Imprint

Overall responsi­bility
Gret­sch­-Unitas
Yapı Elem­­anları San. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. Sevil Cad. No:2
34887 Sancak­tepe / İST­ANBUL

Tel.:     +90 216 311 79 39
Fax:     +90 216 311 79 41
E-Mail: g-u(at)g-u.com.tr

Managing director
Ana­dolu Kur­­umlar

Tax number
411 022 3844

Yasal Uyarı

Ziyaret etmekte olduğunuz bu web sitesi ve içinde düzenlemiş olan tüm eserler G.U Yapı Elem­anları San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olup, web sites­inin kullanımı ile ilgili şartlar aşağıda belirlenmek­tedir. Bu şart­ları kabul etme­meniz halinde web sitemize erişmeyiniz/girmeyiniz.

G.U Yapı Elem­anları San. ve Tic. A.Ş. hiper­text linkler ve doğrudan ya da dolaylı olarak G.U Yapı Elem­anları San. ve Tic. A.Ş. web sitesi üzerinden kullanılan diğer özellikler de dahil olmak üzere Web Sitesi Bilgileri ile ilgili zımnen veya sarih olarak hiçbir beyan veya garan­tide bulunmamakt­adır. G.U Yapı Elem­anları San. ve Tic. A.Ş. her­hangi bir bildi­rimde bulunmaksızın her zaman değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmakt­adır. Web Sitesi Bilgilerinde yer alan bilgiler ışığında ver­il­ecek kar­arlar ile ilgili tüm sor­umluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. G.U Yapı Elem­anları San. ve Tic. A.Ş. kendi web sitesine veya her­hangi bir web sitesi bilgisine giril­mesi veya bunların kullanımından doğabil­ecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zar­ar­lardan hiçbir şekilde sor­umlu tutulamaz.

Bu web sites­inde yer alan bilgiler kap­samlı değildir. Gös­t­ermiş olduğumuz çabalara rağmen, bu bilgiler kesin, güncel­lenmiş olmayabilir veya her­hangi bir dur­umdaki koşullara uyar­la­namıyor olabilir. Bu web sites­inde olabil­ecek her­hangi bir yanlışlık, eksiklik veya ihmalden dolayı sor­umluluk G.U Yapı Elem­anları San. ve Tic. A.Ş.'ne atfedilemez. Bu web sites­inde yer alan bilgiler her­hangi bir getiri amacına yönelik olmayıp bu bilgeler ışığında ver­e­ceğiniz kar­arlar ile ilgili tüm sor­umluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.

Bu web sites­inde yer alan e-bilgilerin doğruluğu, yazım/yazılım/akt­arım hatalarından yahut sis­temin saldırıya uğra­ması gibi sebeplerden dolayı oluşabil­ecek hatalara karşı, garanti edilmemek­tedir.

GU Yapı Elem­anları San. ve Tic. A.Ş. bu web sites­inde yer alan bilgilere giril­mes­inden veya bunların kullanımından doğabil­ecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zar­ar­lardan hiçbir şekilde sor­umluluk kabul etmeye­cektir.
 
Bu web sites­inde yazılı olan bilgiler ve bey­anlar hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçeves­inde teklif veya icap anlamında olmayıp, her­hangi bir taahhüt niteliğinde sayılma­yacağından  GU Yapı Elem­anları San. ve Tic. A.Ş. 'yi bağla­mamakt­adır.