Kompaktné a modulové centrály pre ZODT: pre preventívnu protipožiarnu ochranu

Požiar, a predovšetkým tvorba dymu s ním spojená, predstavuje obrovské nebezpečenstvo pre osoby vo vnútri budov. O to dôležitejšie je rýchle a bezpečné odvetranie dymu prostredníctvom flexibilných riešení. Vďaka rozsiahlemu programu kompaktných centrál s mnohými už integrovaným funkciami a odmontovateľným modulovými centrálami sa môžu realizovať koncepty odvetrávania dymu pre veľké objekty.

Elektricky blokovaný panikový zámok EVP s riadením únikových dverí FTNT: ochrana pred neoprávneným vniknutím

Väčšina únikových dverí v nákupných strediskách nie je určená k priechodu za normálnej prevádzky. Elektricky blokovaný panikový zámok EVP je hospodárnym kompaktným riešením pre jednokrídlové dvere. EVP je skombinovaný s riadením únikových dverí FTNT a spojený do siete prostredníctvom rozhrania dverovej zbernice BKS-NET. Zabráni zneužitiu dverí, avšak v prípade núdze zaistí voľný priechod.

K produktu

Presklený posuvný stenový systém shopMaster GSW-M: Deliace steny a fasádne koncepty

Ako upútať pozornosť a prilákať zákazníkov, aby u vás strávili svoj čas? Transparentnosťou a flexibilitou: V obchodoch umiestnených v nákupných centrách sa často používajú veľkoplošné presklené posuvné steny. S manuálnymi systémami presklených posuvných stien shopMaster GSW-M sa dajú vytvárať rozmanité, individuálne varianty priečok a fasád pre konštrukcie typu „shop-in-shop“. Prvky sú pritom inštalované flexibilne a bez vedenia v podlahe a po otvorení obchodu sa posunú do postranných parkovacích výklenkov. Kompaktná konštrukcia vyžaduje len minimum priestoru.

K produktu