Veľkokapacitné karuselové dvere GGR: Pre vchody s vysokou frekvenciou pohybu ľudí

Vstup cestujúcich s batožinou do budovy letiska by mal byť pohodlný. Túto úlohu prevezmú veľkopriestorové karuselové dvere – energeticky výhodné riešenie pre vstupy s vysokou frekvenciou osôb. Plnoautomatické veľkopriestorové karuselové dvere GGR sú zabezpečené podľa noriem DIN 18650 a STN EN 16005 a vyrobené podľa konštrukčného vzoru preskúšaného TÜV. Vďaka odklopiteľným krídlam sú schválené pre použitie na únikových a záchranných cestách.

K produktu

Elektricky blokované dotykové madlo EVT: intuitívne rozpoznateľné únikové cesty so systémom

Elektricky blokovaný systém dotykového madla EVT účinne zabraňuje neoprávnenému používaniu. Ako prvý uzamykací koncept integruje uzamykacie prvky v panikovom kovaní a redukuje tým počet jednotlivých komponentov. V zabezpečenom stave sa dvere nedajú otvoriť, v prípade núdze sa rýchlo a bezpečne uvoľnia stlačením núdzového tlačidla na riadení únikových dverí. Ďalšou technickou a estetickou výhodou je integrovaný LED indikátor, ktorý jasne signalizuje stav "zablokovaný" príp. "odblokovaný".

K produktu

Vretenové pohony S80/S160: všestranné pohony pre vetranie a odvod dymu

Majster v ťažkej váhe: vretenový pohon ELTRAL S 80 bez námahy zdvihne i veľké strešné prvky. Vretenové pohony zaisťujú automatizované zavzdušnenie a odvetranie a rýchly prirodzený odvod dymu v prípade požiaru. Vyznačujú sa veľkými tlakovými silami, veľkými šírkami otvoru a viaceré prvky je možné ovládať synchrónne. To všetko funguje aj pri ťažkých strešných oknách či fasádnych otvoroch. V kombinácii s dverovým pohonom ELTRAL TA 60 je možné použiť otváravé dvere vo vstupných priestoroch ako prívod pre ZOTSH.

Systém riadenia budov GEMOS: Systém riadenia nezávislý od výrobcu zaisťuje bezpečnosť

Na letiskách to žije 24 hodín denne, 365 dní v roku. Veľké davy ľudí musia byť riadené usporiadaným spôsobom. S pomocou systému manažmentu budov GEMOS, do ktorého je možno integrovať prvky rôznych výrobcov, si bezpečnostná centrála udrží prehľad i počas najväčšieho návalu – a spoľahlivo splní i tie najprísnejšie bezpečnostné štandardy. Všetky k tomu potrebné aktivity sú spojené do jedného systému a ovládané z jedinej ovládacej plochy. Ďalšou prednosťou je možnosť rozšírenia existujúceho systému, ktoré môžete vykonať sami a počas bežiacej prevádzky.

K produktu
GEMOS adv. PSIM