Montážny materiál

Základné požiadavky na stavby

V európskom Nariadení o stavebných výrobkoch (BauPVO) sú uvedené základné požiadavky na stavby, ako i základné vlastnosti stavebných produktov. Okrem základných požiadaviek „Mechanická odolnosť a stabilita“, „Protipožiarna ochrana“, „Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia“, „Zvuková izolácia“, „Bezpečnosť a bezbariérovosť pri používaní“ a „Trvalo udržateľné využívanie zdrojov“ je ďalšou požiadavkou, ktorá musí byť splnená tiež „Úspora energie a tepelná izolácia“.

Izolácia v súlade s najnovšími technickými poznatkami (EnEV)

V Nemecku existujú ďalšie podrobnejšie predpisy, ktoré musia byť v súlade so súčasnými technickými poznatkami (napríklad nemecké nariadenie o úsporách energie EnEV).

„Budovy musia byť postavené tak, aby plocha obálky, cez ktorú môže dochádzať k prestupu tepla, bola vrátane škár izolovaná tak, aby bola trvalo nepriepustná pre vzduch v súlade s najnovšími technickými poznatkami.“ (EnEV)

Vzduchotesnosť obálky šetrí vykurovaciu energiu a bráni vzniku závažných poškodení budovy. Okrem toho zvyšuje komfort, tepelnú pohodu a úžitkovú hodnotu budovy.

Koncept izolácie celej budovy musí byť vypracovaný už počas fázy plánovania. Zo stavebne-fyzikálnych dôvodov musí byť vzduchotesná vrstva umiestnená vždy na vnútornej strane miestnosti, aby sa zabránilo preniknutiu teplého a vlhkého vzduchu z miestnosti do stavebného dielu.

Montagematerial

Ak do stavebného dielu môže prenikať vzduch z miestnosti, je nutné dbať na to, aby vlhkosť, ktorá sa na základe teploty v rozsahu tepelneizolačného prierezu kondenzuje, nemohla spôsobiť škody. Platí pritom princíp „vo vnútri tesnejší než vonku“.

Okrem toho je nutné myslieť na to, že okrem funkčnej vnútornej vzduchotesnej vrstvy je potrebná tiež ochrana proti lejaku s vetrom. Pretože keď vlhkosť preniká cez izolačné materiály, ničí to ich schopnosť tepelnej izolácie.

Použité stavebné výrobky musia byť navzájom zladené tak, aby ich vzájomná izolácia s vyššie uvedenou znášanlivosťou a trvanlivosťou umožňovala vytvorenie vzduchotesného izolačného systému.

Raumluft

Montážny materiál pre okná a dvere

Skupina Gretsch-Unitas vo svojom sortimente príslušenstva stavebného kovania ponúka rozsiahly, najzájom zladený montážny materiál pre oblasti:

  • Tesniace systémy
  • Stavebná chémia
  • Upevňovacia technika
  • Zasklievacia technika

Aby žiadne otázky nezostali nezodpovedané

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete bližšie informácie, napíšte nám – radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás teraz
[Translate to Slovenčina:] Beratung bei der GU-Gruppe