Logo GU-Gruppe

Ușa glisantă pentru căi de evacuare HM-F FT

Cale de evacuare garantată chiar și atunci când ușa este blocată

Cu echipările tehnice corespunzătoare, ușile glisante pot fi folosite pe timp de zi pe căile de evacuare. Clădiri precum hotelurile, aeroporturile, spitalele precum și căminele de bătrâni și persoane cu handicap trebuie să garanteze întotdeauna o posibilitate de salvare în regimul de funcționare pe timpul nopții. În regimul de funcționare pe timpul nopții, în stare blocată, ușile glisante nu erau admise până acum ca uși de evacuare. Grupul GU a dezvoltat prima ușă glisantă care este omologată și ca ușă de evacuare atunci când este blocată. Ușa glisantă de evacuare de tip omologat HM-F FT rezolvă această provocare printr-o funcție dublă inteligentă: La acționarea comenzii ușii de evacuare, ușa glisantă devine ușă batantă și canaturile mobile pot fi pivotate spre exterior în sensul evacuării, chiar și sub sarcina canatului ușii. Astfel ușa glisantă pentru căi de evacuare garantează o cale de evacuare sigură.

Directivele și dorințele arhitecților sunt îndeplinite

Ușa glisantă pentru căile de evacuare HM-F FT garantează căi de salvare și asigură închiderea clădirii -totul cu o singură ușă – complet fără ușă de evacuare separată. Arhitecții și proiectanții au astfel mai multă libertate la configurarea intrărilor reprezentative, conform cu directivele AutSchR, EltVTR precum și DIN 18650 și EN 16005.

Fluchtwegschiebetür HM-F FT
  • Printr-o feronerie batantă integrată în canatul mobil se facilitează o pivotare a canatului la ușa glisantă închisă. În funcționarea normală acest lucru este împiedicat printr-un deschizător electric testat pentru uși de evacuare.
  • În caz de urgență, în situația în care ușile sunt blocate, sistemul de deschidere a ușilor de evacuare poate fi deblocat prin acționarea butonului de urgență luminat.
  • Prin apăsare ușoară, canatul ușii poate fi pivotat spre exterior, ceea ce este garantat și la forțarea canaturilor ușii în direcția evacuării.
  • Nu este necesară o aprobare a Autorității de inspecție din construcții pentru cazurile individuale.

Blocarea ușilor glisante automate în căile de salvare

Ușile glisante automate în căile de salvare și produse de construcții reglementate și sunt descrise în Lista de reglementări pentru construcții A Partea 1 cu AutSchR (Directiva DIBt privind ușile glisante automate în căile de salvare) precum și în DIN 18650/EN 16005.

Ușile glisante de evacuare fără feronerie batantă (Break-Out) se deschid automat la apropierea unei persoane. Aceasta se realizează și la o pană de curent sau o defecțiune în sistemul de acționare, deoarece acționările sunt executate redundant.

Deschiderea automată a ușii la apropierea unei persoane este o cerință importantă. Ușa trebuie să fie deschisă înainte ca persoana în evacuare să ajungă la ușă, pentru a evita o solicitare a canatului ușii în direcția de evacuare. Prin aceste forțe axiale o ușă glisantă nu s-ar mai deschide.

O blocare a ușii respectiv dezactivarea detectoarelor de mișcare în regimul de funcționare OPRIT / NOAPTE este permis să se realizeze numai când aceste uși nu mai sunt necesare ca uși de evacuare și/sau salvare, respectiv când în timpul nopții nu se mai află persoane în clădire.

De aceea trebuie ținut seamă la obiective cum sunt spitalele, căminele pentru vârstnici și persoane cu dizabilități, hoteluri și aeroporturi dacă ușile glisante de evacuare trebuie să fie încuiate la anumite ore, chiar dacă în clădire se mai află persoane?

De aceea trebuie respectată suplimentar Directiva privind sistemele electrice de blocare a ușilor de pe căile de salvare EltVTR (Lista de reglementări pentru construcții DIBt A Partea 1). Până acum pentru această situație nu exista nici o soluție omologată. Beneficiarul avea numai posibilitatea să solicite autorității de supraveghere în construcții o autorizare pentru caz izolat. Din motivul descris, că ușa glisantă automată nu se mai deschide la solicitare, trebuie văzută posibilitatea unei autorizări de către autoritatea de supraveghere construcții.

Pentru ca nicio întrebare să nu rămână fără răspuns

Dacă mai aveți întrebări sau doriți informații suplimentare, scrieți-ne. Vă vom ajuta cu plăcere.

Contactați-ne acum
[Translate to Română:] Beratung bei der GU-Gruppe