Medzinárodnosť

Podniková skupina Gretsch-Unitas pozostáva z viac ako 50 výrobných a predajných spoločností vo viac ako 35 krajinách. Zamestnanci skupiny GU sprevádzajú projekty zákazníkov s veľkou kompetenciou v oblasti technických riešení a so špecifickým know-how o podmienkach, normách a smerniciach príslušných trhov.

Internationalität in der GU-Gruppe

Poskytovateľ systémov a partner pre riešenia

Ako poskytovateľ systémov dodáva skupina GU vzájomne zladené výrobky aj pre veľmi komplexné požiadavky. Ponúka viac ako jednotlivé výrobky, dodáva všestranné riešenia – všetko z jednej ruky a na základe širokej škále výrobkov s viac ako 30 000 položkami. Z tejto ponuky služieb profitujú architekti, projektanti, spracovatelia a profesionálni remeselníci – a tým vždy aj konečný zákazník.

GU-Gruppe als Systemanbieter

Líder v inovácii

S novými riešeniami poskytujeme presvedčivú odpoveď na aktuálne výzvy v našom odvetví a určujeme tak trendy do budúcnosti na medzinárodnom trhu. Zároveň sa osvedčené produkty neustále ďalej vyvíjajú, čím je zabezpečená ich aktívna budúcnosť. Viac ako 1 400 patentov je vyjadrením inovatívneho výkonu množstva vynálezov, ktorými značky skupiny GU neustále dodávajú trhu rozhodujúci impulz.

Innovationsführer GU-Gruppe

Vlastná výroba

Skupina GU vyrába vo vlastných prevádzkach v Nemecku, Francúzsku a na Slovensku. Od výroby náradia v našich vlastných dielňach až po medzinárodnú logistiku –skupina Gretsch-Unitas sa stará o všetky výrobné kroky. Cieľom skupiny Gretsch-Unitas je vytvárať maximálnu pridanú hodnotu s čo najefektívnejším a najekologickejším využívaním zdrojov. Úspechy v oblasti zlepšovania environmentálnych a energetických ukazovateľov dokumentujú certifikáty šetrnosti k životnému prostrediu.

Eigene Fertigung bei der GU-Gruppe

Kvalitné výrobky

Všetky výrobky a riešenia sú vyvinuté inžiniermi v centrále v Nemecku a vyrábané kvalifikovanými a skúsenými zamestnancami skupiny Gretsch-Unitas v európskych výrobných závodoch s vysokou úrovňou výrobnej odbornosti. Efektívne a moderné procesy tu vytvárajú dobrú rovnováhu medzi požiadavkami na čoraz zložitejšie a individuálnejšie technológie a našimi vysokými štandardmi kvality.

Hochwertige Produkte der GU-Gruppe

Kvalifikovaní zamestnanci

Kvalita pochádza z kvalifikácie. Dobre vyškolení ľudia pracujú pre skupinu Gretsch-Unitas po celom svete – s radosťou a zodpovednosťou. Zamestnanci profitujú z rozsiahlych možností kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania a oceňujú skutočnosť, že môžu prevziať zodpovednosť a pomáhať pri vytváraní úloh.

Qualifizierte Mitarbeiter bei der GU-Gruppe

Pridaná hodnota prostredníctvom servisu

Jeden výrobok sám o sebe ešte nie je žiadnym riešením. Len pri správnom plánovaní a používaní je zaručená aj bezpečnosť, funkcia a úspornosť. Skupina GU preto dôsledne nadväzuje na systémové know-how svojho produktového programu ponukou služieb pre svojich zákazníkov. Našich zákazníkov podporujeme osobným a kompetentným poradenstvom, online podporou, rozsiahlou ponukou odborných seminárov, ako aj inštaláciou (uvádzaním do prevádzky) a údržbou.

Ďalšie informácie
Service bei der GU-Gruppe