Logo BKS

BKS Connect – kompletné riešenia z jednej ruky

Služby obchodnej pobočky ponúkajú integrované riešenia pre sieťovú bezpečnosť budov. Naša podniková skupina tak vychádza v ústrety zvyšujúcim sa nárokom trhu a zákazníkov. Ponuka je okrem iného zameraná na architektov, projektové kancelárie, projektantov, developerov, stredne veľké spoločnosti a verejné spoločnosti.

Zosieťovaný bezpečnostný koncept

Systém manažmentu budov a nebezpečenstva GEMOS nezávislý od výrobcov ponúka rozhrania pre takmer všetky bezpečnostné systémy dostupné na trhu. Týmto spôsobom je možné tieto a všetky produkty skupiny GU prepojiť so systémom manažmentu budov.


BKS prepojila svety

Otvorenie showroomu vo Velberte

Na 1000 metroch štvorcových sa predstavia riešenia pre elektronické a mechanické zabezpečenie a tiež kompetencia pre rôzne požiadavky systémových riešení pre kontrolu vstupu, SHEV, modely nebezpečenstva, únikové a záchranné cesty. Showroom ponúka priestor na dialóg so zákazníkmi a na diskusiu o prístupoch, nápadoch a návrhoch.

Priestory sú k dispozícii aj zákazníkom, partnerom a združeniam na vlastné akcie.

Napíšte nám


Zosieťované bezpečnostné riešenia pre rôzne odvetvia

S BKS Connect zabezpečujeme koordinovanú bezpečnosť prostredníctvom individuálnych riešení v rôznych odvetviach. Dbáme pritom na to, aby rôzne aspekty života ladili s architektonickými a konštrukčnými požiadavkami moderných komerčných budov.

Oblasti použitia BKS Connect

Plánovanie

Plánovanie

Od vývoja bezpečnostných konceptov pre viaceré oblasti až po prípravu ponúk.

Analýza obchodných procesov, bezpečnostné a optimalizačné koncepcie, návrh plánovania špecializovanými plánovačmi, odhady nákladov, tvorba technických špecifikácií, výkazov prác a funkčných oznamov, implementačných plánov a revíznych výkresov.

Projekt

Projekt

Realizácia projektov a projektový manažment na stavbe pre množstvo remesiel a široké spektrum úloh, ktoré je potrebné flexibilne koordinovať a odborne riešiť. Hardvérové ​​a softvérové ​​riešenia pre úplnú bezpečnosť vo vnútri aj mimo budov.

Servis

Servis

Kompletný servis z jednej ruky – od projektového manažmentu, cez inštaláciu a uvedenie do prevádzky až po individuálne prispôsobené služby a údržbu.

BKS GmbH certifikovaná podľa normy DIN 14675 Systémy požiarnej a hlasovej signalizácie

Pre každú fázu prevádzky systémov požiarnej a hlasovej signalizácie má spoločnosť BKS certifikáty požadované normou DIN 14675, ktoré preukazujú súlad s požiadavkami normy DIN 14675:2018-04.

To zahŕňa plánovanie, projektovanie, montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, prebratie, servis a údržbu, či už pre nové zariadenia alebo rozšírenia, zmeny a úpravy existujúcich zariadení.

Norma DIN 14675 špecifikuje požiadavky na konštrukciu a prevádzku systémov na detekciu požiaru, požiarne hlásiče a požiarnu signalizáciu v budovách a ich okolí, pričom sa osobitne zohľadňujú stavebné predpisy a špecifické požiadavky hasičov. Vyvíja ho výbor pre normy hasičského zboru (FNFW) a popisuje profesionálnu inštaláciu a prevádzku požiarneho poplašného systému, ktorý spustí priamu výstrahu hasičom. Platí v Nemecku a zaoberá sa všetkými témami týkajúcimi sa požiarnej ochrany, ako je napojenie a štandardizované požiarne periférie.

Túto službu poskytujeme aj v spojení s naším systémom manažmentu (PSIM) GEMOS a našim zákazníkom ponúkame okrem iného aj vizualizáciu všetkých bezpečnostných komponentov.

Aby žiadne otázky nezostali nezodpovedané

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete bližšie informácie, napíšte nám – radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás teraz
[Translate to Slovenčina:] Beratung bei der GU-Gruppe