Mezinárodnost

Podniková skupina Gretsch-Unitas tvoří přes 50 výrobních a distributorských společností z více než 35 zemí. Zaměstnanci GU schopni doprovázet projekty všude: s vysokým nasazením, s velkou kompetencí pro technická řešení a se specifickým know-how o podmínkách, normách a směrnicích příslušných trhů.

Internationalität in der GU-Gruppe

Systémový dodavatel a partner pro řešení

Jako systémový dodavatel dodává skupina GU také koordinované produkty pro velmi komplexní požadavky. Nabízí více než jen jednotlivé produkty, poskytuje ucelená řešení - vše z jednoho zdroje a na základě obrovského sortimentu. Z tohoto rozsahu služeb profitují architekti, projektanti, výrobci dveří a specializovaní řemeslníci – a tím také koncový zákazník.

GU-Gruppe als Systemanbieter

Lídr v inovacích

Poskytuje přesvědčivé odpovědi na aktuální výzvy v oboru pomocí nových řešení a určuje tak trendy pro budoucnost na mezinárodním trhu. Současně se osvědčené produkty neustále vyvíjejí a vedou tak do aktivní budoucnosti. Více než 1 400 patentů je výrazem inovace četných vynálezů, kterými značky skupiny GU dodávají trhu opakovaně rozhodující impuls.

Innovationsführer GU-Gruppe

Vlastní zhotovení

Skupina GU vyrábí ve vlastních závodech v Německu, Francii a na Slovensku. Všechny výrobní kroky, od výroby nástrojů ve vlastních dílnách až po mezinárodní logistiku, zajišťuje společnost Gretsch-Unitas. Cílem společnosti Gretsch-Unitas je vytvářet maximální přidanou hodnotu co nejefektivnějším využíváním zdrojů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Úspěchy v oblasti zlepšování environmentálních a energetických ukazatelů jsou doloženy certifikací šetrnosti k životnímu prostředí.

Eigene Fertigung bei der GU-Gruppe

Hodnotné produkty

Všechny produkty a řešení jsou vyvíjeny inženýry v centrále v Německu a vyráběny kvalifikovanými a zkušenými zaměstnanci skupiny Gretsch-Unitas v evropských výrobních závodech s vysokou úrovní výrobních znalostí. Efektivní a moderní procesy zde uvádějí do rovnováhy požadavky stále složitější a individuální technologie s našimi vysokými standardy kvality.

Hochwertige Produkte der GU-Gruppe

Kvalifikovaní zaměstnanci

Kvalita vychází z kvalifikace. Dobře vyškolení lidé pracují pro Gretsch-Unitas po celém světě - rádi a zodpovědně. Zaměstnanci využívají rozsáhlé možnosti kvalifikace a dalšího vzdělávání a oceňují, že mohou převzít odpovědnost a podílet se na tvorbě úkolů.

Qualifizierte Mitarbeiter bei der GU-Gruppe

Přidaná hodnota prostřednictvím služeb

Produkt samotný ještě není řešením. Pouze správným plánováním a použitím přichází jistota, funkčnost a hospodárnost. Proto skupina GU ve své nabídce služeb důsledně pokračuje v systémové koncepci sortimentu. Své zákazníky podporujeme osobním a kompetentním poradenstvím, online podporou, rozsáhlou nabídkou odborných seminářů a také uvedením do provozu a údržbou.

Zjistit více
Service bei der GU-Gruppe

Přidaná hodnota prostřednictvím služeb

Produkt samotný ještě není řešením. Pouze správným plánováním a použitím přichází jistota, funkčnost a hospodárnost. Proto skupina GU ve své nabídce služeb důsledně pokračuje v systémové koncepci sortimentu. Své zákazníky podporujeme osobním a kompetentním poradenstvím, online podporou, rozsáhlou nabídkou odborných seminářů a také uvedením do provozu a údržbou.

Zjistit více