Únikové a záchranné cesty: na bezpečnej strane so skupinou GU

Od kvality systému únikových a záchranárskych ciest závisia ľudské životy. Skupina GU berie túto skutočnosť vážne a ponúka komplexné systémové riešenia únikových dverí, ktoré siahajú ďaleko nad rámec plnenia príslušných noriem. Architektom a projektantom tým ponúkame istotu a dobrý pocit – od návrhu až po hotové stavby.

Zabezpečenie únikových ciest so systémom

Systémy únikových a záchranných ciest zaisťujú maximálnu bezpečnosť len vtedy, ak sú všetky komponenty individuálne prispôsobené na situáciu budovy a ak spoločne dokonale fungujú. Skupina GU preto ponúka kompletné riešenia od jednotlivých komponentov až po komplexné systémy.

Uzávery únikových dverí – paniková funkcia panikových zámkov skupiny GU

Na videách môžete vidieť rozdiely a manipuláciu s jednotlivými panikovými funkciami. Na konkrétnych príkladoch použitia sa takisto dozviete, ktorú panikovú funkciu možno použiť v jednotlivých stavebných situáciách.

Prevziať brožúru

Veľkokapacitné karuselové dvere schválené ako únikové dvere

Reprezentatívny vstup pre verejné budovy: Veľkokapacitné karuselové dvere GGR a GRA-F spájajú elegantný vzhľad a maximálne šírky únikových ciest bez toho, aby sa vyžadovali ďalšie únikové dvere.

Posuvné dvere pre únikové cesty HM-F FT

Prvé posuvné dvere, ktoré sú schválené ako únikové dvere aj v zablokovanom stave: Posuvné dvere pre únikové cesty HM-F FT sa počas nočnej prevádzky menia na otváravé dvere so zabezpečením únikových dverí.

Elektricky blokovaný systém Touch Bar EVT

Pre všetky moderné panikové dvere: Elektricky blokovaný systém dotykového madla EVT je moderný uzáverový systém, ktorý sa vyznačuje zredukovanými komponentmi a intuitívnym ovládaním. Uzáver je integrovaný do dotykového madla, takže nemôže byť prevádzkovaný v zaistenom stave.

Elektricky blokovaný panikový zámok EVP

Špeciálne pre jednokrídlové núdzové východy a panikové dvere: Elektricky blokovaný panikový zámok EVP je kompaktnou kombináciou samouzamykcieho panikového zámku a elektrického uzáveru únikových dverí.

Núdzový východový uzáver podľa EN 179

Špeciálne pre neverejné priestory: S preskúšanou a schválenou jednotkou tvorenou panikovým zámkom a kovaním sa dajú bez námahy splniť požiadavky normy STN EN 179

Bezbariérové protipožiarne a dymotesné dvere

Dôležitá súčasť konceptu preventívnej protipožiarnej ochrany: Systémy prirodzeného odvodu dymu a tepla odvádzajú požiarne plyny, nebezpečné oxidy a tepelnú energiu smerom von. Protipožiarne a dymotesné dvere zabraňujú šíreniu dymu a ohňa. Ako odskúšané systémové riešenia ZOTSH sa dokážu presne prispôsobiť individuálnej situácii v budove a zabezpečiť, aby zostali únikové a záchranárske cesty bez dymu.

Odskúšané a certifikované systémové riešenia pre ZOTSH

Bezpečné únikové dvere sú len časťou efektívneho systému únikových a záchranných ciest. Rovnako dôležité sú efektívne zariadenia na odvetrávanie tepla a splodín horenia (ZOTSH) - pretože požiare a s tým spojené rozšírenie dymu a tepla predstavujú najväčšie nebezpečenstvo pre ľudí a budovu. Skupina GU ponúka kompletné zariadenia ZOTSH od jedného dodávateľa a uľahčuje štandardizované plánovanie a realizáciu ako súčasť konceptu preventívnej protipožiarnej ochrany pre odvod dymu z únikových a záchranných ciest.

Kontrolovať a riadiť únikové a záchranárske cesty

Únikové dvere centrálne riadené a kontrolované: V závislosti od požiadaviek budovy sa systém použije pre centrálny manažment dverí alebo sa harmonicky integruje vďaka rozhraniu do celého manažmentu budovy.

Požiadavky stavebného zákona

V Nemecku sú požiadavky základných stavebných legislatív opísané vo vzorovom stavebnom poriadku (MBO). Požiadavky stavebných legislatív sú konkretizované v stavebných poriadkoch príslušnej spolkovej krajiny (LBO), ako aj v špeciálnych stavebných predpisoch, napr. pre materské školy, pracovné a administratívne budovy.

Najdôležitejšie požiadavky sa zameriavajú na:

 • Ako sa musia dať dvere otvoriť v záchranných cestách?
 • V akom smere sa musia otvoriť dvere v záchranných cestách?
 • Aké široké a vysoké musia byť dvere v záchranných cestách?

Normy a smernice pre únikové a záchranné cesty

 • Okná a balkónové dvere bez požiadaviek na protipožiarnu ochranu regulované v DIN EN 14 351-1
 • Dvere v záchranných cestách EN 179/EN 1125
 • Smernica o elektrických blokovacích systémoch dverí v záchranných cestách (EltVTR)
 • Smernica o automatických posuvných dverách v záchranných cestách (AutSchR).
 • Funkcia karuselových dverí v únikových cestách DIN 18650

Doplňujúce normy a smernice

 • Preventívna protipožiarna ochrana: odvádzanie dymu podľa normy DIN 18232-2
 • Bezbariérové stavby podľa DIN 18040
 • EN 1627 upravuje ochranu dverí proti vlámaniu a zaraďuje ju do 6 bezpečnostných tried.