Montážní materiál

Základní požadavky na stavební objekty

V evropském nařízení o stavebních výrobcích jsou definovány základní požadavky na stavební objekty, jakož i důležité vlastnosti stavebních výrobků. Kromě základních požadavků „Mechanická pevnost a stabilita“, „Požární ochrana“, „Hygiena, zdraví a ochrana životního prostředí“, „Zvuková izolace“, „Bezpečnost a bezbariérovost při používání“, „Trvale udržitelné využívání zdrojů“ představuje výzvu také „Úspora energie a tepelná ochrana“.

Utěsnění podle nejnovějšího stavu techniky (EnEV)

V Evropě existují další předpisy, které musí vyhovovat stavu techniky (EnEV).

„Budovu je třeba provést tak, aby byla teplosměnná obvodová plocha včetně spár trvale neprodyšně utěsněna podle stavu techniky.“ (vyhlášky o úsporách energie)

Vzduchotěsnost obálky budovy šetří topnou energii a zabraňuje značnému poškození budovy. Kromě toho zvyšuje komfort, tepelnou pohodu a užitnou hodnotu budovy.

Koncept těsnosti celé budovy je třeba zpracovat již ve fázi projektu. Ze stavebně fyzikálních důvodů je třeba vzduchotěsnou vrstvu umístit vždy na vnitřní stranu prostoru, aby se zabránilo pronikání teplého a vlhkého vnitřního vzduchu do stavebního dílu.

Montagematerial

Může-li vnitřní vzduch pronikat do stavebního dílu, je třeba dbát na to, aby vlhkost, která zkondenzuje z důvodu poklesu teploty v prostoru tepelně izolačního profilu, nezpůsobovala škody. Přitom platí princip „zevnitř nepropustnější než zvenku“.

Dále je třeba vzít v úvahu, že navíc k funkční vnitřní vzduchotěsné vrstvě je i na vnější straně potřeba ochrana proti nárazovým dešťům. Protože pokud izolační materiály propouští vlhkost, zničí to jejich tepelně-izolační schopnost.

Použité stavební výrobky je třeba navzájem sladit tak, aby jejich vzájemné utěsnění s výše uvedenou snášenlivostí a odolností umožnilo vznik neprůvzdušného systému utěsnění.

Raumluft

Montážní materiál pro okna a dveře

Společnost Gretsch-Unitas nabízí ve svém sortimentu příslušenství pro konstrukční kování obsáhlý, navzájem sladěný montážní materiál pro tyto oblasti:

  • Systémy utěsnění
  • Stavební chemie
  • Upevňovací technika
  • Zasklívací technika

Aby žádné otázky nezůstaly bez odpovědi

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další informací, napište nám – rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás nyní
[Translate to Čeština:] Beratung bei der GU-Gruppe