Kompaktní a modulové centrály pro odvod tepla a kouře: pro preventivní protipožární ochranu

Požár – a obzvláště s ním spojená tvorba kouře – představují velké nebezpečí pro osoby v budovách. O to důležitější je rychlý a bezpečný odvod kouře pomocí flexibilních řešení. Díky rozsáhlému programu na kompaktních centrálách s již mnoha integrovanými funkcemi a rozšířitelnými modulovými centrálami lze koncepty pro odvod kouře realizovat i ve velkých objektech.

Elektricky uzamykatelný panikový zámek EVP s řízením únikových dveří FTNT: Ochrana před neoprávněným průchodem

Většina únikových dveří v nákupních centrech by se za normálního provozu neměla používat. Elektricky uzamykatelný panikový zámek EVP je hospodárným kompaktním řešením pro jednokřídlé dveře. EVP je kombinován s řízením únikových dveří FTNT a pomocí dveřního sběrnicového rozhraní BKS-NET je zapojený do sítě. Tak je zabráněno zneužití dveří, ale v nouzovém případě je zajištěn volný průchod.

K produktu

Celoskleněný systém shopMaster GSW-M: Dělicí příčky a fasádní koncepty

Postarat se o pozornost a přimět zákazníky k tomu, aby zůstali – díky transparentnosti a flexibilitě: v obchodech v nákupních centrech se často používají velkoplošné skleněné stěny. Se systémem posuvných stěn shopMaster GSW-M lze realizovat dělící příčky, nebo různě koncipovat fasády vnitřních obchodů "Shop-in-Shop" v rozmanitých a individuálních provedeních. Přitom se prvky upořádají flexibilně a bez vedení v podlaze a při otevření obchodu se v parkovacím výklenku posunou na stranu. Kompaktní konstrukce vyžaduje minimum místa.

K produktu