Drogi ewakuacyjne i awaryjne: z grupą GU po bezpiecznej stronie

Von der Qualität eines Flucht- und Rettungswegsystems hängen Menschenleben ab. Deshalb übernimmt die GU-Gruppe Verantwortung: mit ganzheitlichen Fluchttür-Systemlösungen, die weit über die reine Normerfüllung hinausgehen. Architekten und Planern bieten wir damit Sicherheit und ein gutes Gefühl – vom Entwurf bis zum fertigen Gebäude.

Fluchtwegsicherheit mit System

Flucht- und Rettungswegsysteme bieten nur dann maximale Sicherheit, wenn alle Komponenten individuell auf die Gebäude-Situationen abgestimmt sind und perfekt miteinander funktionieren. Deshalb bietet die GU-Gruppe Komplettlösungen aus einer Hand: von der Einzelkomponente bis zum komplexen Gesamtsystem.

Fluchttürverschlüsse – Panikfunktionen bei Panikschlössern der GU-Gruppe

Die Videos zeigen Ihnen die Unterschiede, aber auch die Handhabung der einzelnen Panikfunktionen. Darüber hinaus erfahren Sie an konkreten Anwendungsbeispielen welche Panikfunktion für welche Gebäudesituation anwendbar ist.

Wielkopowierzchniowe drzwi karuzelowe dopuszczone jako drzwi ewakuacyjne

Reprezentatywne wejście do budynków publicznych: wielkopowierzchniowe drzwi karuzelowe GGR i GRA-F łączą elegancki wygląd z maksymalną szerokością drogi ewakuacyjnej: zbędne są wtedy odrębne drzwi ewakuacyjne.

Drzwi ewakuacyjne przesuwne HM-F FT

Pierwsze drzwi przesuwane, które są dopuszczone jako drzwi ewakuacyjne również nocą w stanie zaryglowanym: drzwi przesuwane do dróg ewakuacyjnych HM-F FT zmieniają się nocą w drzwi rozwierne z zabezpieczeniem drzwi ewakuacyjnych.

Elektrycznie ryglowany Touch Bar EVT

Do wszystkich nowoczesnych drzwi antypanicznych: elektrycznie ryglowany touch bar EVT jest nowoczesnym systemem ryglującym wyróżniającym się zredukowaną ilością elementów i intuicyjną obsługą. Ryglowanie jest zintegrowane z touch bar, dzieki czemu nie trzeba go załączać w stanie zabezpieczonym.

Elektrycznie ryglowany zamek paniczny (EVP)

Specjalnie dla jednoskrzydłowych drzwi ewakuacyjnych i antypanicznych: ryglowany elektrycznie zamek antypaniczny EVP jest kompaktowym połączeniem samoryglującego zamka antypanicznego i rygla elektrycznego w drzwiach ewakuacyjnych.

Zamek wyjścia ewakuacyjnego zgodny z EN 179

Specjalnie dla miejsc niepublicznych. Dzięki sprawdzonej i dopuszczonej jednostce składającej się z zamka antypanicznego i okucia można bez trudu spełnić standardy normy EN 179.

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne bez barier

Ważny element prewencyjnej koncepcji przeciwpożarowej: naturalne instalacje oddymiania i usuwania ciepła odprowadzają na zewnątrz gazy spalania, niebezpieczne tlenki i energię cieplną. Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne uniemożliwiają rozprzestrzenianie się dymu i ognia. Sprawdzone rozwiązania systemowe NRWG pozwalają na dokładne dopasowanie do indywidualnej sytuacji w budynku i zapewniają usuwanie dymu z dróg ewakuacyjnych oraz ratunkowych.

Sprawdzone i certyfikowane rozwiązania systemowe dla RWA

Bezpieczne drzwi ewakuacyjne są tylko jednym z elementów skutecznych systemów dróg ewakuacyjnych i alarmowych. Tak samo ważne są skuteczne instalacje oddymiania i usuwania ciepła (RWA), ponieważ pożary i spowodowane nimi wysokie temperatury oraz zadymienie cały czas stanowią największe niebezpieczeństwo dla ludzi i budynku. Grupa GU oferuje kompletne instalacje RWA od jednego producenta i ułatwia w ten sposób planowanie oraz wykonanie zgodne z normami jako element prewencyjnej koncepcji ochrony przeciwpożarowej dla oddymiania dróg ewakuacyjnych i alarmowych.

Kontrolowanie i sterowanie dróg ewakuacyjnych oraz awaryjnych

Centralne sterowanie i kontrolowanie drzwi ewakuacyjnych: odpowiednio do wymagań budynku system jest stosowany do centralnego zarządzania drzwiami lub zostaje zintegrowany przez interfejsy harmonijnie z całym zarządzaniem budynkiem.

Wymagania prawa budowlanego

W Niemczech federalna ustawa budowlana (MBO) określa podstawowe wymagania prawa budowlanego. W ustawach budowlanych krajów związkowych (LBO) oraz z uzupełniających specjalnych przepisach budowlanych, jak np. dla przedszkoli, zakładów pracy, budynków administracyjnych i obiektów zgromadzeń wymagania prawa budowlanego są skonretyzowane.

Najważniejsze wymagania obejmują trzy kwestie:

 • Jak muszą się otwierać drzwi na drogach awaryjnych?
 • W jakim kierunku muszą się otwierać drzwi na drogach awaryjnych?
 • Jak szerokie i wysokie muszą być drzwi na drogach awaryjnych?

Normy i wytyczne dla dróg ewakuacyjnych i ratunkowych

 • Okna i drzwi zewnętrzne bez wymagań ochrony przed zadymieniem i ogniem określone w DIN EN 14 351-1
 • Drzwi na drogach awaryjnych EN 179 / EN 1125
 • Dyrektywa dla elektrycznych systemów ryglujących drzwi na drogach ewakuacyjnych (EltVTR)
 • Wytyczna dotycząca automatycznych drzwi przesuwanych na drogach ratunkowych AutSchR
 • Funkcja drzwi karuzelowych na drogach ratunkowych DIN 18650

Uzupełniające normy i wytyczne

 • Prewencyjna ochrona przeciwpożarowa: oddymianie wg DIN 18232-2
 • DIN 18040 Budowanie bez barier
 • EN 1627 reguluje odporność na włamanie drzwi i dzieli ją na 6 klas odporności