Vydláždit cestu budoucnosti

Bezbariérové stavění a bezbariérová architektura znamenají pohodlí pro každého. Neboť bezbariérový přístup využívají také lidé, kteří mají dočasně omezenou pohyblivost, jako jsou např. rodiče s kočárky nebo malými dětmi, lidé přepravující objemné nákupy nebo zavazadla nebo lidé s dočasným omezením pohybu, jako je chůze s berlemi. Každý, kdo plánuje objekt, a od začátku integruje do návrhu požadavky na bezbariérový přístup, vždy najde funkční a nízkonákladová řešení. Pro stavitele to znamená trvale udržitelnou investici.

Okna a dveře mají jako pohyblivé a funkční stavební prvky pro bezbariérové bydlení zvlášní postavení, protože se používají téměř každý den. Pro bezpečnost, funkci a hospodárnost je rozhodující srávné plánování a použití. Rozsah služeb skupiny GU proto zahrnuje osobní a kompetentní poradenství, bezplatnou online podporu a rozsáhlý program odborných seminářů. To architektům a projektantům usnadňuje každodenní práci.

Stavět bezbariérově u skupiny GU znamená stavět udržitelně. Tím je pro každého uživatele budovy zajištěna bezbariérový přístup a pohodlí. V úzké spolupráci s architekty, projektanty a developery tak vznikají komplexní řešení, která jsou optimálně střižena na cíle ochrany, resp. cílové skupiny. Pohodlné ovládání a reprezentativní vzhled jdou přitom ruku v ruce – důležitý základ pro dlouhodobé zajištění hodnoty budovy.

Pro zajištění maximálního pohodlí všem uživatelům budovy musí být všechny komponenty vzájemně sladěny a musí fungovat. Proto skupina GU nabízí systémová řešení z jednoho zdroje – od prahu u dveří až po centrální systém řízení budov, od okenního kování až po automatizované řízení fasád.

Nabízíme Vám tyto služby
Barrierefrei bauen GU-Gruppe

Automatické posuvné dveře

Ideální pro bezbariérové a reprezentativní vchody: Automatické posuvné dveře kombinují estetický design s bezdotykovým a bezprahovým pohodlím při přecházení.

Automatické otočné dveře

Protipožární a protikouřové dveře se musí v případě požáru bezpečně automaticky zavřít. Ale i u vnitřních a venkovních dveří je automatické zavírání žádoucí. Zavřené nebo těžce se otevírající dveře jsou však překážkou a nejsou bezbariérové. Zde přichází na řadu pohony otočných dveří, které se otevírají a zavírají automaticky, a tím se starají o volnost pohybu a bezpečnost. Pohon otočných dveří DTN 80 má patentovaný pružinový systém, který dveře bezpečně, tiše a úplně zavře i v náročnějších konstrukčních rámcových podmínkách, jako je průvan, přetlak nebo vícebodové zamykání.

Objektové dveře a vnitřní dveře: pohodlné otevírání a zavírání

Vše, co patří k pohodlnému ovládání vnitřních dveří: Od ručního ovládání až po plně automatizované řešení.

Ne všechny vnitřní dveře jsou stejné: V závislosti na typu budovy, uživatelích budovy a oblasti budovy jsou nutná individuální řešení. Požadavky na objekt a vnitřní dveře jsou velmi rozdílné – ať už v nemocnicích, školách, hotelech, nebo dokonce v soukromých bytech. Proto má skupina GU ve svém programu řadu řešení pro vnitřní dveře, které pokrývají nejrůznější potřeby: od komfortních ovládacích prvků až po automatické otevírání a zavírání dveří.

Domovní a bytové vstupní dveře

Od vstupních dveří po zónu pohodlného přístupu: S inteligentní technologií a variantami ovládání, které přesně odpovídají nárokům obyvatel.

Bezbariérové řešení prahu pro domovní a balkónové dveře i rovněž zdvižně posuvné prvky

Už žádné hranice mezi vnitřním a venkovním prostorem: Zdvižně posuvné balkónové dveře jsou pohodlným spojením mezi obytným prostorem a okolím.

Okna – bezbariérové ovládání, pohodlné větrání

Sklápění, otáčení, zvedání a posouvání bez námahy: Okenní kování od společnosti GU nabízí řešení pro okna, pokud jde o pohodlné větrání, snadné ovládání, pohodu, bezpečnost, požární a kouřovou ochranu – a to pro všechny materiály a typy otevírání.

Řešení oken ve fasádách

Pohodlné, krásné a efektivní. I přes četné normy a požadavky jsou možná speciální krásná a funkční řešení pro sofistikovanou architekturu fasády. Okna jsou přitom důležitým prvkem. Měla by se harmonicky vložit do celkového tvůrčího obrazu fasády a zároveň převzít úlohy jako větrání, tepelnou izolaci a ochranu proti vloupání. Stejně komplexní jako funkce jsou také požadavky na bezbariérový přístup. Skupuina GU má pro každou fasádu má správná řešení oken – mechanická, motorická nebo s inteligentní elektronikou, usnadňují ovládání a nabízejí spoustu komfortu.

Tim Fisher Photography

Řízení budovy – centrální řízení a kontrola oken a dveří

Centrální kontrola přístupu, větrání a uzavření: S inteligentním systémem řízení budov GEMOS lze okna, dveře a fasádní prvky pohodlně propojit a ovládat. Rozhraní systému přitom zajišťují harmonickou integraci do celkového systému řízení budovy.

Stavět bezbariérově – univerzální řešení pro více pohodlí

V souladu s naším hlavním principem „Náskok se systémem“ Vás podporujeme od plánování až po realizaci automatických řešení vstupních systémů bez ohledu na to, zda se jedná o novostavbu, rekonstrukci nebo modernizaci. Některé příklady jsme sestavili v brožuře Bezbariérové stavění, kterou si můžete stáhnout zde.

Domovní a bytové vstupní dveře musí

 • dosahovat minimální světlou šířku průchodu 0,90 m
 • ve výšce mezi 0,85 – 1,05 m mít ovládací prvky (např. kliky, tlačné hrazdy a madla, cylindrické vložky)
 • jít ovládat s minimálním úsilím
 • mít na vnitřní straně dostatečnou manipulační plochu. Pokud to není konstrukčně možné, lze použít dveře otevírané ven za předpokladu, pokud je na vnější straně k dispozici manipulační plocha o minimálních rozměrech 1,50 × 1,50 m nebo 1,40 × 1,70 m
 • bez stupňů a bez prahů. Pokud to konstrukčně není možné, mohou být prahy vysoké maximálně 20 mm
 • při výměně mít hodnotu U maximálně 1,3 W/(m² K), pokud se jedná o vnější dveře jako součásti tepelného pláště budovy

Ovládací prvky musí být

 • dimenzované na velké ploše, hmatově vnímatelné a rozpoznatelné podle své funkce. Z tohoto důvodu se musí používat pouze páčkové a tlačítkové spínače. Spínače závislé na pohybu mohou
 • mít montážní výšku mezi 0,80 – 1,10 m

Vnitřní deře se musí

 • rozšířit na světlou šířku průchodu minimálně 0,80 m
 • mít ve výšce 0,85 – 1,05 kliku
 • v sanitárních prostorech se musí otevírat směrem ven a mít možnost odblokování zvenčí
 • při montáži prostorově úsporných dveří musí v případě otevření uvnitř chodby zaručit světlou šířku průchodu minimálně 1,00 m