Logo BKS

GEMOS access

Systém kontroly prístupu – certifikovaný podľa normy EN 60839-11.1

Možnosti využitia systému GEMOS access siahajú od offline systému kontroly prístupu pre malé aplikácie až po modulárnu a plne integrovanú časť systému advanced physical security information.

GEMOS access zjednocuje rôzne riešenia bezpečnostnej techniky na dverách. Systémy kontroly prístupu, systémy ovládania a monitorovania únikových dverí sú centrálne napojené na dverový modul GAM. Otvorená architektúra rozhrania umožňuje pripojenie mnohých komerčne dostupných čítačiek kariet, napr. cez protokol RS485 alebo Wiegand – bez ohľadu na realizovaný proces čítania. Jadro programu a databáza sú založené na inovatívnej filozofii softvéru GEMOS, ktorá sa v priebehu rokov neustále vyvíja.

  • Softvér GEMOS access je zárukou istoty počas projekčnej fázy, pretože priamo do dverí je možné integrovať možné rozšírenia
  • Zabráni sa vzájomnému pretínaniu odvetví
  • Odpadnú nákladné dvojité inštalácie

Integráciou najmoderenšjích biometrických čítačiek, napr. snímač odtlačkov prstov, je možné systém použiť aj v prostrediach s najvyššími požiadavkami. Prehľadné štruktúry menu, preddefinované nastavenia pre typické aplikácie, ako aj asistenti na rozpoznanie hardvéru umožňujú rýchle, a tým hospodárne zaobchádzanie pri inštalácii a prevádzke. Napojenie alebo integrácia systému GEMOS access do riadiaceho systému GEMOS je vďaka rovnakému softvérovému jadru bezproblémová a umožňuje okrem iného nasledujúce funkcie.

GEMOS access

Používateľské rozhranie

  • Zmiešaná prevádzka z rôznymi druhmi preukazovania a typmi čítačiek v jednom systéme
  • Užívateľské prostredie na báze webu
  • Vysoko použiteľné vďaka redundantnej zbernicovej štruktúre
  • Kryptograficky kódovaná bezpečnostná zbernica
  • Pripojenie inteligentných terminálov únikových ciest
  • Integrácie do prítomných – tiež heterogénnych – sietí
  • Integrácia do adv. PSIM cez otvorené rozhrania

Prehľad systému

Konštrukcia systému kontroly prístupu GEMOS access je jednoduchá, štruktúrovaná a bezpečná.

Webová štruktúra klient-server umožňuje ovládanie cez prehliadač. Server je možné nastaviť jednoducho alebo redundantne (Hot-Standby). Dodatočná decentralizovaná inteligencia je prepojená s GEMOS access controller (GAC) cez protokol TCP/IP. Moduly prístupových dverí GEMOS access (GAM) je možné pripojiť redundantne cez kryptograficky šifrovanú univerzálnu zbernicu GEMOS.

Modul

Prostredníctvom GEMOS access module (GAM) spravujete všetky mysliteľné zariadenia a vstavené komponenty na dverách bez ohľadu na výrobcu. Množstvo možných prípojok a funkcií umožňuje vysokú flexibilitu a projektovaciu bezpečnosť. Sortiment dopĺňajú kryty pre rôzne aplikácie, kontakty krytov, samostatné napájacie zdroje atď.

GEMOS and GEMOS access sales contact

Are you looking for a competent GEMOS contact person? If so, just write to us, we will be pleased to help.

Get in touch now