Logo BKS

Kybernetická bezpečnosť

Na zosieťovaný advanced PSIM na zaznamenávanie údajov relevantných z hľadiska bezpečnosti a riadenie kritických bezpečnostných systémov sú kladené vysoké požiadavky, čo sa týka IT a bezpečnosti údajov.

Popredný systém PSIM GEMOS na báze prehliadača je najmodernejší systém, ktorý disponuje príslušnými funkciami podľa súčasnej situácie hrozieb a téma „Kybernetická bezpečnosť“ je už dlho neoddeliteľnou súčasťou plánu vývoja.

GEMOS 5 Next Generation PSIM

Koncom roka 2021 bol uvedený na trh GEMOS 5 „Next Generation PSIM“. GEMOS 5 predstavuje zásadnú obnovu GEMOS PSIM (advanced physical security information system) od jadra až po modulárnu konštrukciu, nové rozhranie (GUI) a správu kmeňových údajov.

So systémom GEMOS je možné spravovať rôzne médiá, komunikáciu a bezpečnosť nezávisle od výrobcu, ako napríklad: požiarne poplachové systémy, zabezpečovacie systémy a zabezpečovacie systémy proti vlámaniu, videomonitorovacie systémy, systémy kontroly prístupu, hasiace systémy a zariadenia na odvetrávanie tepla a splodín horenia a ďalšie.

Vysoko dostupné a bezpečné rozhrania sú základom pre bezproblémové fungovanie pripojení systémov tretích strán k riadiacim systémom. Inteligentné rozhrania systému GEMOS poskytujú samostatný ovládač pre každé pripojenie systému tretej strany.

Riešenia GEMOS 5 Enterprise

Podnikové riešenie Enterprise umožňuje monitorovanie všetkých budov z jedného riadiaceho centra.

 • GEMOS 5 „Enterprise Light“ popisuje redundantný systém lokálne na jednom stanovisku s dvoma servermi. V prípade výpadku hlavného servera zasiahne redundantný systém a po obnovení a uvoľnení hlavného servera sa hlásenia a udalosti redundantného systému, ktoré sa medzitým vyskytli, automaticky prenesú do hlavného systému. V tomto stupnie rozšírenia sa kmeňové údaje pravidelne a automaticky prenášajú z hlavného servera na redundantný server, ale v prípade obnovy výpadku by sa tieto údaje nenačítali z redundantného servera na hlavný server.

 

 • GEMOS 5 „Enterprise Standard“ zahŕňa inštaláciu riadiaceho centra a až osemnásť stanovísk. Inštalácia stanovísk zodpovedá podľa želania rozsahu funkcií „Enterprise Light“ (lokálna redundancia). Hlásenia z lokálnych rozhraní, udalosti a hlásenia sa prenášajú z miest do riadiaceho centra v reálnom čase. Kmeňové údaje sa uchovávajú iba v riadiacom centre a automaticky sa prenášajú na stanoviská (centrálna správa údajov/zvrchovanosť údajov). Riadiace centrum má redundanciu, v prípade totálneho výpadku riadiaceho centra alebo pripojenia stanoviska k riadiacemu centru funguje stanovisko lokálne a samostatne. Aj tu sa hlásenia a udalosti, ktoré sa vyskytli, automaticky prenášajú zo stanoviska do riadiaceho centra po obnovení a uvoľnení spojenia, resp. systémov riadiaceho centra.

GEMOS 5 Mosaic

 • GEMOS Mosaic – výkonná 4. generácia vizualizácie, používania a ovládania pohľadov, situačných plánov, layoutov a ich obsahu v GEMOS
 • Plynulé približovanie situačných plánov, ktoré vedie k zobrazovaniu ďalších a ďalších detailov („efekt Máp Google“), napríklad približovanie do vnútra budovy.
 • Geografické informačné systémy (GIS) – Podpora mapovania v systéme GEMOS 5 pre pevné a dynamické senzory pomocou súradníc GPS
 • Ovládanie pohybujúcich sa objektov (napr. dronov)
 • V tejto súvislosti tiež definícia oblastí („poplachové zóny“) a spustenie alarmu v prípade, že tieto oblasti opúšťajú alebo do nich vstupujú pohybujúce sa predmety (napr. uzavreté oblasti)
 • Vkladanie videostreamov: Živý videostream z dronu je možné sledovať počas monitorovacieho letu.
GEMOS 5 Mosaic

GEMOS 5 HTML 5 Video

 • Videoobrazy v systéme GEMOS 5 sú integrované natívne cez HTML 5 / Web RTC a vďaka tomu nie je potrebné používanie externých dodatočných klientskych aplikácií
 • Systémy na správu videa a kamery, ktoré ponúkajú HTML 5 videostreamy, môžu byť integrované priamo do systému GEMOS 5.
 • Systém GEMOS 5 má voliteľne dostupné video proxy, takže systémy na správu videa a kamery, ktoré nie sú kompatibilné s HTML 5, môžu byť taktiež integrované do systému GEMOS 5
 • Prístup k funkciám systému správy videa, ako sú archívne obrázky, ovládacie príkazy / predvoľby atď. pomocou intuitívneho ovládania pomocou prehliadača (použitie podobné ako „YouTube“)
 • Vysoko škálovateľné video proxy na integráciu veľkého počtu videokamier a niekoľkých systémov na správu videa súčasne. Prekódovanie videostreamov z rôznych kamier a systémov na správu videa sa vykonáva cez proxy server, čím sa zaručujú nízke nároky na klientske systémy GEMOS.
 • Streamovanie HTML 5 videí v prehliadači (na pracovnej stanici nie je potrebné inštalovať žiadnu samostatnú aplikáciu na prezeranie videí)

GEMOS 5 nové rozhrania, grafika a ďalšie

 • Opätovné spustenie GEMOS 5 GUI – revízia webového používateľského a operátorského rozhrania pri zachovaní voľných, individuálnych a na požiadavkách založených možností návrhu
 • Ikony a symboly vo vektorovom grafickom formáte
 • Plynulá škálovateľnosť bez zníženia kvality
 • CAD-Import – Podpora aktuálneho formátu súborov DWG AutoCAD v systéme GEMOS pre import grafiky z výkresov, bez externej konverzie. Polohovanie, výmena vlastností a import hlásičov prostredníctvom atribútov bloku CAD výkresov. Podpora štruktúr vrstiev CAD, práca s referencovanými výkresmi (xrefs).
 • Vylepšená obsluhovateľnosť a používateľská prívetivosť na základe takzvaných konceptov UI/UX. Tým sa znižuje prekážka vstupu nových používateľov a používanie aplikácie je intuitívnejšie a zároveň sa znižujú požiadavky na školenie.
 • V tejto súvislosti prepracovanie ovládacích prvkov v systéme GEMOS 5 s ohľadom na grafickú modernizáciu a používateľskú prívetivosť.
GEMOS 5 Oberfläche

Odvetvové riešenia

Individuálne objektové riešenia pre rôzne odvetvia.

Odvetvové riešenia

GEMOS and GEMOS access sales contact

Are you looking for a competent GEMOS contact person? If so, just write to us, we will be pleased to help.

Get in touch now