Protecția datelor

Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas (Gretsch Unitas) tratează cu foarte mare seriozitate protecția datelor personale ale clienților săi și ale persoanelor interesate de serviciile sale și se conformează dispozițiilor legilor privind protecția datelor. Datele colectate nu vor fi vândute în niciun caz.
Prezenta declarație permite în special înțelegerea manierei în care Gretsch-Unitas asigură această protecție, precum și a tipului de date colectate și a scopului colectării.

1. Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate datele care pot face referire la persoana utilizatorului, de ex. nume, adresă, adrese de e-mail.

2. Responsabil

Operatorul, în conformitate cu art. 4 nr. 7 din Regulamentul general UE privind protecția datelor (RGPD), este
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Str. 3, 71254 Ditzingen, Germania.

În prezent, din grupul de întreprinderi Gretsch Unitas fac parte următoarele companii:

Gretsch-Unitas GmbH, Johannes-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Germania

BKS GmbH, Heidestraße 71, 42549 Velbert, Germania

Gretsch-Unitas Logistik GmbH, Johannes-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Germania

GU Automatic GmbH, Karl-Schiller-Straße 12, 33397 Rietberg, Germania

AGENA GmbH Gesellschaft für Organisation und Informationsverarbeitung, Johann-Maus-Straße 1-3, 71254 Ditzingen, Germania

3. Responsabil cu protecția datelor

Responsabilul nostru extern pentru protecția datelor vă va sta cu plăcere la dispoziție pentru informații despre protecția datelor, la următoarele date de contact:

datenschutz süd GmbH
Wörthstraße 15
97082 Würzburg, Germania

Web: www.datenschutz-sued.de
E-mail: [email protected]

La contactarea responsabilului nostru pentru protecția datelor, vă rugăm să specificați și organismul responsabil, menționat în caseta tehnică .

4. Securitatea datelor

Companiile Gretsch-Unitas iau toate măsurile de securitate tehnică și organizatorice necesare în vederea protecției datelor cu caracter personal împotriva pierderii și utilizării abuzive. Datele sunt astfel memorate într-un mediu de lucru sigur inaccesibil publicului.

În măsura posibilului, informațiile confidențiale se transmit criptate prin certificat SSL cu ajutorul protocolului HTTPS.

5. Drepturile utilizatorului

Față de noi, utilizatorul are următoarele drepturi cu privire la datele sale cu caracter personal:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15 din RGPD),
 • dreptul la rectificare sau ștergere (art. 16 și 17 din RGPD),
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD),
 • dreptul la opoziție împotriva prelucrării (art. 21 din RGPD),
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD).

În plus, utilizatorul are dreptul de a depune reclamații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către noi, la o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor. În mod special, plângerea poate fi depusă la o autoritate de supraveghere din statul membru în care aveți reședința, locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare.

În cazul în care utilizatorul și-a acordat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale, acesta are dreptul de a-l retrage în orice moment. Utilizatorii ne pot informa cu privire la revocare, la următoarele date de contact: [email protected] O astfel de revocare influențează legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal, fără a aduce atingere legalității prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

În măsura în care susținem prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea protejării intereselor, conform art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f) din RGPD, utilizatorii se pot opune prelucrării, în conformitate cu art. 21 din RGPD. Acesta este cazul când prelucrarea nu este necesară pentru realizarea unui contract cu utilizatorii, care este prezentat de noi în următoarea descriere a funcțiilor. La exprimarea unei astfel de opuneri, vă solicităm specificarea motivelor pentru care noi nu putem să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În cazul unei opuneri întemeiate, verificăm situația și modificăm, respectiv adaptăm prelucrarea datelor sau prezentăm motivele noastre legitime și imperioase pe baza cărora continuăm prelucrarea.
Bineînțeles, utilizatorii se pot opune oricând prelucrării datelor lor cu caracter personal în scop publicitar și al analizării datelor. Utilizatorii ne pot informa cu privire la opunerea față de scopul publicitar la următoarele date de contact: [email protected]

6. Cookies

Website-urile www.g-u.de și www.g-u.com utilizează fișiere „Cookies” în mai multe locuri. Modulele cookie nu vă vor afecta computerul și nu conțin viruși. Acestea sunt folosite pentru a face oferta mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Cookies-urile sunt niște mici fișiere text care permit recunoașterea utilizatorului. Acestea sunt descărcate pe computerul utilizatorului și memorate de către navigatorul de Internet. Modulele cookie utilizate de Gretsch-Unitas sunt așa-numite „module cookie de sesiune”. Acestea stochează așa-numitul ID al sesiunii, cu ajutorul căruia pot fi alocate diverse cereri ale browser-ului sesiunii comune. Astfel, calculatorul poate fi recunoscut dacă utilizatorul revine pe website-ul nostru. Acestea sunt șterse automat la încheierea sesiunii. Temeiul juridic pentru setarea acestor module cookie este interesul legitim conform art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f) din RGPD. Modulele cookie necesare permit utilizarea unor funcții de bază și sunt necesare pentru funcționarea fără probleme a site-ului web. Avem un interes legitim în crearea unui site web care să fie cât mai ușor de utilizat.

Numele modulului cookiePerioada de stocare a modulului cookie
CookieConsent1 an
CookieConsentReset90 zile

În egală măsură, este posibilă utilizarea ofertelor și fără cookies-uri . Utilizatorii pot dezactiva memorarea cookies-urilor în browser-ele lor, pot limita memorarea la doar câteva site-uri sau pot seta browserul astfel încât să fie informați atunci când se transmite un fișier cookies. Astfel, utilizatorii pot șterge fișierele cookies de pe hard-disk. Utilizatorii își pot configura setarea bowser-ului lor corespunzător preferințelor și pot refuza să accepte Third-Party-Cookies sau toate tipurile de Cookies. Atragem atenția utilizatorilor că este posibil să nu poată utiliza toate funcțiile acestui website; în acest caz, este posibilă numai o reprezentare restricționată a paginii și o experiență limitată a utilizatorului.

7. Comunicarea prin e-mail/telefon/formular de contact

Informațiile personale pe care ni le furnizați prin e-mail, telefon, poștă sau formular de contact vor fi, bineînțeles, tratate în mod confidențial. Utilizăm datele exclusiv în scopul procesării cererii dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f) din RGPD. Interesul legitim în acest caz rezultă din interesul de a răspunde la cererile clienților, partenerilor de afaceri și părților interesate și, astfel, de a menține și promova satisfacția clienților.

Excludem cu fermitate transferul de date către terți din afara grupului de întreprinderi Gretsch-Unitas. În mod excepțional, datele sunt prelucrate în numele nostru de persoane împuternicite de operator. Acestea sunt selectate cu atenție în fiecare caz și, în plus, sunt auditate de noi și obligate prin contract, conform art. 28 din RGPD.

În plus, poate fi necesar să transmitem cererile către alte societăți din cadrul grupului de întreprinderi Gretsch-Unitas, în măsura în care acest lucru este necesar pentru procesarea acestor cereri (de exemplu, pentru a răspunde).

Toate informațiile personale pe care ni le furnizați în legătură cu cererile vor fi șterse sau anonimizate în condiții de siguranță de compania noastră, în termen de maximum 90 de zile din momentul în care primiți răspunsul final. Perioada de stocare de 90 de zile se explică prin faptul că, uneori, se poate întâmpla ca, după un răspuns, să ne contactați din nou în legătură cu același subiect și să fie nevoie să vă referiți la corespondența anterioară. Experiența a demonstrat că, de regulă, după 90 de zile nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile noastre.

8. Prelucrarea datelor persoanelor de contact

Grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas prelucrează datele de contact ale persoanelor de contact din partea clienților, părților interesate, furnizorilor și altor parteneri de afaceri, pentru comunicare prin e-mail, telefon, fax și poștă. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f) din RGPD. Interesul legitim al companiilor Gretsch-Unitas rezultă din interesul de a desfășura sau de a iniția relații de afaceri cu clienții, părțile interesate, furnizorii și alți parteneri de afaceri și de a menține contactul personal cu persoanele de contact.

Excludem cu fermitate transferul de date către terți din afara companiilor Gretsch-Unitas. În cadrul companiilor Gretsch-Unitas, datele dumneavoastră vor fi transmise, printre altele, pentru desfășurarea sau inițierea relației de afaceri. În mod excepțional, datele sunt prelucrate în numele nostru de persoane împuternicite de operator. Acestea sunt selectate cu atenție în fiecare caz și, în plus, sunt auditate de noi și obligate prin contract, conform art. 28 din RGPD.

Datele cu caracter personal sunt stocate în scopul desfășurării relațiilor de afaceri atât timp cât există un interes legitim în acest sens.

9. Serviciu de analiză web Matomo ("Piwik")

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web Matomo (anterior „Piwik”). Matomo creează profiluri de utilizare bazate pe pseudonime. Matomo („Piwik”) utilizează module cookie. Informațiile generate prin intermediul unui modul cookie, referitoare la comportamentul dumneavoastră de utilizator pe pagina noastră de internet, ne permit să efectuăm o analiză a utilizării site-ului web. În acest scop, informațiile de utilizare generate prin intermediul modulului cookie (inclusiv adresa dumneavoastră IP prescurtată) sunt transmise către serverul nostru și stocate în scopul analizei utilizării. Informațiile generate prin intermediul modulului cookie, referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web, nu sunt transmise unor terți. Prelucrarea datelor are loc pe baza consimțământului acordat de dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD. Vă puteți revoca în orice moment acest consimțământ. În acest scop, dați clic pe acest link și efectuați setările corespunzătoare prin intermediul bannerului nostru.

10. Google Maps

Site-urile noastre web încorporează servicii de hărți care nu sunt stocate pe serverele noastre. Pentru a ne asigura că vizitarea site-urilor noastre web cu servicii de hărți încorporate nu determină automat reîncărcarea conținutului de la furnizorul terț, într-o primă etapă afișăm numai imagini de previzualizare a hărților stocate local. Astfel, furnizorul terț nu primește nicio informație.

Conținutul furnizorului terț este reîncărcat numai după un clic pe previzualizare. Astfel, furnizorul terț primește informația că ați accesat site-ul nostru, precum și datele de utilizare necesare din punct de vedere tehnic în acest context. Nu avem nicio influență asupra prelucrării ulterioare a datelor de furnizorul terț. Dacă dați clic pe previzualizare, vă acordați consimțământul de reîncărcare a conținutului de la furnizorul terț.

Integrarea are loc pe baza consimțământului dumneavoastră, în conformitate cu art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a din RGPD, respectiv § 15 alin. 3 pct. 1 din Legea germană privind serviciile de telecomunicații (TMG), cu condiția să vă fi dat în prealabil consimțământul printr-un clic pe previzualizare.

Rețineți că integrarea unor servicii de hărți înseamnă că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în afara UE sau SEE. În unele țări, există riscul ca autoritățile să acceseze date în scopuri de securitate și supraveghere, fără să vă informeze sau să vă permită să solicitați despăgubiri. În cazul în care utilizăm furnizori din țări terțe nesigure și dumneavoastră sunteți de acord, transferul către o țară nesigură are loc în temeiul art. 49 alin. 1 lit. a din RGPD.

Furnizor

Google Ireland Limited/Google LLC (USA) („Google“)

Nivel adecvat de protecție a datelor

Nu există un nivel adecvat de protecție a datelor. Transferul se face în temeiul art. 49 alin. 1 lit. a din RGPD.

Revocarea consimțământului

Dacă ați dat clic pe o previzualizare, conținutul furnizorului terț este reîncărcat imediat. Dacă nu doriți o astfel de reîncărcare pe alte pagini, nu mai dați clic pe previzualizări.

11. Buletin de ştiri

În cazul în care clienții doresc să primească buletinul informativ oferit pe site-ul web, avem nevoie de o adresă de e-mail, precum și de informațiile care să ne permită să verificăm dacă deținătorul adresei de e-mail este de acord cu primirea buletinului informativ. După trimiterea formularului de abonare, veți primi de la noi un e-mail cu un link de confirmare. Dacă dați clic pe linkul inclus în e-mail, vă abonați la buletinul informativ. Veți fi informat cu privire la acest lucru prin intermediul unui alt e-mail. Prin confirmarea înregistrării, confirmați că vă dați consimțământul pentru prelucrarea adresei dumneavoastră de e-mail și a informațiilor opționale, în scopurile menționate aici. În scopul ținerii evidenței, stocăm ora și adresa IP utilizată la solicitarea de abonare la buletinul informativ. (Metoda Double-Opt-In). Utilizatorii pot furniza în mod voluntar date cu caracter personal suplimentare, cum ar fi numele și prenumele. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a) din RGPD. Scopul prelucrării datelor în contextul solicitării de abonare la buletinul informativ este acela de a informa abonații la buletinul informativ cu privire la oferte, promoții, produse, evenimente și servicii ale companiilor din grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas.

În cazul abonării la newsletter, stocăm în plus furnizorul de servicii de internet (ISP), adresa IP alocată sistemului computerului utilizat de persoana vizată în momentul autentificării, precum și data și ora autentificării. Stocarea acestor date este necesară pentru a putea depista ulterior utilizarea (posibilă) necorespunzătoare a adresei de e-mail a unei persoane vizate și folosesc ca asigurare legitimă a operatorului responsabil cu prelucrarea. Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este interesul legitim conform art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f) din RGPD.

Datele cu caracter personal colectate în contextul unei abonări la buletinul informativ sunt utilizate exclusiv pentru trimiterea buletinului nostru informativ. În plus, abonații newsletter-ului pot fi informați prin e-mail în cazul în care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciului de newsletter, precum și în cazul modificărilor la oferta de newsletter sau în cazul modificărilor condițiilor tehnice. Nu are loc o transmitere către terți a datelor colectate în cadrul serviciului de newsletter, cu excepția prestatorului nostru de servicii de e-mail, INXMAIL. Cu furnizorul Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Germania, e-mail: [email protected], Web: www.inxmail.deTelefon: +49 761 296979-0, Telefax: +49 761 296979-9 am încheiat un acord de procesare a comenzilor.

Prin intermediul funcționalităților individuale ale buletinului nostru informativ putem identifica în mod automat și anonimizat care sunt conținuturile din buletinul nostru informativ care prezintă un interes deosebit pentru clienți, ce e-mailuri deschid aceștia și ce linkuri accesează. Utilizăm rezultatele acestei evaluări anonimizate exclusiv în scopul îmbunătățirii ofertei. Nu are loc o alocare personală a rezultatelor.

Abonarea la buletinul nostru informativ poate fi anulată în orice moment de persoana vizată. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal pe care persoana vizată ni l-a acordat pentru expedierea newsletter-lui poate fi retras în orice moment. În fiecare newsletter se găsește un link pentru retragerea consimțământului. În plus, există posibilitatea să vă dezabonați de la buletinul informativ în orice moment, direct de pe pagina de internet a responsabilului cu prelucrarea datelor. Dacă nu confirmați linkul de confirmare din e-mailul de abonare la buletinul informativ în termen de 7 zile, vom șterge datele pe care le-ați furnizat.

12. Înscrierea la seminarii și înregistrarea la evenimente

Dacă doriți să vă rezervați un loc la seminarii sau să vă înscrieți la evenimente prin intermediul site-ului nostru web, avem nevoie de informațiile marcate ca fiind obligatorii în ecranul de rezervare. Puteți completa opțional câmpurile de introducere a textului care nu sunt marcate. În contextul rezervării, veți primi de la noi un e-mail pentru confirmarea înscrierii. Procesul de rezervare se încheie numai după ce ați activat linkul inclus în acest e-mail. Informațiile furnizate de dumneavoastră pentru rezervare vor fi prelucrate de noi în scopul efectuării rezervării și al înscrierii la seminar sau la eveniment. Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. b) din RGPD.

În cazul în care vă acordați consimțământul în acest sens, vom folosi, de asemenea, datele dumneavoastră pentru a vă trimite informații de marketing despre seminarul/evenimentul respectiv prin e-mail, poștă sau telefon, ulterior desfășurării seminarului/evenimentului. Vă puteți revoca în orice moment consimțământul, cu efect pentru viitor, dacă dați clic pe linkul de dezabonare corespunzător din unul dintre e-mailuri sau dacă trimiteți un e-mail la adresa [email protected] . Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în contextul trimiterii informațiilor este consimțământul dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD.

Nu dezvăluim numele persoanelor care se înscriu la un seminar sau eveniment pe pagina noastră de pornire.

Stocăm datele participanților la seminarii și evenimente, în măsura în care este necesar, pe durata obligațiilor legale de păstrare. De altfel, datele vor fi șterse ulterior. În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru a primi informații, vom stoca datele dumneavoastră în acest scop până la revocarea consimțământului.

13. Informaţii suplimentare

Utilizatorul are cunoștință de faptul că, în stadiul actual de dezvoltare tehnică, protecția datelor nu poate fi asigurată în întregime în cazul transferurilor de date pe Internet. Prin urmare, utilizatorul veghează singur la securitatea datelor pe care le transferă prin Internet.

Încrederea utilizatorilor este foarte importantă pentru grupul de întreprinderi Gretsch-Unitas. Prin urmare, Gretsch-Unitas este pe deplin dispusă să justifice prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care mai rămân întrebări la care prezenta declarație privind protecția datelor nu răspunde, sau în cazul în care utilizatorii doresc mai multe detalii despre unele dintre prevederile sale, aceștia se pot adresa oricând pe următoarea adresă de e-mail: [email protected].

14. Existența unui proces decizional automat

Nu este utilizat un proces decizional automat și nu are loc crearea de profiluri.

15. Lipsa obligativității de a furniza date cu caracter personal

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în capitolele anterioare, furnizarea de date cu caracter personal nu este impusă prin lege sau contract și nu este necesară pentru încheierea unui contract. Nu sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal, dacă nu s-a prevăzut altfel în prealabil. În cazul în care refuzați să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, este posibil să nu putem răspunde cererii dumneavoastră de contact, să participați la procesul de înscriere sau la un eveniment.

16. Politica de confidențialitate pentru paginile noastre de socializare

În cele ce urmează dorim să vă informăm cu privire la gestionarea datelor dumneavoastră, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Responsabil

Operăm următoarele pagini de socializare:

Gretsch-Unitas GmbH

BKS

Puteți găsi datele de contact în capitolul 2 din prezenta politică de confidențialitate.

În afară de noi, mai există și operatorul platformei de socializare în sine. În acest sens, și acesta este un operator care efectuează o prelucrare a datelor, dar avem doar o influență limitată asupra acestei prelucrări. În situațiile în care putem exercita o influență și putem parametriza prelucrarea datelor, ne străduim să obținem o gestionare conformă cu protecția datelor din partea operatorului platformei de socializare, în limita posibilităților pe care le avem la dispoziție. Cu toate acestea, în multe situații, nu putem influența prelucrarea datelor de către operatorul platformei de socializare și nici nu cunoaștem cu exactitate datele pe care le prelucrează. Cu toate acestea, operatorul vă va informa despre acest aspect în propria politică confidențialitate.

16.1 Prelucrarea datelor efectuată de compania noastră

Datele pe care le introduceți pe paginile noastre de socializare, cum ar fi comentariile, videoclipurile, imaginile, like-urile, mesajele publice etc. sunt publicate de platforma de socializare și nu sunt utilizate sau prelucrate de noi, în niciun moment și în niciun alt scop. Ne rezervăm dreptul de a șterge conținutul doar în cazul în care acest lucru este necesar. Dacă este cazul, vom distribui conținutul creat de dumneavoastră pe pagina noastră, dacă aceasta este o funcție a platformei de socializare și vom comunica cu dumneavoastră prin intermediul platformei de socializare. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f din RGPD. Prelucrarea datelor este efectuată în interesul relațiilor noastre publice și al comunicării.

Pe paginile noastre de Facebook și Instagram utilizăm funcția Page Insights. Page Insights reprezintă date agregate, care ne ajută să înțelegem modul în care oamenii interacționează cu pagina noastră de Facebook. Page Insights se poate baza pe datele cu caracter personal colectate în legătură cu vizita sau interacțiunea unei persoane cu pagina noastră de Facebook și cu conținutul acesteia. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f din RGPD. Prelucrarea datelor este efectuată în interesul relațiilor noastre publice și al comunicării.

Dacă doriți să vă opuneți unor anumite prelucrări de date asupra cărora deținem controlul, vă rugăm să ne contactați la datele de contact furnizate în capitolul 2 din prezenta politică de confidențialitate. Vom analiza apoi obiecția dumneavoastră sau o vom transmite către platforma de socializare, dacă este necesar.

În cazul în care ne trimiteți o cerere pe platforma de socializare, este posibil să vă direcționăm către alte canale de comunicare securizate care garantează confidențialitatea, în funcție de răspunsul solicitat. Aveți întotdeauna posibilitatea de a ne trimite cereri confidențiale la adresa noastră menționată în caseta tehnică.

După cum am explicat deja, în cazul în care furnizorul platformei de socializare ne oferă această posibilitate, avem grijă să ne asigurăm că paginile noastre de socializare sunt cât se poate de conforme cu protecția datelor. Prin urmare și în mod special, nu folosim definițiile grupurilor țintă grupate în funcție de datele demografice, interese, comportament sau locație pentru publicitatea pe care operatorul platformei de socializare ne-o poate pune la dispoziție. În general, nu folosim platforma de socializare în scopuri publicitare. În ceea ce privește statisticile care ne sunt puse la dispoziție de furnizorul platformei de socializare, le putem influența doar într-o măsură limitată și nu le putem dezactiva. Cu toate acestea, ne asigurăm că nu ne sunt puse la dispoziție statistici opționale suplimentare.

16.2 Prelucrarea datelor efectuată de operatorul platformei de socializare

Operatorul platformei de socializare utilizează metode de urmărire web. Urmărirea web poate avea loc indiferent dacă sunteți conectat sau înregistrat pe platforma de socializare. După cum am explicat deja, din păcate, nu putem influența metodele de urmărire web ale platformei de socializare. De exemplu, nu le putem dezactiva.

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele: nu se poate exclude faptul că furnizorul platformei de socializare poate utiliza datele din profilul dumneavoastră și datele comportamentale, de exemplu, pentru a vă evalua obiceiurile, relațiile personale, preferințele etc. În acest sens, nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor dumneavoastră de către furnizorul platformei de socializare.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor efectuată de furnizorul platformei de socializare și despre alte opțiuni de obiecție, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a furnizorului:

În cazurile în care suntem responsabili pentru prelucrare în solidar cu platforma de socializare, puteți găsi aici conținutul principal al prelucrării comune a datelor dumneavoastră:

17. Aplicația BKS identifikation

Aplicația BKS identifikation are ca scop desfășurarea procesului de legitimare pentru comandarea ulterioară a cilindrilor și a cheilor.

Date de jurnal

Sunt stocate numai următoarele date de jurnal:

 • ID aplicație
 • Data apariției erorii
 • Versiunea aplicației
 • Istoricul erorilor
 • Mesaj de eroare
 • Mesaj de eroare detaliat
 • Model dispozitiv
 • Versiunea sistemului de operare
 • Sistem de operare
 • Tip aparat
 • Producător

Colectarea și stocarea ID-urilor aplicației este necesară pentru instalarea aplicației BKS identifikation și, prin urmare, pentru onorarea contractului de utilizare privind aplicația menționată anterior. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. b din RGPD.

Colectarea și stocarea datelor de jurnal se bazează pe interesul nostru legitim, și anume interesul nostru de a analiza și elimina erorile de program (art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f din RGPD).

Destinatarii datelor: excludem cu fermitate transferul de date către terți din afara companiei BKS GmbH. În mod excepțional, datele sunt prelucrate în numele nostru de persoane împuternicite de operator (Microsoft Corporation). Acestea sunt selectate cu atenție în fiecare caz și, în plus, sunt auditate de noi și obligate prin contract, conform art. 28 din RGPD. Stocarea fizică a datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc numai în centre de date din UE/SEE.

Perioada de stocare: datele de jurnal sunt șterse automat în termen de 30 de zile de la colectare. După dezinstalarea aplicației BKS identifikation, ID-ul dumneavoastră din aplicație va fi șters. Pentru o ștergere anticipată a datelor de jurnal, ne puteți trimite un e-mail la adresa [email protected] .

Solicitarea datelor privind locația pentru selectarea distribuitorului

În timpul utilizării aplicației BKS identifikation, aveți în plus opțiunea de a căuta distribuitori ai produselor noastre în locația dumneavoastră. Înainte de a utiliza această funcție, vi se va cere permisiunea de utilizare a datelor privind locația dumneavoastră.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul pe care l-ați acordat prin apăsarea butonului corespunzător, conform art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a din RGPD.

De asemenea, vă invităm să căutați distribuitori ai produselor noastre menționate mai sus în aplicația BKS identifikation, fără solicitarea datelor privind locația dumneavoastră.

Destinatarii datelor: excludem cu fermitate transferul de date către terți din afara companiei BKS GmbH.

Perioada de stocare: datele privind locația sunt stocate doar pe durata utilizării aplicației BKS identifikation. Ulterior, acestea sunt șterse imediat.

Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Ne puteți informa cu privire la revocare la următoarele date de contact [[email protected]]. O astfel de revocare influențează legitimitatea prelucrării datelor cu caracter personal, fără a aduce atingere legalității prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

18. Prelucrarea datelor în aplicația pentru târg

În cazul în care în timpul vizitei la târg clienții doresc să fie contactați în continuare prin poștă sau prin e-mail despre produsele și serviciile noastre, avem nevoie de următoarele date: numele companiei, numele persoanei de contact responsabile, adresa companiei, țara, limba și grupul de clienți. În plus, punctele principale ale dialogului de consultanță pe care le-ați menționat și durata conversației sunt înregistrate și salvate. Aceste date sunt colectate și stocate în aplicația noastră pentru târg.

Dorința dvs. de a ne contacta va fi înregistrată în aplicația pentru târg și constituie acordarea consimțământului pentru colectarea și stocarea datelor menționate mai sus și a informațiilor dvs. opționale, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 punctul 1 litera a din RGPD în scopul contactării dvs. și trimiterii documentelor.

Datele cu caracter personal colectate prin aplicația pentru târg sunt utilizate exclusiv în scopurile menționate anterior.

Vă puteți revoca oricând consimțământul acordat. Dacă vă revocați consimțământul, vă vom șterge datele cu caracter personal. Vă rugăm să trimiteți revocarea la adresa [email protected].

Excludem cu fermitate transferul de date către terți din afara grupului de întreprinderi Gretsch-Unitas.

19. Serviciul de analiză web Taboola

Site-ul web utilizează serviciul de analiză web Taboola dacă vă dați consimțământul în sensul articolului 6 alineatul 1 clauza 1 lit. a) RGPD prin intermediul bannerului nostru cookie. Acesta este un serviciu oferit de Taboola Inc. („Taboola”) (USA). Un Tracking Pixel este plasat pe website-ul nostru în acest scop. Acesta are scopul de a măsura numărul de vizite pe website-ul nostru de către clienții potențiali interesați de produsele noastre. În acest sens, datele dumneavoastră cu caracter personal (adresa IP; informații despre browser, inclusiv tipul browserului și versiunea browserului, sistemul de operare, inclusiv setările și configurația sistemului) vor fi procesate. Prelucrarea datelor este efectuată în principal de Taboola.

Prelucrarea datelor are loc pe baza consimțământului dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 teza 1 lit. a) din RGPD, cu condiția să vă fi dat consimțământul prin intermediul bannerului nostru cookie.

Vă rugăm să rețineți că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și în afara UE sau SEE. În unele țări (de ex. SUA), există riscul ca autoritățile să acceseze date în scopuri de securitate și supraveghere, fără să vă informeze sau să vă permită să solicitați despăgubiri. Dacă folosim furnizori din țări terțe nesigure și sunteți de acord prin intermediul bannerului nostru pentru cookie-uri, datele vor fi prelucrate într-o țară terță nesigură, în baza articolului 49 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Vă puteți revoca oricând consimțământul. Vă puteți revoca oricând consimțământul. În acest scop, dați clic pe acest link.

20. LinkedIn Insight Tag

When you provide your consent within the meaning of Article 6(1)(a) GDPR via our cookie banner, you give your consent to the use of LinkedIn Insight Tag on the Internet page. This service is provided by LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn“) (Irland). A tracking pixel is placed on our Internet page. Its purpose is to analyse the use of our website by potential customers interested in our products and services. This involves processing your personal data (IP address, device information, browser information, timestamp and referrer URL). The data in this case is generally processed by LinkedIn. Further information on LinkedIN's data processing can be found at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

The data processing is carried out with your consent which you provide via our cookie banner in accordance with Article 6(1)(a) GDPR.

Please note that your personal data is also processed outside the EU or EEA.

In some countries (e.g. Singapore, USA) there is a risk (insofar as no adequate level of data protection has been established in detail by a corresponding adequacy decision of the European Union) that the authorities could access the data for security and monitoring purposes without you being notified or having the opportunity to appeal. If we use providers in insecure third countries and you provide your consent via our cookie banner, data processing in an insecure third country is carried out on the basis of Article 49(1)(a) GDPR.

You can revoke your consent at any time. To do so, please follow this link. Your personal data will be deleted after 90 days at the latest, provided you have not withdrawn your consent.

Drepturile dumneavoastră în calitate de utilizator

La prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, RGPD vă acordă anumite drepturi în calitate de utilizator al site-ului web:

1.) Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15 din RGPD):

Aveți dreptul de a solicita confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă vizează sunt prelucrate; în acest caz, aveți dreptul de acces la aceste date cu caracter personal și de a primi informațiile enumerate în detaliu la art. 15 din RGPD.

2.) Dreptul la rectificare și ștergere (art. 16 și 17 din RGPD):

Aveți dreptul de a solicita rectificarea fără întârziere a oricăror date cu caracter personal inexacte care vă vizează și, dacă este cazul, completarea oricăror date cu caracter personal incomplete.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal care vă vizează să fie șterse fără întârziere în cazul în care se aplică unul dintre motivele enumerate în detaliu la art. 17 din RGPD, de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile urmărite.

3.) Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD):

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre condițiile enumerate la art. 18 din RGPD, de exemplu, dacă v-ați opus prelucrării, pe durata oricărei revizuiri.

4.) Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD):

În anumite cazuri, care sunt detaliate la art. 20 din RGPD, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă vizează într-un format structurat, comun și ușor de citit automat sau de a solicita transferul acestor date către un terț.

5.) Dreptul la opoziție (art. 21 din RGPD):

În cazul în care datele sunt colectate pe baza art. 6 alin. 1 lit. f (prelucrarea datelor în scopul protecției intereselor legitime), aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării, din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care există temeiuri legitime convingătoare și demonstrabile pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau dacă prelucrarea servește la aplicarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

Dreptul de depune plângere în fața unei autorități de supraveghere

De asemenea, aveți dreptul, în conformitate cu articolul 77 din GDPR, să depuneți reclamații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor. În mod special, reclamația poate fi depusă la o autoritate de supraveghere din statul membru în care aveți reședința, locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare.