Nové druhy otevírání a tvary oken pro mimořádnou estetičnost fasády

Plánování – Vývoj – Realizace: Vše z jednoho zdroje!
Moderní, kreativní architektura klade maximální požadavky na design a funkčnost fasád. Vyvíjíme a aplikujeme nejvhodnější řešení ve spolupráci s projektanty, dodavateli profilů a výrobci dveří.

S kováním pro zapuštěné výklopné konstrukce, konstrukce s paralelním posunem, otočná nebo otáčivá okna a jiné zvláštní konstrukce dle individuálních požadavků zákazníků, lze tyto náročné požadavky realizovat s jedinečným estetickým vzhledem.

Jakožto specialista na všechny druhy otevírání ve fasádě je společnost Gretsch-Unitas podnikem s dlouholetou technickou kompetencí ve vývoji inovačních mechanismů otevírání, které současně bezpečně a hospodárně splňují platné a normy a předpisy, mnohokráte potvrzeno náročnými testy nejen ve vlastním testovacím centru společnosti GU.

Naši odborníci spojují objektově zaměřené speciální díly, které byly vyvinuty exkluzivně pro jednotlivé projekty, s prvky z osvědčeného standardního sortimentu GU.

Jelikož individuálně vytvořené fasády s technikou Gretsch-Unitas jsou nejen architektonicky atraktivní, ale splňují také maximální nároky na funkčnost, ventilaci, tepelnou izolaci a ochranu proti vloupání.

©Musée d’Eth­nographie, Genève, Blaise Glauser

Paralelní vyklápěcí okna

Elegantní, homogenní vzhled omítky
Okna se souběžným posuvem se používají tam, kde má být zachován elegantní vzhled skleněné fasády současně s okny do různé míry otevřenými. Plocha okna není oproti běžným sklopným nebo otvíravě sklopným oknům vzhledem k rámu naklopena, nýbrž je vysunuta paralelně ke skleněné fasádě.

Kromě toho je tento druh otevírání díky plynule nastavitelným šířkám otevírání také vhodný pro realizaci přirozených koncepcí větrání.

Ve srovnání se sklopeným oknem dosahují vysunutá okna mnohem vyšší míry výměny vzduchu při stejné šířce otevření. Jako u všech oken, která se otevírají ven, není při tomto druhu otevírání třeba žádné místo ve vnitřním prostoru.

© James D. Evans

Otočná a sklopná okna

Jakýkoli rozměr okna je možný
Nové požadavky na hmotnost a rozměry otočných oken vyžadují nová kreativní řešení. Tato výzva spočívá v uvedení těchto nových rozměrů oken do souladu s estetickými požadavky architekta. Gretsch-Unitas má řešení pro všechny požadavky na náročný plášť budovy, např. skrytá kování, filigránové, vysoce odolné otočné panty a kování pro velmi těžká okenní křídla.

© HUECK

Okna výklopná ven

Jednotná celoskleněná fasáda
Funkce zapuštěného vyklopení u oken nabízí u mnoha stavebních záměrů podstatné funkční a estetické přednosti. Křídlo okna se při otevření lehce vyklopí směrem ven a zůstane v každé poloze stabilní ve své pozici otevření. Vnější pohled na celoskleněnou fasádu (structural glazing) lze při použití tohoto okna vytvořit maximálně homogenně. Na rozdíl od běžných výklopných oken jsou zapuštěná výklopná okna stabilní v jakékoli poloze.

© Tim Fisher Photography

Paralelní posuvně sklopné prvky

Leichtgängig und dennoch sturmsicher
Als himmelstürmender Wohnturm ist das Objekt Ocean Heights in Dubai Inbegriff luxuriöser Immobilien der Gegenwart. Der Wolkenkratzer mit Blick auf die künstlich angelegte Insel „Palm Jumeirah“ ist 2010 im Berzirk Dubai Marina eröffnet worden. Zu seinen Glanzpunkten gehören Balkone, die über bodentiefe Schiebeelemente erschlossen werden. Gretsch-Unitas hat für die Balkone des Ocean Heights insgesamt 1250 Parallelschiebekipp-Beschläge geliefert, die trotz ihrer hohen Gewichte mit ihrem besonders leichten Lauf für Komfort sorgen. Die Kippfunktion ist durch die starken Scheren der Beschläge sturmsicher, was bei einem über 300 Meter hohem Gebäude sehr wichtig ist. 2006 wurde das Gebäude mit dem Bentley “Best Architecture” Award ausgezeichnet.

Referenz Ocean Heights

©Andrew Bromberg of Aedas

Individuální řešení a speciální konstrukce

Paralelní vásuvná okna v kosočtvercovém tvaru bez profilu
Patentově chráněná profilová konstrukce s redukovaným počtem komponentů otevírá velkou tvůrčí svobodu. V uzavřeném stavu se okno zcela integruje do fasády. Otvírání a zavírání probíhá motoricky. Integrovaná senzorika s vysokým rozlišením rozpozná překážky a zabrání přiskřípnutí.

Poradenství k objektům a plánování pro řešení ušitá na míru

Produkt samotný ještě není řešením. Pouze se správným plánováním a používáním přichází jistota, funkčnost a hospodárnost. Skupina GU je proto v podvědomí zákazníků vnímána jako hlavní partner pro systémová řešení. Osobní a kompetentní poradenství, bezplatná on-line podpora a rozsáhlý program odborných seminářů přitom navzájem úzce souvisí – a usnadňují architektům a projektantům běžný pracovní den.

© Getty Images