Nové typy otvárania a tvary okien pre špeciálnu estetiku fasád

Plánovanie – vývoj – realizácia: všetko z jednej ruky!
Moderná, kreatívna architektúra stavia vysoké nároky na konštrukčné riešenie a funkciu fasád. Vyvíjame a v spolupráci s projektantmi, systémovými spoločnosťami a spracovateľmi prinášame príslušné riešenia.

"Kovania pre výklopné, výsuvné, kyvné alebo otváravé okná, ako i špeciálne konštrukcie podľa individuálneho zadania zákazníka, umožňujú splniť požiadavky na nové typy otvárania a formy okien a zároveň dosiahnuť jedinečnú estetiku."

Ako špecialista na všetky typy otvárania vo fasáde je Gretsch-Unitas spoločnosťou s dlhoročnými technickými skúsenosťami v oblasti vývoja inovatívnych otváracích mechanizmov, ktoré zároveň bezpečne a hospodárne spĺňajú platné normy a predpisy, čo je zabezpečené funkčnými skúškami vo vlastnom testovacom stredisku firmy.

Naši odborníci spájajú objektovo-špecifické špeciálne diely, vyvíjané pre jednotlivé projekty v rámci inovatívneho inžinierskeho výskumu, s prvkami z osvedčeného sortimentu skupiny GU.

Pretože individuálne konštrukčne riešené fasády s technikou podnikovej skupiny Gretsch-Unitas nie sú iba architektonicky atraktívne, ale spĺňajú tiež najvyššie požiadavky týkajúce sa funkčnosti, vetrania, tepelnej izolácie a ochrany proti vlámaniu.

©Musée d’Eth­nographie, Genève, Blaise Glauser

Paralelne výsuvné okná

Elegantný, homogénny vzhľad fasády
Paralelné výsuvné okná sa používajú tam, kde sa má zachovať elegantný a homogénny vzhľad sklenenej fasády i s rôzne otvorenými oknami. Oproti bežným vyklápacím alebo otváravo-vyklápacím oknám sa okenná plocha vzhľadom na rám nevychýli, ale paralelne sa zarovná voči sklenenej fasáde.

Na základe plynule regulovateľnej šírky otvoru sa okrem toho tento druh otvárania hodí aj na realizáciu prirodzených koncepcií vetrania.

V porovnaní s vyklápacím oknom dosahujú paralelne výsuvné okná pri rovnakej šírke otvoru omnoho vyššiu mieru výmeny vzduchu. Ako pri všetkých smerom von sa otvárajúcich oknách, sa ani pri tomto druhu otvárania nezaberá žiadne miesto v interiéri.

© James D. Evans

Otváravé a sklopné okná

Je možný akýkoľvek rozmer okna
Nové požiadavky na otváravé okná ohľadom hmotnosti a rozmerov vyžadujú kreatívne riešenia. Výzva spočíva v tom, tieto nové dimenzie okien dať do súladu s estetickými požiadavkami architekta. Spoločnosť Gretsch-Unitas má riešenia pre všetky požiadavky na náročný obvodový plášť budovy, ako je napr. skryté kovania, filigránske, odolné otočné pásy a kovania pre veľmi ťažké okenné krídla.

© HUECK

Von vyklápacie okná

Jednotná celosklenená fasáda
Funkcia vyklápania s horným zavesením u okien ponúka pri mnohých stavebných zámeroch výrazné funkčné a estetické výhody. Okenné krídlo sa pri otváraní mierne sklopí smerom von a zachováva si v každej polohe stabilne svoju otvorenú polohu. Vonkajší vzhľad celosklenenej fasády (structural glazing) sa pri použití tohto typu okien dá stvárniť mimoriadne homogénne. Na rozdiel od bežných vyklápacích okien sú vyčnievajúce vyklápacie okná stabilné v akejkoľvek polohe.

© Tim Fisher Photography

Paralelné posuvné a vyklápacie prvky

Leichtgängig und dennoch sturmsicher
Als himmelstürmender Wohnturm ist das Objekt Ocean Heights in Dubai Inbegriff luxuriöser Immobilien der Gegenwart. Der Wolkenkratzer mit Blick auf die künstlich angelegte Insel „Palm Jumeirah“ ist 2010 im Berzirk Dubai Marina eröffnet worden. Zu seinen Glanzpunkten gehören Balkone, die über bodentiefe Schiebeelemente erschlossen werden. Gretsch-Unitas hat für die Balkone des Ocean Heights insgesamt 1250 Parallelschiebekipp-Beschläge geliefert, die trotz ihrer hohen Gewichte mit ihrem besonders leichten Lauf für Komfort sorgen. Die Kippfunktion ist durch die starken Scheren der Beschläge sturmsicher, was bei einem über 300 Meter hohem Gebäude sehr wichtig ist. 2006 wurde das Gebäude mit dem Bentley “Best Architecture” Award ausgezeichnet.

Referenz Ocean Heights

©Andrew Bromberg of Aedas

Individuálne riešenia a špeciálne konštrukcie

Paralelne výsuvné okno v tvare kosoštvorca bez profilu
Patentovaná profilová konštrukcia so zníženým počtom komponentov otvára veľkú mieru tvorivej slobody. V zatvorenom stave je okno plne integrované do fasády. Otváranie a zatváranie je motorizované. Integrovaná technológia snímačov s vysokým rozlíšením rozpozná prekážky a zabráni zovretiu.

Poradenstvo v oblasti objektov a plánovanie riešení šitých na mieru

Jeden výrobok sám o sebe ešte nie je žiadnym riešením. Len správne projektovanie a použitie dokáže zaručiť i bezpečnosť, funkčnosť a hospodárnosť. Práve preto naväzuje na systémové riešenia produktového programu skupiny GU ponuka služieb. Osobné a kompetentné poradenstvo, bezplatná online podpora a rozsiahly program odborných seminárov pritom spolu úzko súvisia a uľahčujú architektom a projektantom ich každodennú prácu.

© Getty Images