Systémové riešenia

Systémové riešenia

Skupina GU ponúka komplexné systémové riešenia pre bezbariérovú výstavbu, pre únikové a záchranné cesty a pre kontrolu prístupu. Z toho profitujú architekti, projektanti, spracovatelia a profesionálni remeselníci – a tým vždy aj konečný zákazník. Už dávnejšie sa totiž ukázalo, že stavebné výrobky v podobe uceleného kompletného riešenia sú mimoriadne udržateľné z dlhodobého hľadiska.

Ďalšie informácie
Objektové riešenia

Objektové riešenia

Bývať a cítiť sa dobre, pracovať a učiť sa, nakupovať a cestovať: Architektúra má toľko tvárí, ako život sám. Systémové riešenia skupiny GU sa starajú o to, aby bol medzi budovami a životom, ktorý sa v nich odohráva, dokonalý súlad, a aby boli súčasne splnené všetky požiadavky na pohodlie, bezpečnosť, hospodárnosť a estetiku.

Ďalšie informácie