Evakuacijski putevi i putevi za spašavanje: uz grupaciju GU ste sigurni

Ljudski životi ovise o kvaliteti sustava evakuacijskih puteva i izlaza za nuždu. Grupacija GU stoga preuzima odgovornost s cjelovitim sustavima rješenja za evakuacijska vrata koji sežu daleko više od pukog ispunjavanja norme. Arhitektima i projektantima na taj način nudimo sigurnost i dobar osjećaj - od početnog oblikovanja do gotovog objekta.

Sigurnost evakuacijskih puteva - uz sustav

Sustavi evakuacijskih puteva i puteva za spašavanje pružaju maksimalnu sigurnost samo ako su svi dijelovi individualno usklađeni sa situacijom u zgradi i savršeno funkcioniraju zajedno. Zbog toga grupacija GU nudi cjelovita rješenja na jednom mjestu: od pojedinačne komponente do cijelog kompleksnog sustava.

Okov za evakuacijska vrata – panik funkcije panik brava grupacije GU

Videozapisi prikazuju različitosti, ali i rukovanje i način funkcioniranja pojedinih panik funkcija. Osim toga, na konkretnim primjerima možete saznati koju panik funkciju je najbolje primijeniti za određenu situaciju u zgradi.

Preuzimanje prospekta

Rotirajuća vrata za široke prolaze odobrena kao evakuacijska vrata

Reprezentativan ulaz za javne objekte: rotirajuća vrata za široke prolaze GGR i GRA-F povezuju elegantan izgled s maksimalnom širinom evakuacijskih puteva: bez dodatnih evakuacijskih vrata.

HM-F FT klizna vrata za evakuacijske puteve

Prva klizna vrata koja su i u zaključanom stanju odobrena i certificirana kao evakuacijska vrata: HM-F FT klizna vrata za evakuacijske puteve u noćnom načinu rada postaju zaokretna vrata koja osiguravaju evakuacijski put.

EVT potisna panik letva s električkim zaključavanjem

Za sva suvremena evakuacijska vrata: EVT potisna panik letva s električkim zaključavanjem je novi sustav zaključavanja koji odlikuje smanjeni broj pojedinačnih dijelova i intuitivno rukovanje. Zaporni element integriran je u potisnu panik letvu pa se ona ne može pokrenuti dok je osigurana.

EVP panik brava s električkim zaključavanjem

Specijalno za jednokrilna vrata izlaza u slučaju nužde i evakuacijska vrata: EVP panik brava s električkim zaključavanjem kompaktan je spoj samozaključavajuće panik brave i električkog zaključavanja evakuacijskih vrata.

Okov za vrata izlaza za nuždu prema EN 179

Namijenjeno za područja koja nisu javni prostor: sustavi panik brava i okova, ispitani i certificirani kao cjelina, bez ikakvih problema ispunjavaju zahtjeve norme EN 179.

Protupožarna i protudimna vrata bez zapreka

Važan element preventivnog koncepta zaštite od požara: prirodni sustavi za odvod dima i topline odvode plinove nastale u požaru, opasne okside i toplinsku energiju van, u otvoreni prostor. Protupožarna i protudimna vrata sprječavaju širenje dima i vatre. Kao ispitani i certificirani sustavi rješenja za prirodni odvod dima i topline (PODT ili poznato i kao kratica NRWG na njem. jeziku), mogu se precizno prilagoditi individualnim potrebama zgrade i na taj način evakuacijske puteve i puteve za spašavanje zaštititi od dima.

Ispitani i certificirani sustavi rješenja za ODT

Sigurna evakuacijska vrata samo su jedan dio učinkovitih sustava evakuacijskih puteva i puteva za spašavanje. Jednako važni su učinkoviti sustavi za odvod dima i topline (ODT) - naime, požari i s njima povezan nastanak topline i dima i dalje predstavljaju najveću opasnost za ljude i zgrade. Grupacija GU nudi cjelovite ODT sustave na jednom mjestu i na taj način olakšava projektiranje i izvedbu istih u skladu s normama, kao sastavni dio koncepta preventivne protupožarne zaštite kojom se evakuacijski putevi i putevi za spašavanje štite od prisustva dima.

Nadzor i upravljanje evakuacijskim putevima i putevima za spašavanje

Centralno upravljanje i nadzor evakuacijskih vrata: u skladu sa zahtjevima zgrade, sustav se upotrebljava za centralno upravljanje vratima ili se pomoću sučelja skladno integrira u cjelokupno upravljanje zgradama.

Građevinsko - pravni zahtjevi

U Njemačkoj su u Standardu za zakone o gradnji (MBO) opisani temeljni građevinsko - pravni zahtjevi. U zakonima o gradnji pojedinih saveznih pokrajina (LBO) i dodatnim posebnim propisima o gradnji, npr. za dječje vrtiće, poslovne zgrade, upravne zgrade i zgrade za sastanke, građevinsko - pravni zahtjevi se konkretiziraju.

Najvažniji zahtjevi odnose se na sljedeća pitanja:

 • Na koji način se moraju otvarati vrata na putevima za spašavanje?
 • U kojem smjeru se moraju otvarati vrata na putevima za spašavanje?
 • Koliko široka i visoka moraju biti vrata na putevima za spašavanje?

Norme i smjernice za evakuacijske puteve i puteve za spašavanje

 • Prozori i vanjska vrata bez zahtjeva za zaštitu od dima i vatre reguliranih normom DIN EN 14 351-1
 • Vrata na izlazima u slučaju nužde i evakuacijskim putevima EN 179 / EN 1125
 • Smjernica o električkim sustavima zaključavanja vrata na putevima za spašavanje EltVTR
 • Smjernica za automatska klizna vrata na putevima za spašavanje AutSchR
 • Funkcija rotirajućih vrata na evakuacijskim putevima DIN 18650

Dodatne norme i smjernice

 • Preventivna zaštita od požara: odimljavanje prema normi DIN 18232-2
 • Gradnja bez zapreka prema normi DIN 18040
 • Norma EN 1627 regulira protuprovalnu zaštitu za vrata i dijeli je na 6 klasa otpornosti na protuprovalnost