Uvjeti uporabe za preuzimanja

1. U području za preuzimanje nalaze se sadržaji koji je sastavila grupacija Gretsch-Unitas. Cjelokupan materijal koji je stavljen na raspolaganje za preuzimanje podliježe zaštiti autorskih prava i međunarodnom pravu o robnim markama, autorskim pravima i bazama podataka.

Podaci koje je grupacija poduzeća Gretsch-Unitas stavila na raspolaganje za preuzimanje podliježe pravu uporabe grupacije Gretsch-Unitas ili njezinih davatelja licencija. Korisnik ne dobiva nikakva prava na sadržaj preko navedene uporabe.

Ne smiju se provoditi izmjene bilo kakve vrste, također ni izmjene u dizajnu boja slikovnog materijala i podataka. Nije dopušteno distribuirati sadržaj koji se ne odnosi na proizvod ili je štetan za proizvod u vezi sa ili kada se nepromijenjene datoteke objave ili prosljeđuju dalje.

2. Informacije, prospekti, katalozi i druge datoteke koje grupacija Gretsch-Unitas priprema za preuzimanje smiju se ispisivati, ali se ne smije mijenjati njihov sadržaj. Zabranjeno je pojedine stranice ili tekstove zasebno pohranjivati, umnožavati ili upotrebljavati na drugi način. Podaci se smiju proslijeđivati samo u nepromijenjenom obliku. Zabranjena je prodaja.

3. Materijal dostupan za preuzimanje služi samo za okvirno planiranje. Podaci su obvezujući samo ako ih mi potvrdimo. Informacije omogućuju samo općeniti pregled. Korisnici neće donositi odluke samo na temelju informacija navedenih u materijalu.

4. Iako su pripremljeni materijali provjereni u vezi s virusima, ne može se sa stopostotnom sigurnošću isključiti šteta uzrokovana postojanjem odgovarajućih štetnih kodova. Korisnik će stoga pri preuzimanju ponovno provesti provjeru radi virusa.

Za preuzimanje vrijede naši uvjeti preuzimanja koje prihvaćate pri preuzimanju.