchowych i wrzecionowych przez centrale RWA po obszerny program akcesoriów. Należą do tego również całe systemy otwierania dla okien uchylnych, wychylnych oraz rozwiernych do środka i na zewnątrz.

Instalacje RWA nadają się nie tylko do oddymiania w przypadku pożaru, lecz służą również codziennemu przewietrzaniu i spełniają w ten sposób prawie wszystkie możliwe potrzeby zastosowania.

Elektryczny układ sterowania (centrala RWA)

Elektryczne sterowanie urządzeń odprowadzających dym i ciepło odbywa się przez centralę RWA. Jest ona wyposażona w liczne funkcje ustawień i zastosowań oraz w przejrzyste meldunki stanów dzięki wyświetlaczom LED. Okna, klapy dymowe i kopuły świetlne otwierane i zamykane są za pomocą napędów elektrycznych.

Sterowanie funkcją wentylacji jest uruchamiane przełącznikiem wentylacji, sterowaniem deszcz-wiatr lub zegarem sterującym, a w przypadku alarmu – ręcznie przełącznikiem RWA lub automatycznie czujnikiem dymu lub ciepła. Dodatkowo można podłączyć sygnały alarmowe.

NRWG

W przypadku systemów naturalnego odprowadzania dymu i ciepła (NRWG) element wraz z napędem, jako cały system jest sprawdzony zgodnie z DIN EN 12101-2 oraz posiada certyfikat. Gretsch-Unitas oferuje rozwiązania systemowe NRWG ze sprawdzonymi, certyfikowanymi komponentami dla profili z drewna i aluminium z eurorowkiem w dużych budynkach systemowych we wszystkich typowych rodzajach otwierania.

Rauch- und Wärmeabzugsanlage

Odciąg dymu

Jako odciąg dymu rozumie się oddymianie w razie pożaru (oddymianie cieplne) w celu umożliwienia powstania warstwy o niewielkiej zawartości dymu przy podłodzie, a tym samym bezpiecznego skorzystania z dróg ewakuacyjnych i ratunkowych.
Stosowane do tego produkty są produktami budowlanymi związanymi z bezpieczeństwem, dla których przepisy znajdują się w normie DIN EN 12101-2 na liście norm budowlanych, część 1.
W takich sytuacjach należy koniecznie stosować NRWG jako część RWA.

Miejsca zastosowania:

  • centra kongresowe
  • duże hale magazynowe
  • budynki przemysłowe

Odprowadzanie dymu

Jako odprowadzanie dymu określane są instalacje oddymiające w klatach schodowych. Służą one jako odciąg dymu w postaci oddymiania na zimno. Stosowane do tego produkty są produktami budowlanymi niezwiązanymi z bezpieczeństwem, które dlatego są wymienione tylko na liście norm budowlanych C, część 3.10.
Projektowanie odbywa się zawsze na podstawie obowiązujących ustaw budowlanych krajów związkowych (LBO). Decydujące znaczenie ma między innymi położenie, wielkość i szerokość otwarcia powierzchni odciągu dymu oraz liczba i położenie automatycznych oraz ręcznych urządzeń załączających.

Miejsca zastosowania:

  • klatki schodowe

Aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi

Jeśli są jeszcze jakie pytań lub potrzebne są inne informacje, należy do nas napisać. Z przyjemnością pomożemy.

Skontaktuj się teraz
[Translate to Polski:] Beratung bei der GU-Gruppe