GU SECURY Automatic3 TEOR: zvonku bezpečné, zvnútra kedykoľvek prístupné

Viacnásobný uzamykací systém GU SECURY Automatic3 TEOR spĺňa požiadavky platnej legislatívy: Vchodové dvere bytových domov nesmú zamykať, aby bol v prípade núdze vždy zaručený únik. Pri použití tohto viacnásobného uzamykacieho systému sa dvere zamknú, ale neuzavrú. Automatické strelkové závory sa po pritiahnutí dverí automaticky vysunú a dvere bezpečne uzamknú Zatvorené dvere sa odomknú zvonku napr. otočením kľúča. Zvnútra sa dvere dajú otvárať kľučkou. Z domu je teda možné kedykoľvek ujsť aj bez kľúča.

Mechanické a elektronické uzamykacie systémy: Precíznosť a bezpečnosť

Mechanické uzamykacie systémy, elektronické uzamykacie systémy alebo kombinácia obidvoch – spravovaných jediným softvérom pre uzamykacie zariadenia. Sú mierkou flexibility, pohodlia a bezpečnosti, ktoré dnešní investori vyžadujú. Nepreháňame, keď tvrdíme, že máme vhodné riešenie pre každú požiadavku. V prípade potreby môžu byť do uzamykacieho zariadenia integrované i garážové vráta, poštové schránky a záhradné bránky.

Efektívna montáž okien s montážnym systémom spoločnosti GU

Pre splnenie zvyšujúcich sa nárokov na energetickú bilanciu nehnuteľností je okrem samotného zateplenia potrebné aj bezpečné, efektívne a ekonomické riešenie osadenia okenných prvkov v úrovni izolácie. Túto náročnú úlohu presvedčivo plnia systémy na predmontáž od spoločnosti Gretsch-Unitas, ktoré sú schválené pre nízkoenergetické a pasívne domy.

K produktu