Dláždenie cesty do budúcnosti

Bezbariérová výstavba a bezbariérová architektúra znamenajú komfort pre každého. Bezbariérovosť totiž slúži aj ľuďom, ktorí majú len občas obmedzený pohyb, ako sú rodičia s kočíkmi alebo malými deťmi, ľudia prepravujúci objemné nákupy či batožinu alebo ľudia s dočasným obmedzením pohybu, napríklad ľudia s barlami. Tí, ktorí plánujú budovu a hneď od začiatku integrujú požiadavky na bezbariérovosť do návrhu, nájdu cenovo výhodné alebo dokonca cenovo neutrálne riešenia. To znamená udržateľnú investíciu pre stavebníkov.

Okná a dvere sú ako pohyblivé a funkčné konštrukčné prvky mimoriadne dôležité pre bezbariérové ​​bývanie, pretože sa používajú takmer každý deň. Správne plánovanie a použitie sú rozhodujúce pre bezpečnosť, funkčnosť a hospodárnosť. Preto rozsah služieb, ktoré ponúka skupina GU, zahŕňa osobné a kompetentné poradenstvo, bezplatnú online podporu a rozsiahlu ponuku odborných seminárov. Architektom a projektantom to uľahčuje ich každodennú prácu.

Stavať bezbariérovo znamená pre skupinu GU stavať udržateľne. To zaručuje bezbariérový prístup a komfort pre každého užívateľa budovy. V úzkej spolupráci s architektami, projektantami a developermi tak vznikajú komplexné riešenia, ktoré sú optimálne prispôsobené ochranným cieľom, resp. cieľovým skupinám. Pohodlné ovládanie a reprezentatívny vzhľad idú pritom ruka v ruke – dôležitý základ pre dlhodobé zachovanie hodnoty budovy.

Aby sme všetkým užívateľom budov ponúkli najvyššiu možnú úroveň pohodlia, musia byť všetky komponenty zladené a funkčné. Skupina GU preto ponúka systémové riešenia z jednej ruky – od prahu dverí až po centrálny systém manažmentu budov, od kovania okien až po automatizované ovládanie na fasáde.

Ponúkame vám tieto služby
Barrierefrei bauen GU-Gruppe

Automatické posuvné dvere

Ideálne pre bezbariérové ​​a reprezentatívne vchody: Automatické posuvné dvere v sebe spájajú estetický dizajn s bezdotykovým a bezprahovým pohodlím pri prechádzaní.

Automatické otváravé dvere

Protipožiarne a dymotesné dvere sa musia pri požiari bezpečne automaticky zatvoriť. Automatické zatváranie je ale žiadané aj pri interiérových ​​a exteriérových ​​dverách či dverách vo fasáde. Zatvorené alebo ťažko sa otvárajúce dvere sú však prekážkou a nie sú bezbariérové. V tomto prípade sa používajú pohony otváravých dverí, ktoré dvere automaticky otvárajú a zatvárajú, čím zabezpečujú voľnosť pohybu a bezpečnosť. Pohon otváravých dverí DTN 80 má patentovaný pružinový systém, ktorý zatvára dvere bezpečne, potichu a úplne aj v náročných stavebných podmienkach, ako sú prievan, pretlak alebo viacnásobné uzamykanie.

Obejktové a interiérové ​​dvere: pohodlné otváranie a zatváranie

Všetko, čo potrebujete pre pohodlné ovládanie dverí v interiéri: od manuálneho ovládania až po plne automatizované riešenia.

Nie všetky interiérové dvere sú vždy rovnaké: v závislosti od typu budovy, užívateľov budovy a oblasti budovy sú potrebné individuálne riešenia. Požiadavky na objektové a interiérové ​​dvere sú veľmi rozdielne – či už v nemocniciach, školách, hoteloch, alebo aj v súkromných bytoch. Skupina GU má preto vo svojom sortimente množstvo riešení pre interiérové ​​dvere, ktoré pokrývajú najrozličnejšie potreby: od komfortných ovládacích prvkov až po automatické otváranie a zatváranie dverí.

Domové dvere a vstupné dvere do bytov

Od vchodových dverí až po pohodlnú prístupovú zónu: S inteligentnou technológiou a variantmi ovládania, ktoré presne zodpovedajú potrebám obyvateľov.

Bezbariérové ​​riešenie prahov pre domové a balkónové dvere, ako aj zdvižno-posuvné prvky

Už žiadne hranice medzi interiérom a exteriérom: zdvižno-posuvné balkónové dvere sú pohodlným spojením medzi obytným priestorom a okolím.

Okná – bezbariérové ​​ovládanie, pohodlné vetranie

Bezproblémové nakláňanie, otáčanie, zdvíhanie a posúvanie: Okenné kovania od skupiny GU ponúkajú riešenia pre okná, pokiaľ ide o pohodlné vetranie, jednoduché ovládanie, pohodu, bezpečnosť, ochranu pred ohňom a dymom – a to pre všetky materiály rámu a typy otvárania.

Riešenia okien vo fasádach

Pohodlné, pekné a efektívne. Aj napriek mnohým normám a požiadavkám sú možné estetické špeciálne riešenia pre náročnú fasádnu architektúru. Významným prvkom sú pritom okná. Mali by sa harmonicky začleniť do celkového vzhľadu fasády, a zároveň prevziať úlohy, ako sú ventilácia, tepelná izolácia a ochrana pred vlámaním. Požiadavky na bezbariérovosť sú rovnako zložité ako funkcie. Skupina GU má pre každú fasádu to správne riešenie okien – mechanické, motorizované alebo s inteligentnou elektronikou, uľahčujú ovládanie a ponúkajú veľké pohodlie.

Tim Fisher Photography

Manažment budov – centrálne ovládanie a monitorovanie okien a dverí

Centrálna kontrola prístupu, vetranie a uzamykanie: Pomocou inteligentného systému manažmentu budov GEMOS je možné okná, dvere a fasádne prvky pohodlne prepojiť a ovládať. Rozhrania systému pritom zabezpečujú harmonickú integráciu do celkového manažmentu budov.

Stavať bez bariér – univerzálne riešenia pre vyšší komfort

V súlade s naším mottom „Náskok so systémom“ vás podporujeme od plánovania až po realizáciu bezbariérových riešení, bez ohľadu na to, či ide o novostavbu, prestavbu alebo prístavbu. Niektoré príklady sme zostavili v brožúre Bezbariérová výstavba, ktorú si môžete stiahnuť tu.

Domové a bytové dvere musia

 • mať svetlú prechodnú šírku aspoň 0,90 m
 • mať ovládacie prvky (napr. kľučky dverí, madlá, cylindrické vložky zámku) vo výške od 0,85 do 1,05 m
 • dať ovládať s minimálnou námahou
 • mať zvnútra dostatočný priestor na pohyb. Ak to nie je možné z hľadiska konštrukcie, je možné použiť dvere s otváraním smerom von za predpokladu, že na vonkajšej strane je k dispozícii pohybová plocha aspoň 1,50 x 1,50 m alebo 1,40 x 1,70 m
 • byť bez schodov a bezprahový. Ak to nie je možné z hľadiska konštrukcie, môže byť výška prahov maximálne 20 mm
 • mať pri výmene maximálnu hodnotu U 1,3 W/(m²·K) v prípade vonkajších dverí ako súčasti tepelného obalu budovy

Ovládacie prvky musia

 • musia byť dostatočne veľké, hmatateľné a ich funkcia musí byť rozpoznateľná. Preto by sa mali používať výlučne preklápacie vypínače a tlačidlové spínače. Spínače závislé od pohybu sú prípustné
 • mať montážnu výšku medzi 0,80 – 1,10 m

Interiérové dvere musia

 • byť rozšírené na svetlú prechodnú šírku aspoň 0,80 m
 • mať dverovú kľučku vo výške 0,85 – 1,05 m
 • otvárať v sanitárnych miestnostiach smerom von a musia byť odomykateľné zvonku
 • pri montáži priestorovo úsporných dverí musia vnútorné dvere pri otvorených dverách zabezpečiť svetlú prechodnú šírku v chodbe aspoň 1,00 m