Logo GU-Gruppe

Dverné závesy

Dverové pánty od skupiny GU pre objektové, domové a vedľajšie vchodové dvere

Dverové pánty (závesy dverí, pánty) spájajú dvere so zárubňou alebo osadzovacím rámom a umožňujú otáčanie dverí.

Od 50-tych rokov 20. storočia sa presadli závrtné pánty, ktoré nahradili pánty so zadlabávacími, frézovanými alebo skrutkovacími jazýčkami. Nahradenie niekdajších zadlabácích krídiel pántov za okrúhle závrtné čapy na navŕtanie bolo prelomovým vývojom, pretože čapy sa dajú priemyselne spracovávať a umožňujú oveľa racionálnejšiu a ekonomickejšiu montáž dverí.

Dverové pánty sa zvyčajne skladajú z troch komponentov: spodná časť pántu pripevnená k rámu alebo zárubni, horná časť pánta pripevnená na krídlo dverí a tŕň, ktorý tvorí os otáčania.

Pre izbové dvere sú k dispozícii dvoj- a trojdielne závrtné pánty v mnohých variantoch. Objektové dvere si vyžadujú oveľa viac variantov, keďže profily rámov, materiál, nosnosť a namáhania si vyžadujú vhodné pánty pre každé dvere. Každý z rôznych profilov dverí si vyžaduje vhodné diely pántov.

Čoraz viac žiadané sú skryté závesy dverí. Pri dverách s rohovým spojením natupo nie sú pánty viditeľné pri zatvorených dverách.

Dverové pánty sú vystavené silnému axiálnemu a radiálnemu zaťaženiu. Krídla závesov musia tiež absorbovať dynamické sily vyplývajúce z nárazov alebo hrubého zaobchádzania s krídlom. Uchytenia pántov musia byť prispôsobené rôznym materiálom zárubní. Pri drevených zárubniach sú zaskrutkované alebo zapustené, pri oceľových zárubniach sú privarené. Bežné sú trojrozmerne nastaviteľné uchytenia pántov, pomocou ktorých sa dajú krídla po montáži vyrovnať.

Nastavovanie a prispôsobovanie v čo najväčšom počte smerov je takmer nevyhnutnosťou pre dverové pánty, aby sa dvere dali ľahko používať aj po rokoch intenzívneho používania.

Türbänder

Normy

 • Dverové a okenné pánty: DIN EN 1935 Stavebné kovania – Jednoosové dverové a okenné pánty
 • Dverové pánty: DIN 18268 Stavebné kovania – dverové pánty
 • Pánty pre protipožiarne dvere: DIN 18272 – Požiarne uzávery; pánty pre protipožiarne dvere

Objektové závesy pre dvere v únikových a záchranných cestách

Dvere v únikových a záchranárskych cestách majú ochraňovať a zachraňovať ľudí. Prísne definované požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť predpokladajú trvalo otáčavé spojenie medzi medzi rámom a krídlom dverí. Skupina Gretsch-Unitas dopĺňa kombináciu mechaniky a elektroniky zámkov a kovaní pre núdzové východy a panikové dvere o inovatívnu technológiu pántov – od skrytých pántov až po riešenia valčekových pántov s rôznymi povrchmi – pre použitie na prvkoch z dreva, plastu a kovu. Navzájom zosúladené komponenty z jednej ruky sú garanciou najvyššej bezpečnosti.

Certifikácia a bezpečnosť

Bezpečnosť je na prvom mieste nielen pri únikových dverách. Pánty od skupiny GU spĺňajú v rôznych systémových skúškach podľa normy DIN EN 1627-1630 vysoké požiadavky až po triedu odolnosti RC 3. Certifikáciu SKG požadovanú v Holandsku pre dvere otvárajúce smerom von spĺňajú naše skrutkovacie pánty pre dvere z plastu alebo kovu s až tromi hviezdičkami.

Nárok na dizajn na závesovej strane

Zásadným prvkom dizajnu dverí je ich konštrukcia a druh vybraného dverného závesu. GU ponúka riešenia siahajúce od skrytých až po valčekové závesy s rôznymi povrchovými úpravami.

Türen in Flucht- und Rettungswegen

Dverové pánty pre prvky z dreva

Profil Holz

Skryto montovaná závesová technika

GU C 616-18 FD 3D

 • Umožňujú moderný priamočiary dizajn bez prerušenia jasnej línie dverí
 • Použiteľné na dverách s tesnením naliehavky
 • Trojrozmerné nastavenie rýchlo a pohodlne
 • Trvale silno zaťažiteľné
 • Bezúdržbové uloženie
 • Priebežná tesniaca rovina tesnení dorazov dverí

Elegantný závesový valček z nerezovej ocele

GU M 516 3D: Nastaviteľné frézovacie pánty pre dvere s malými presahmi

 • Zvýšená ochrana proti vlámaniu, použiteľné pre systémové skúšky podľa EN 1627 a nasledujúce/RC 3
 • Certifikát CE podľa EN 1935, závesy sú použiteľné na dverách na únikových a záchranných cestách
 • Trojrozmerné nastavenie rýchlo, pohodlne a navzájom nezávisle
 • Stabilné usadenie závesu počas a po jeho nastavení
 • Trvale silno zaťažiteľný, hodnota zaťaženia 160 kg
 • S individuálnym vedením tesnenia, umožňujúcim použitie pre takmer všetky drážkové systémy

Farebná rôznorodosť vďaka násuvným objímkam

GU M 416 3D: jednofrézový pánt

 • Zvýšená ochrana proti vlámaniu, štandardne so zaistením kolíkov
 • Certifikát CE podľa EN 1935, závesy sú použiteľné na dverách na únikových a záchranných cestách
 • Stabilné, rovné usadenie závesu počas a po jeho nastavení
 • Trvale silno zaťažiteľný, hodnota zaťaženia 160 kg
 • Farebná rôznorodosť vďaka násuvným objímkam
 • S individuálnym vedením tesnenia, umožňujúcim použitie pre takmer všetky drážkové systémy
 • Trojrozmerné nastavenie rýchlo, pohodlne a navzájom nezávisle

Rýchla montáž

Série GU D 312, GU D 21x a GU D1xx: Nastaviteľné závrtné pánty

 • Jednoduché použitie
 • Rýchla montáž
 • Rýchle trojrozmerné nastavenie
 • Stabilné usadenie závesu počas a po jeho nastavení
 • Vyvinuté i pre malé hrúbky naliehaviek
 • Bezúdržbové uloženie

 


Dverové pánty pre prvky z plastu

Profil Kunststoff

Valčekový záves pre objektovú a bytovú výstavbu

GU R 816 3D: valčekový záves pre dvere s vysokým zaťažením

 • Štíhly a oblý, s priemerom závesového valčeku iba 22 mm, pre kvalitné plastové dvere v objektovej a bytovej výstavbe
 • Kolík s ochranou proti prepíleniu je súčasťou štandardnej výbavy
 • Zvýšená ochrana proti vlámaniu, certifikovaná SKG (2 hviezdičky)
 • Certifikát CE podľa EN 1935 v najvyššej triede závesov, použiteľnej na dverách na únikových a záchranných cestách
 • Trvale silno zaťažiteľný, trieda závesov 14, hodnota zaťaženia 160 kg, v závislosti od vyhotovenia profilu
 • Priamy skrutkový spoj, bez prerušenia tesniacej roviny
 • Voliteľné možnosti upevnenia pomocou upevňovacieho pazúru alebo upevňovacej dosky bez prerušenia tesniacej roviny
 • Trojrozmerné nastavenie rýchlo a pohodlne

Bezpečné a trvale silno zaťažitelné

GU G 816 F 100: Naskrutkovací pánt

 • Kolík závesu z nekorodujúcej kalenej ocele
 • Kolík s ochranou proti prepíleniu je súčasťou štandardnej výbavy
 • Zvýšená ochrana proti vlámaniu, certifikovaná SKG (2 hviezdičky)
 • Certifikát CE podľa EN 1935 v najvyššej triede závesov, použiteľnej na dverách na únikových a záchranných cestách
 • Trvale silno zaťažiteľný, trieda závesov 14, hodnota zaťaženia 160 kg, v závislosti od vyhotovenia profilu
 • Rovnaká vŕtacia schéma u GU G 816 F 100 a GU 812 F 100
 • Voliteľné možnosti montáže s prvkom GU Bridge alebo s prídavnými podpornými vačkami krídel pre GU G 816 F 100
 • Trojrozmerné nastavenie rýchlo a pohodlne

Dverové pánty pre prvky z hliníka

Profil Aluminium

Filigránová hrúbka

GU A 316 3D: Naskrutkovacie pánty pre dvere s vysokým zaťažením

 • Univerzálne použiteľné na kovových dverách v objektovej i bytovej výstavbe.
 • Zvýšená ochrana proti vlámaniu, certifikácia podľa SKG až 3 hviezdičky
 • Certifikát CE podľa EN 1935, závesy sú použiteľné na dverách na únikových a záchranných cestách
 • Dizajn závesu je zachovaný, žiadne posunutie valčeku po bočnom nastavení
 • Trvale silno zaťažiteľný, trieda závesov 14, hodnota zaťaženia 160 kg
 • Rýchla montáž vďaka uvoľniteľnému priamemu skrutkovému spoju
 • Trojrozmerné nastavenie rýchlo a pohodlne

Aby žiadne otázky nezostali nezodpovedané

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete bližšie informácie, napíšte nám – radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás teraz
[Translate to Slovenčina:] Beratung bei der GU-Gruppe