Únikové a záchranné cesty: na bezpečnej strane so skupinou GU

Von der Qualität eines Flucht- und Rettungswegsystems hängen Menschenleben ab. Deshalb übernimmt die GU-Gruppe Verantwortung: mit ganzheitlichen Fluchttür-Systemlösungen, die weit über die reine Normerfüllung hinausgehen. Architekten und Planern bieten wir damit Sicherheit und ein gutes Gefühl – vom Entwurf bis zum fertigen Gebäude.

Fluchtwegsicherheit mit System

Flucht- und Rettungswegsysteme bieten nur dann maximale Sicherheit, wenn alle Komponenten individuell auf die Gebäude-Situationen abgestimmt sind und perfekt miteinander funktionieren. Deshalb bietet die GU-Gruppe Komplettlösungen aus einer Hand: von der Einzelkomponente bis zum komplexen Gesamtsystem.

Fluchttürverschlüsse – Panikfunktionen bei Panikschlössern der GU-Gruppe

Die Videos zeigen Ihnen die Unterschiede, aber auch die Handhabung der einzelnen Panikfunktionen. Darüber hinaus erfahren Sie an konkreten Anwendungsbeispielen welche Panikfunktion für welche Gebäudesituation anwendbar ist.

Veľkokapacitné karuselové dvere schválené ako únikové dvere

Reprezentatívny vstup pre verejné budovy: Veľkokapacitné karuselové dvere GGR a GRA-F spájajú elegantný vzhľad a maximálne šírky únikových ciest bez toho, aby sa vyžadovali ďalšie únikové dvere.

Posuvné dvere pre únikové cesty HM-F FT

Prvé posuvné dvere, ktoré sú schválené ako únikové dvere aj v zablokovanom stave: Posuvné dvere pre únikové cesty HM-F FT sa počas nočnej prevádzky menia na otváravé dvere so zabezpečením únikových dverí.

Elektricky blokovaný systém Touch Bar EVT

Pre všetky moderné panikové dvere: Elektricky blokovaný systém dotykového madla EVT je moderný uzáverový systém, ktorý sa vyznačuje zredukovanými komponentmi a intuitívnym ovládaním. Uzáver je integrovaný do dotykového madla, takže nemôže byť prevádzkovaný v zaistenom stave.

Elektricky blokovaný panikový zámok EVP

Špeciálne pre jednokrídlové núdzové východy a panikové dvere: Elektricky blokovaný panikový zámok EVP je kompaktnou kombináciou samouzamykcieho panikového zámku a elektrického uzáveru únikových dverí.

Núdzový východový uzáver podľa EN 179

Špeciálne pre neverejné priestory: S preskúšanou a schválenou jednotkou tvorenou panikovým zámkom a kovaním sa dajú bez námahy splniť požiadavky normy STN EN 179

Bezbariérové protipožiarne a dymotesné dvere

Dôležitá súčasť konceptu preventívnej protipožiarnej ochrany: Systémy prirodzeného odvodu dymu a tepla odvádzajú požiarne plyny, nebezpečné oxidy a tepelnú energiu smerom von. Protipožiarne a dymotesné dvere zabraňujú šíreniu dymu a ohňa. Ako odskúšané systémové riešenia ZOTSH sa dokážu presne prispôsobiť individuálnej situácii v budove a zabezpečiť, aby zostali únikové a záchranárske cesty bez dymu.

Odskúšané a certifikované systémové riešenia pre ZOTSH

Bezpečné únikové dvere sú len časťou efektívneho systému únikových a záchranných ciest. Rovnako dôležité sú efektívne zariadenia na odvetrávanie tepla a splodín horenia (ZOTSH) - pretože požiare a s tým spojené rozšírenie dymu a tepla predstavujú najväčšie nebezpečenstvo pre ľudí a budovu. Skupina GU ponúka kompletné zariadenia ZOTSH od jedného dodávateľa a uľahčuje štandardizované plánovanie a realizáciu ako súčasť konceptu preventívnej protipožiarnej ochrany pre odvod dymu z únikových a záchranných ciest.

Kontrolovať a riadiť únikové a záchranárske cesty

Únikové dvere centrálne riadené a kontrolované: V závislosti od požiadaviek budovy sa systém použije pre centrálny manažment dverí alebo sa harmonicky integruje vďaka rozhraniu do celého manažmentu budovy.

Požiadavky stavebného zákona

V Nemecku sú požiadavky základných stavebných legislatív opísané vo vzorovom stavebnom poriadku (MBO). Požiadavky stavebných legislatív sú konkretizované v stavebných poriadkoch príslušnej spolkovej krajiny (LBO), ako aj v špeciálnych stavebných predpisoch, napr. pre materské školy, pracovné a administratívne budovy.

Najdôležitejšie požiadavky sa zameriavajú na:

 • Ako sa musia dať dvere otvoriť v záchranných cestách?
 • V akom smere sa musia otvoriť dvere v záchranných cestách?
 • Aké široké a vysoké musia byť dvere v záchranných cestách?

Normy a smernice pre únikové a záchranné cesty

 • Okná a balkónové dvere bez požiadaviek na protipožiarnu ochranu regulované v DIN EN 14 351-1
 • Dvere v záchranných cestách EN 179/EN 1125
 • Smernica o elektrických blokovacích systémoch dverí v záchranných cestách (EltVTR)
 • Smernica o automatických posuvných dverách v záchranných cestách (AutSchR).
 • Funkcia karuselových dverí v únikových cestách DIN 18650

Doplňujúce normy a smernice

 • Preventívna protipožiarna ochrana: odvádzanie dymu podľa normy DIN 18232-2
 • Bezbariérové stavby podľa DIN 18040
 • EN 1627 upravuje ochranu dverí proti vlámaniu a zaraďuje ju do 6 bezpečnostných tried.