Evakuacijski putevi i putevi za spašavanje: uz grupaciju GU ste sigurni

Von der Qualität eines Flucht- und Rettungswegsystems hängen Menschenleben ab. Deshalb übernimmt die GU-Gruppe Verantwortung: mit ganzheitlichen Fluchttür-Systemlösungen, die weit über die reine Normerfüllung hinausgehen. Architekten und Planern bieten wir damit Sicherheit und ein gutes Gefühl – vom Entwurf bis zum fertigen Gebäude.

Fluchtwegsicherheit mit System

Flucht- und Rettungswegsysteme bieten nur dann maximale Sicherheit, wenn alle Komponenten individuell auf die Gebäude-Situationen abgestimmt sind und perfekt miteinander funktionieren. Deshalb bietet die GU-Gruppe Komplettlösungen aus einer Hand: von der Einzelkomponente bis zum komplexen Gesamtsystem.

Fluchttürverschlüsse – Panikfunktionen bei Panikschlössern der GU-Gruppe

Die Videos zeigen Ihnen die Unterschiede, aber auch die Handhabung der einzelnen Panikfunktionen. Darüber hinaus erfahren Sie an konkreten Anwendungsbeispielen welche Panikfunktion für welche Gebäudesituation anwendbar ist.

Rotirajuća vrata za široke prolaze odobrena kao evakuacijska vrata

Reprezentativan ulaz za javne objekte: rotirajuća vrata za široke prolaze GGR i GRA-F povezuju elegantan izgled s maksimalnom širinom evakuacijskih puteva: bez dodatnih evakuacijskih vrata.

Klizna evakuacijska vrata HM-F FT

Prva klizna vrata koja su i u zaključanom stanju odobrena i certificirana kao evakuacijska vrata: klizna vrata za evakuacijske puteve HM-F FT u noćnom načinu rada postaju zaokretna vrata koja osiguravaju evakuacijski put.

EVT potisna panik letva s električkim zaključavanjem

Za sva suvremena evakuacijska vrata: EVT potisna panik letva s električkim zaključavanjem je novi sustav zaključavanja koji odlikuje smanjeni broj pojedinačnih dijelova i intuitivno rukovanje. Zaporni element integriran je u potisnu panik letvu pa se ona ne može pokrenuti dok je osigurana.

EVP panik brava s električkim zaključavanjem

Specijalno za jednokrilna vrata izlaza u slučaju nužde i evakuacijska vrata: EVP panik brava s električkim zaključavanjem kompaktan je spoj samozaključavajuće panik brave i električkog zaključavanja evakuacijskih vrata.

Okov za vrata izlaza za nuždu prema EN 179

Namijenjeno za područja koja nisu javni prostor: ispitani i certificirani sustav panik brave i okova kao cjelina bez ikakvih problema ispunjavaju zahtjeve norme EN 179.

Protupožarna i protudimna vrata bez zapreka

Važan element preventivnog koncepta zaštite od požara: prirodni sustavi za odvod dima i topline odvode plinove nastale u požaru, opasne okside i toplinsku energiju van, u otvoreni prostor. Protupožarna i protudimna vrata sprječavaju širenje dima i vatre. Kao ispitani i certificirani sustavi rješenja za prirodni odvod dima i topline (PODT ili poznato i kao kratica NRWG na njem. jeziku), mogu se precizno prilagoditi individualnim potrebama zgrade i na taj način evakuacijske puteve i puteve za spašavanje zaštititi od dima.

Ispitani i certificirani sustavi rješenja za ODT

Sigurna evakuacijska vrata samo su jedan dio učinkovitih sustava evakuacijskih puteva i puteva za spašavanje. Jednako važni su učinkoviti sustavi za odvod dima i topline (ODT) - naime, požari i s njima povezan nastanak topline i dima i dalje predstavljaju najveću opasnost za ljude i zgrade. Grupacija GU nudi cjelovite ODT sustave na jednom mjestu i na taj način olakšava projektiranje i izvedbu istih u skladu s normama, kao sastavni dio koncepta preventivne protupožarne zaštite kojom se evakuacijski putevi i putevi za spašavanje štite od prisustva dima.

Nadzor i upravljanje evakuacijskim putevima i putevima za spašavanje

Središnje upravljanje i nadzor evakuacijskih vrata: u skladu sa zahtjevima zgrade, sustav se upotrebljava za središnje upravljanje vratima ili se pomoću sučelja skladno integrira u cjelokupno upravljanje zgradama.

Građevinsko - pravni zahtjevi

U Njemačkoj su u Standardu za zakone o gradnji (MBO) opisani temeljni građevinsko - pravni zahtjevi. U zakonima o gradnji pojedinih saveznih pokrajina (LBO) i dodatnim posebnim propisima o gradnji, npr. za dječje vrtiće, poslovne zgrade, upravne zgrade i zgrade za sastanke, građevinsko - pravni zahtjevi se konkretiziraju.

Najvažniji zahtjevi odnose se na sljedeća pitanja:

 • Na koji način se moraju otvarati vrata na putevima za spašavanje?
 • U kojem smjeru se moraju otvarati vrata na putevima za spašavanje?
 • Koliko široka i visoka moraju biti vrata na putevima za spašavanje?

Norme i smjernice za evakuacijske puteve i puteve za spašavanje

 • Prozori i vanjska vrata bez zahtjeva za zaštitu od dima i vatre reguliranih normom DIN EN 14 351-1
 • Vrata na izlazima u slučaju nužde i evakuacijskim putevima EN 179 / EN 1125
 • Smjernica o električkim sustavima zaključavanja vrata na putevima za spašavanje EltVTR
 • Smjernica za automatska klizna vrata na putevima za spašavanje AutSchR
 • Funkcija rotirajućih vrata na evakuacijskim putevima DIN 18650

Dodatne norme i smjernice

 • Preventivna zaštita od požara: odimljavanje prema normi DIN 18232-2
 • Gradnja bez zapreka prema normi DIN 18040
 • Norma EN 1627 regulira protuprovalnu zaštitu za vrata i dijeli je na 6 klasa otpornosti na protuprovalnost