Logo BKS

GEMOS access

Systém kontroly přístupu – certifikováno podle normy EN 60839-11.1

Možnosti použití GEMOS access sahají od offline systému kontroly přístupu pro malé aplikace až po modulární a plně integrovanou část systému budovy, systému zabezpečení nebo systém řízení rizik.

GEMOS access sjednocuje různé druhy bezpečnostní techniky na dveřích. Tak se systémy kontroly přístupu, řízení únikových dveří a monitorování se napojí centrálně na dveřní modul GAM. Otevřené přístupové rozhraní umožňuje napojení mnoha běžných čteček karet např. prostřednictvím protokolu RS485 nebo Wiegand – nezávisle na implementovaných metodách čtení. Jádro programu a databáze jsou založeny na filozofii softwaru GEMOS, který je již řadu let průběžně vyvíjen a inovován.

  • GEMOS access znamená bezpečnost při projektování, neboť možná rozšíření lze integrovat přímo na dveřích
  • Zabrání se prolínání systémů
  • Odpadnou nákladné dvojité výstavby

Díky integraci nejmodernějších biometrických čteček, např. snímačů otisků prstů a žil dlaně, lze systém používat i v prostředí s nejvyššími nároky. Přehledné struktury nabídek, předem definovaná nastavení pro typické aplikace a také asistenti k rozpoznání hardwaru umožňují rychlou a tím i hospodárnou manipulaci při instalaci i provozu. Párování resp. integraci GEMOS access do systému řízení GEMOS lze bez problémů provést díky stejnému softwarovému jádru a umožňuje mimo jiné tyto funkce.

GEMOS access

Uživatelské rozhraní

  • Smíšený provoz s různými druhy průkazů a typy čteček v jednom systému
  • Na webu založené uživatelské rozhraní
  • Vysoká dostupnost díky redundantní sběrnicové struktuře
  • Kryptograficky zašifrovaná bezpečnostní sběrnice
  • Připojení inteligentních terminálů únikových cest
  • Integrace do existujících - i heterogenních - sítí
  • Integrace do avdanced PSIM prostřednictvím otevřených rozhraní

Přehled systému

Konstrukce systému kontroly přístupu GEMOS access je jednoduchá, strukturovaná a bezpečná.

Webová struktura klient/server umožňuje ovládání prostřednictvím prohlížeče. Server lze nastavit jako jednoduchý nebo redundantní (hot standby). Dodatečná decentralizovaná inteligence je připojena ke GEMOS access Controller (GAC) prostřednictvím sítě TCP/IP. Přístupové dveřní moduly GEMOS access (GAM) lze připojit redundantně prostřednictvím kryptograficky šifrované univerzální sběrnice GEMOS.

Modul

Systém GEMOS access module (GAM) spravuje všechna jen myslitelná zařízení a instalace u dveří, nezávisle na konkrétním výrobci. Velký počet možných připojení a funkcí umožňuje vysokou flexibilitu i bezpečnost projektování. Krytky pro různá použití, kontakty krytů, jednotlivé napájecí zdroje atd. doplňují celou paletu.

GEMOS and GEMOS access sales contact

Are you looking for a competent GEMOS contact person? If so, just write to us, we will be pleased to help.

Get in touch now