Künye

Genel sorumlu
Gretsch-Unitas
Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. Sevil Cad. No:2
34887 Sancaktepe / İSTANBUL

Tel.: +90 216 311 79 39
Faks: +90 216 311 79 41
E-posta: g-u(at)g-u.com.tr

Genel Müdür
Anadolu Kurumlar

Vergi numarası
411 022 3844

Yasal Uyarı

Ziyaret etmekte olduğunuz bu web sitesi ve içinde düzenlemiş olan tüm eserler G.U Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olup, web sitesinin kullanımı ile ilgili şartlar aşağıda belirlenmektedir. Bu şartları kabul etmemeniz halinde web sitemize erişmeyiniz/girmeyiniz.

G.U Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. hipertext linkler ve doğrudan ya da dolaylı olarak G.U Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. web sitesi üzerinden kullanılan diğer özellikler de dahil olmak üzere Web Sitesi Bilgileri ile ilgili zımnen veya sarih olarak hiçbir beyan veya garantide bulunmamaktadır. G.U Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Sitesi Bilgilerinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. G.U Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. kendi web sitesine veya herhangi bir web sitesi bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler kapsamlı değildir. Göstermiş olduğumuz çabalara rağmen, bu bilgiler kesin, güncellenmiş olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koşullara uyarlanamıyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık, eksiklik veya ihmalden dolayı sorumluluk G.U Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'ne atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler herhangi bir getiri amacına yönelik olmayıp bu bilgeler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.

Bu web sitesinde yer alan e-bilgilerin doğruluğu, yazım/yazılım/aktarım hatalarından yahut sistemin saldırıya uğraması gibi sebeplerden dolayı oluşabilecek hatalara karşı, garanti edilmemektedir.

GU Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. bu web sitesinde yer alan bilgilere girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

Bu web sitesinde yazılı olan bilgiler ve beyanlar hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde teklif veya icap anlamında olmayıp, herhangi bir taahhüt niteliğinde sayılmayacağından GU Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. 'yi bağlamamaktadır.