Międzynarodowość

Koncern Gretsch-Unitas składa się z ponad 50 zakładów produkcyjnych i spółek dystrybucyjnych zlokalizowanych w ponad 35 krajach. Pracownicy grupy GU biorą udział w realizacji projektów klientów dzięki kompetencjom w zakresie rozwiązań technicznych oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie warunków, standardów i wytycznych obowiązujących na poszczególnych rynkach.

Internationalität in der GU-Gruppe

Dostawca systemowy i partner w zakresie rozwiązań

Grupa GU jako dostawca systemowy dostarcza również kompleksowe produkty spełniające bardzo złożone wymagania. Oferuje więcej niż pojedyncze produkty, zapewnia kompleksowe, spójne rozwiązania – wszystko z jednego źródła i w oparciu o szeroką gamę produktów, obejmującą ponad 30 000 artykułów. Z tego zakresu usług korzystają architekci, planiści, osoby dokonujące obróbki lub rzemieślnicy – a dzięki temu zawsze również klient końcowy.

GU-Gruppe als Systemanbieter

Pionierzy innowacyjności

Dzięki nowym rozwiązaniom możliwa jest przekonująca reakcja na aktualne wyzwania branży, a tym samym wyznaczane są przyszłe trendy na rynku międzynarodowym. Jednocześnie również sprawdzone produkty są cały czas udoskonalane i w ten sposób wprowadzane w aktywną przyszłość. Ponad 1400 patentów jest wyrazem innowacyjności licznych wynalazków, dzięki którym marki należące do grupy GU wielokrotnie zdobywały istotne udziały w rynku.

Innovationsführer GU-Gruppe

Własna produkcja

Grupa GU produkuje we własnych zakładach w Niemczech, we Francji i na Słowacji. Od tworzenia narzędzi we własnych warsztatach po międzynarodową logistykę – wszystkie etapy produkcji są obsługiwane przez Gretsch-Unitas. Gretsch-Unitas dąży do generowania maksymalnej wartości dodanej poprzez wykorzystywanie zasobów w sposób jak najbardziej wydajny i przyjazny dla środowiska. Sukcesy w zakresie poprawy wskaźników środowiskowych i energetycznych są udokumentowane certyfikatem przyjazności dla środowiska.

Eigene Fertigung bei der GU-Gruppe

Wysokiej jakości produkty

Wszystkie produkty i rozwiązania są opracowywane przez inżynierów w siedzibie głównej w Niemczech i realizowane przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników koncernu Gretsch-Unitas w europejskich zakładach produkcyjnych o wysokim poziomie wiedzy produkcyjnej. Wydajne i nowoczesne procesy sprawiają, że wymagania dotyczące coraz bardziej skomplikowanych i indywidualnych technologii pozostają w równowadze z naszymi wysokimi standardami jakości.

Hochwertige Produkte der GU-Gruppe

Wykwalifikowani pracownicy

Jakość wynika z kwalifikacji. Dla Gretsch-Unitas na całym świecie pracują dobrze wykwalifikowani ludzie – z przyjemnością i odpowiedzialnością. Pracownicy korzystają z szerokich możliwości podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego oraz doceniają fakt, że mogą brać na siebie odpowiedzialność i pomagać w kształtowaniu zadań.

Qualifizierte Mitarbeiter bei der GU-Gruppe

Wartość dodana dzięki obsłudze serwisowej

Sam produkt nie stanowi jeszcze rozwiązania. Tylko dzięki właściwemu planowaniu i zastosowaniu zyskamy bezpieczeństwo, funkcjonalność i rentowność. Dlatego GU konsekwentnie realizuje koncept systemowy programu produktów w swojej ofercie serwisowej. Naszym klientom zapewniamy osobiste i kompetentne doradztwo, pomoc techniczną on-line, szeroki zakres specjalistycznych seminariów oraz usługę instalacyjną (uruchomienie) i usługę konserwacji.

Dowiedz się więcej
Service bei der GU-Gruppe

Wartość dodana dzięki obsłudze serwisowej

Sam produkt nie stanowi jeszcze rozwiązania. Tylko dzięki właściwemu planowaniu i zastosowaniu zyskamy bezpieczeństwo, funkcjonalność i rentowność. Dlatego GU konsekwentnie realizuje koncept systemowy programu produktów w swojej ofercie serwisowej. Naszym klientom zapewniamy osobiste i kompetentne doradztwo, pomoc techniczną on-line, szeroki zakres specjalistycznych seminariów oraz usługę instalacyjną (uruchomienie) i usługę konserwacji.

Dowiedz się więcej