Aké sú slabé miesta rodinných domov?

V takmer 80 % rodinných domov dochádza k vlámaniu cez prízemné terasové alebo balkónové dvere a okná. V bytových domoch sú najslabším miestom bytové dvere so 46,9 %. Balkónovými dverami na terase alebo balkóne sa do bytov v bytovom dome dostalo približne 31 % páchateľov, cez okno 21 %.

Celkovo dochádza ku vlámaniam najčastejšie v bytových domoch. Vlámaním nie sú ohrozené len spodné poschodia. Postihnuté sú aj byty na stredných a vyšších podlažiach. Približne k tretine vlámaní do bytových domov dochádza na prízemí, zvyšok na vyšších poschodiach, čo znamená, že existuje vážne riziko vlámania na všetkých poschodiach.

Ako najväčšia slabina sa ukazujú dvere do domu, resp, do bytu. Keď je vlamač v budove, môže získať prístup do bytov na akomkoľvek poschodí. To ukazuje, že k vlámaniu na vyšších poschodiach dochádza najmä počas dňa., Dá sa to vysvetliť tým, že schodisko na horných poschodiach je menej vyťažené. Vlamač má teda viac času na reakciu, ak pri hlavných vchodových dverách vidí ľudí vracajúcich sa domov. Páchateľ teda môže pôsobiť nerušene viac ako napríklad na prízemí, kde je riziko prichytenia pri vlámaní oveľa vyššie.

Prevencia

Našťastie nie ste voči vlámaniu úplne bezmocní – môžete s tým niečo urobiť. Riziko vlámania možno masívne znížiť prijatím vhodných opatrení a správnym správaním.

Opatrenia proti vlámaniu pre okná a balkónové dvere

Vo väčšine prípadov sa vlamači dostanú do rodinných domov jednoduchým vypáčením otvorených okien alebo terasových dverí.

Polícia preto odporúča okná a balkónové dvere odolné proti vlámaniu najmä na prízemie a pivnicu. K podstatným vlastnostiam okien odolných proti vlámaniu patrí stabilné okenné krídlo a okenný rám, kvalitné kovanie a kľučky, ako aj odolné zasklenie a odborná montáž.

Pre novostavby a pri rekonštrukcii súkromných domov alebo bytov sa na ochranu proti vlámaniu odporúča aspoň trieda odolnosti RC 2.

Okno RC 2 má tieto komponenty: uzamykateľnú okennú kľučku a kovanie s hríbovými zámkami, ktoré bránia vypáčeniu okna, a zasklenie odolné proti vlámaniu. Alternatívou okien RC 2 sú okná RC 2-N, ktoré sú namiesto zasklenia odolného proti vlámaniu osadené štandardným sklom. Ak sa k oknám na vyšších poschodiach dostanete len pomocou výstupnej pomôcky (napr. rebrík), postačia aj okná RC 1-N.

Opatrenia proti vlámaniu pre domové a bytové dvere

Ak chcete, aby bol váš dom bezpečnejší, mali by ste si kúpiť vchodové dvere s triedou odolnosti RC 2. Toto označenie zabezpečuje, že všetky komponenty ako krídlo dverí, pánty, protiplechy, zámok, cylindrická vložka a kovanie nemajú žiadne slabé miesta.

Viacnásobné uzamykanie

Viacbodové zámky SECURY od spoločnosti Gretsch-Unitas ponúkajú väčšiu bezpečnosť, pretože zámky majú dva alebo viac prídavných zámkov nad a pod puzdrom centrálneho hlavného zámku so strelkou a závorou. Pre samouzamykacie zámky s automatickou strelkovou závorou nie je potrebné ručné uzamykanie. Dvere sú automaticky lepšie chránené pred pokusmi o vlámanie.

Mechanické samouzamykacie uzáverové systémy nahrádzajú manuálne preduzamykanie kľúčom. Jednoducho nechať dvere zapadnúť do zámku: automatické strelkové závory sa po zavretí automaticky vysunú o 20 mm a sú zabezpečené proti spätnému zatlačeniu - dvere sú zaistené bez uzamknutia. Uzáverové systémy sa dajú kedykoľvek otvoriť zvnútra kľučkou a zvonku otočením kľúča.

Nezáleží na tom, či v protipožiarnej, panikovej alebo súkromnej oblasti bývania: Systémy GU Vám ponúkajú komfortné riešenie pre každú oblasť použitia.

Mechanické uzamykacie systémy

Značka BKS spĺňa so svojimi kvalitnými mechanickými riešeniami zaistenia dverí tie najvyššie kvalitatívne a bezpečnostné nároky. Moderné obojstranné kľúče sú vybavené ochranou proti kopírovaniu a výrobu ich kópie si môžu objednať len oprávnené osoby – držitelia bezpečnostnej karty.

Budúca bezpečnosť kľúčov a cylindrických vložiek sa zabezpečí dlhými dobami platnosti patentov a flexibilnými možnosťami rozšírenia systémov. Mechanickú kontrolu prístupu je možné dopĺňať o elektronické systémy a kombinovať ju s nimi.

O bezpečnosť sa stará sériová ochrana proti SG metóde (bumpingu), ako i funkcia pre prípad núdze a nebezpečenstva, ktorá bráni blokovaniu zámku zastrčeným kľúčom.

Videosystémy

Netreba podceňovať odstrašujúci účinok videosystému na potenciálnych páchateľov. Pretože priebeh udalostí je zdokumentovaný a ponúka tak polícii dôležité vyšetrovacie prístupy. Videozáznamy zaznamenané v reálnom čase vám umožňujú vopred vidieť, či existuje riziko a v prípade potreby podniknúť protiopatrenia. Nahrávky je možné vyvolať lokálne, cez internetový prehliadač alebo cez aplikáciu cez vzdialené monitorovanie.

Všeobecné bezpečnostné tipy

Ako sa správajú vlamači? Čo môžete urobiť pre ochranu seba a svojho domova? Tu sú najdôležitejšie fakty o vlámaniach – a ako sa správne správať.

Ani tá najlepšia stavebná technika však nedokáže zabrániť vlámaniu, ak sa nájomníci alebo vlastníci správajú nesprávne. Dôležité je taktiež správanie so zreteľom na bezpečnosť a pozorní susedia. Udržujte kontakt so svojimi susedmi – pre vyššiu kvalitu života a bezpečnosť. Pretože v pozornej štvrti nemajú vlamači takmer žiadnu šancu.

  • Dávajte pozor na podozrivé situácie, cudzích ľudí v dome alebo na susednom pozemku.
  • V bytových domoch udržiavajte cez deň vchod do domu uzavretý. Skôr ako stlačíte dverovú kľučku, skontrolujte, kto chce vstúpiť do domu.
  • Postarajte sa o byt susedov, ktorí sú dlhšie preč, aby pôsobil dojmom, že sa v ňom býva.
  • Pri odchode z bytu by ste mali zatvoriť všetky okná a zamknúť domové dvere. Inak to majú vlamači ľahké. Vyklopené okná sú pre vlamača otvorené okná. Spravidla poisťovňa ani neprepláca škodu.
  • Ochrana pomocou svetla: Osvetlený pozemok a budova slúžia na odstrašenie potenciálnych vlamačov. Dobre osvetlený by mal byť aspoň vstupný priestor, napríklad prostredníctvom detektorov pohybu.
  • S kľúčmi od domu buďte opatrní. V prípade straty kľúča ihneď vymeňte cylindrickú vložku zámku. Nikdy neschovávajte náhradný kľúč vonku alebo pred dverami bytu – neexistuje úkryt, ktorý by vlamač nemohol nájsť.
  • Okrem toho by v záhrade nemali byť voľne dostupné rebríky, záhradný nábytok a odpadkové koše, ktoré by sa dali použiť ako pomôcky na výstup do vyšších poschodí.
  • Buďte opatrní na sociálnych sieťach. Nezverejňujte príspevky na sociálnych sieťach, keď idete na dovolenku alebo čo robíte na dovolenke. Nikdy nepoužívajte záznamník na to, aby ste cudzím ľuďom oznámili, ako dlho budete mimo domova. Ak si v obytnej zóne všimnete cudzích ľudí, ktorí by mohli špehovať zvyky obyvateľov, mali by ste okamžite kontaktovať políciu.
  • Budenie dojmu obývanosti. Pre vlamačov je to odstrašujúci prostriedok, ak sa musia obávať, že pri čine natrafia na obyvateľov alebo psa. Časovač, ktorý rozsvieti svetlá v jednej alebo viacerých miestnostiach alebo zdvíha a spúšťa žalúzie, vytvára dojem, že je niekto doma. Vonku môžu svetlá ovládať detektory pohybu. Elektronické zariadenia simulujú štekot psa alebo blikanie televízora. Odborníci však neodporúčajú inštalovať makety kamier vonku. Namiesto toho, aby ste odrádzali, signalizujte páchateľom: „Tu sa dá niečo získať.“ Preplnenej schránke by ste sa rozhodne mali vyhnúť, ak ste na dlhší čas mimo domova. Požiadajte suseda, aby ju vyprázdnil.

V prípade nebezpečenstva (volanie o pomoc, spustený poplašný systém) a v naliehavých prípadoch podozrenia ihneď zalarmujte políciu vytočením tiesňového čísla 112.

Aby žiadne otázky nezostali nezodpovedané

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete bližšie informácie, napíšte nám – radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás teraz
[Translate to Slovenčina:] Beratung bei der GU-Gruppe