GU house entrance door concept – the house entrance door package with VdS certificationThe new hardware with fully concealed pivot-rests and stay-bearings for timber and PVC windowsBarrier-free construction –<br />Universal solutions for greater convenienceMotor-driven shoot-bolt locks – for 2-leaf escape doorsGU frame for projecting installation – the all-rounder with passive-house approval

Vítejte na našich stránkách

Gretsch­-Unitas je po 100 letech úspěšné his­torie jedním z předních výrobců okenní a dveřní tech­niky, automatických vstupních sys­témů a sys­témů řízení budov. Naj­dete u nás nejen obsáhlý kompletní sorti­ment od okenního kování pro rodinné domy po sys­témy řízení budov. Také pokud hledáte dodava­tele sys­témů nebo potře­bujete cer­ti­fikaci CE, můžete se s důvěrou obrátit na nás.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
AKTUÁLNÍ INFORMACE
TISK
TISK
ARCHITEKTI A PROJEKTANTI
ARCHITEKTI A PRO­JEKT­ANTI
SLUŽBY
SLUŽBY
KARIÉRA
KARIÉRA
REFERENCE
REFERENCE

X
Veletrhy

SECURITY

Essen, Německo

27.09. - 30.09.2016

Najdete nás v
hala 10 stánek C04
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina