Uzamykacie systémy a riadiaci systém GEMOS: Riešenia kontroly prístupu pre všetky prípady

Flexibilita, jednoduchosť použitia a hospodárnosť: S uzamykacími systémami od spoločnosti BKS je možné v závislosti od požiadaviek použiť mechanické, elektronické alebo mechatronické uzamykacie systémy. Tieto sú navzájom kompatibilné, kedykoľvek rozšíriteľné a dajú sa jednoducho spravovať v rámci jedného systému.
S GEMOS access – neutrálnym systémom kontroly prístupu – je možné realizovať veľké množstvo bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa dverí – a to len s jedným systémom. Či už ide o kontrolu prístupu v kombinácii s technikou únikových ciest alebo o elektronickú uzamykaciu techniku, všetky systémy sú navzájom prepojené priamo na dverách.

K produktu

Oblúkové posuvné dvere compactMaster CMR/CMR-F: dverové zariadenie s cylindrickými vložkami

Esteticky náročný vstup s oblúkovými posuvnými dverami spája veľkorysý vzhľad cylindrického dverového zariadenia s výhodami pohodlne prechodných posuvných dverí. Oblúkové posuvné dvere je možné harmonicky začleniť do architektúry budovy: Či už ako ploché oblúkové posuvné dvere, alebo dvere polkruhového poprípade kruhového tvaru.

K produktu

Okná s paralelnými výsuvnými kovaniami: Individuálne riešenia fasádnych okien

Paralelné vyklápacie okná sa použijú tam, kde má byť zachovaná elegantná optika a homogénny vzhľad sklenenej fasády. Oproti bežným vyklápacím alebo otváravo-vyklápacím oknám sa okenná plocha vzhľadom na rám nevychýli, ale paralelne sa zarovná voči sklenenej fasáde.

Na základe plynule regulovateľnej šírky otvoru sa okrem toho tento druh otvárania hodí aj na realizáciu prirodzených koncepcií vetrania. V porovnaní s vyklápacím oknom dosahujú paralelne výsuvné okná pri rovnakej šírke otvoru omnoho vyššiu mieru výmeny vzduchu. Ako pri všetkých smerom von sa otvárajúcich oknách, sa ani pri tomto druhu otvárania nezaberá žiadne miesto v interiéri.

K produktu