Zatvarač vrata s funkcijom slobodnog hoda: prolaz bez zapreka unatoč zaštiti od požara

Slobodan prolazak svakodnevno - aktivirana sila zatvaranja u slučaju požara. Protupožarna vrata u slučaju požara moraju se brzo, sigurno i automatski zatvoriti, ali u dnevnom načinu rada moraju biti praktična, lagana i dostupna bez zapreka. Zatvarač vrata GU VTS 735 FL s integriranom električkom funkcijom slobodnog hoda omogućuje slobodno kretanje vrata, kao da na njima nije ugrađen zatvarač vrata. U slučaju požara zajamčeno je sigurno zatvaranje vrata. Primjerice, posebno je prikladan za uporabu na protupožarnim vratima u dječjim vrtićima, školama i domovima za starije i nemoćne – u skladu sa zahtjevima za gradnju bez zapreka prema normi DIN 18040 i DIN SPEC 1104.

Klizno-zaokretni prozor SDF 100: inovativna funkcija prozračivanja i sustav otvaranja

Otvoreni prozori mogu lako postati opasni upravo u domovima za starije u nemoćne: stoga su klizno-zaokretni prozori ovdje elegantno rješenje. Krila koja se protežu cijelom visinom prostorije propuštaju mnogo dnevnog svjetla u prostoriju i vizualno uljepšavaju fasadu. Krilo se pri otvaranju pozicionira u sredinu. Tako se tijekom prozračivanja osigurava od pada.

Vidi proizvod

HM-F FT automatska klizna vrata za evakuacijske puteve: klizna vrata postaju zaokretna vrata

Primjena automatskih kliznih vrata očita je kao odgovor na potrebu za pristupačnošću i nepostojanjem zapreka u domovima za starije i nemoćne osobe. Pritom pomoću zaključavanja valja osigurati da stanovnici primjerice noću ne napuštaju objekt bez nadzora. Ipak, uvijek mora postojati mogućnost evakuacije u slučajevima nužde. Inteligentno rješenje su HM-F FT automatska klizna vrata za evakuacijske puteve. To su jedina klizna vrata koja su odobrena kao evakuacijska vrata i u zaključanom stanju: u slučaju nužde postaju zaokretna vrata i tako osiguravaju siguran evakuacijski put. Dodatna evakuacijska vrata u tom slučaju postaju suvišna.

Vidi proizvod