Impresum

Overall responsibility
GU SLOVENSKO s.r.o.
Dolné Hony 24
Priemyselný park Nitra - Sever

Tel.: +421 37 28525-00
E-Mail: [email protected]

Konateľ: Julius von Resch, Radoslav Kmec

Zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vl.č.: 22248/B

Contact details of the data protection officer:

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Telefón +49 7156 301-660
Telefax +49 7156 301-77660
[email protected]

Vylúčenie zodpovednosti

V zmysle platných zákonných predpisov je za obsah stránok zodpovedná:
GU SLOVENSKO s.r.o.

GU SLOVENSKO s.r.o., výslovne prehlasuje, že cudzie internetové stránky, ktoré priamymi alebo nepriamymi odkazmi súvisiacimi s webovými stránkami Gretsch-Unitas, vo chvíli vzniku týchto odkazov nemali v obsahu nič, čo by bolo nelegálne alebo protiprávne.

GU SLOVENSKO s.r.o. nemá žiadny vplyv na aktuálne ani budúce zmeny obsahu takýchto odkazov. Týmto sa teda dištancuje výslovne od celého obsahu všetkých odkazových stránok, k jeho zmene prišlo až po vzniku odkazových väzieb.

Za nelegálne, chybné alebo neúplne obsahy a hlavne za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takto poskytnutých informácií, ručí výhradne poskytovateľ stránky, na ktorú bolo odkazované. Zásadne nedochádza využitím webových stránok Gretsch-Unitas k poskytovaniu a/alebo ukladaniu osobných údajov.