Logo BKS

Kybernetická bezpečnost

Na síťový systém správy budov pro sběr dat důležitých z hlediska bezpečnosti a řízení kritických bezpečnostních systémů jsou kladeny vysoké požadavky z hlediska bezpečnosti IT a dat.

Přední prohlížečový PSIM GEMOS je na technologické špičce a disponuje odpovídajícími funkcemi v souladu s dnešní situací v oblasti hrozeb a komplexní téma „kybernetické bezpečnosti“ je již dlouho nedílnou součástí plánu vývoje.

GEMOS 5 Next Generation PSIM

Koncem roku 2021 byl na trh uvedený systém GEMOS 5 „Nové generace PSIM“ (Next Generation). GEMOS 5 představuje zásadní obnovu systému GEMOS PSIM (physical security information system) od jádra až po modulární strukturu, nová rozhraní (GUI) a správu hlavních dat.

Pomocí systému GEMOS lze nezávisle na výrobci spravovat širokou škálu médií, komunikačních a bezpečnostních systémů, jako jsou: systémy požární signalizace, poplachové systémy proti přepadení a vloupání, kamerové systémy, systémy kontroly přístupu, hasicí systémy a systémy pro odvod tepla a kouře - RWA, NRWG a mnoho dalších.

Vysoce dostupná a bezpečná rozhraní jsou základem pro hladce fungující propojení systémů třetích stran se systémy řízení. Inteligentní rozhraní systému GEMOS umožňují pro každou externí systémovou vazbu použít samostatný ovladač.

Řešení GEMOS 5 Enterprise

Řešení Enterprise umožňuje monitorování všech budov z jednoho řídicího centra.

 • GEMOS 5 „Enterprise Light“ popisuje redundantní systém na jednom místě se dvěma servery. V případě poruchy hlavního serveru nastoupí redundantní systém a po obnovení a uvolnění hlavního serveru se zprávy a události redundantního systému, které se mezitím nahromadily, automaticky přenesou do hlavního systému. V této fázi rozšíření jsou hlavní data pravidelně a automaticky přenášena z hlavního serveru na redundantní server, ale v případě obnovy po selhání by tato data z redundantního serveru na hlavní server přehrávána nebyla.

 

 • GEMOS 5 „Enterprise Standard“ zahrnuje instalaci v řídicí místnosti a až osmnácti lokalit. Instalace lokalit odpovídá funkčnímu rozsahu „Enterprise Light“ (místní redundance), podle přání. Zprávy z místních rozhraní, události a oznámení jsou přenášeny z lokalit do řídicího centra v reálném čase. Kmenová data se uchovávají pouze v řídicím centru a automaticky se přenášejí do jednotlivých lokalit (centrální úložiště dat / suverenita dat). Řídicí centrum je redundantní; v případě úplného výpadku řídicího centra nebo spojení lokality s řídicím centrem funguje lokalita lokálně a autonomně. I v tomto případě se po obnovení a uvolnění spojení nebo systémů řídicího centra nahromaděné zprávy a události automaticky přenášejí z lokality do řídicího centra.

GEMOS 5 Mosaic

 • GEMOS Mosaic – vysoce výkonná 4. generace vizualizace, používání a ovládání pohledů, plánů uspořádání, rozvržení a jejich obsahu v systému GEMOS
 • Plynule měnitelné přiblížení plánů, které vede k zobrazení dalších a dalších detailů („efekt mapy Google“), např. přiblížení budovy.
 • Geografické informační systémy (GIS) – podpora mapování pevných a dynamicky působících senzorů pomocí souřadnic GPS v systému GEMOS 5
 • Řízení pohybujících se objektů (např. dronů)
 • V této souvislosti také vymezení oblastí („poplachových zón“) a varování v případě, že tyto oblasti opustí nebo do nich vstoupí pohybující se objekty (např. zakázané oblasti)
 • Vkládání videostreamů: Během sledovacího letu lze zobrazit živý videostream z dronu.
GEMOS 5 Mosaic

GEMOS 5 HTML 5 Video

 • Videoobrazy v systému GEMOS 5 jsou nativně integrovány prostřednictvím HTML 5 / Web RTC, a proto již není nutné používat další externí klientské aplikace
 • Systémy pro správu videa a kamery, které nabízejí videostreamy HTML 5, lze přímo integrovat do systému GEMOS 5.
 • GEMOS 5 má volitelně k dispozici video proxy, takže do systému GEMOS 5 lze integrovat i systémy správy videa a kamery, které nepodporují HTML 5
 • Přístup k funkcím systému správy videa, jako jsou archivní snímky, ovládací příkazy / předvolby atd., prostřednictvím intuitivního prohlížeče (použití jako „YouTube“)
 • Vysoce škálovatelný video proxy server pro souběžnou integraci velkého počtu videokamer a více systémů správy videa. Překódování videostreamů z různých kamer a systémů pro správu videa provádí proxy server, a tím se snižují nároky na klientské systémy GEMOS.
 • Streamování videí HTML 5 v prohlížeči (pro sledování videí není třeba instalovat na pracovní stanici samostatnou aplikaci)

Nová rozhraní, grafika a další funkce systému GEMOS 5

 • Obnovení grafického rozhraní systému GEMOS 5 – kontrola webového uživatelského a operátorského rozhraní při zachování volných, individuálních a na požadavky orientovaných možností návrhu
 • Ikony a symboly ve vektorovém grafickém formátu
 • Plynulá škálovatelnost bez ztráty kvality
 • Import CAD – podpora aktuálního formátu souborů DWG-AutoCAD v systému GEMOS pro grafický import výkresů bez externích konverzí. Polohování, výměna vlastností a import detektorů prostřednictvím atributů bloků CAD výkresů. Podporuje struktury vrstev CAD, práci s odkazovanými výkresy (XRef).
 • Zlepšení použitelnosti a uživatelské přívětivosti na základě tzv. konceptů UI/UX. Tím se snižuje vstupní bariéra pro nové operátory a používání aplikace je intuitivnější s menšími nároky na školení.
 • V rámci toho byly přepracovány ovládací prvky systému GEMOS 5 s ohledem na modernizaci grafiky a uživatelskou přívětivost.
GEMOS 5 Oberfläche

Řešení pro různé branže

Individuální objektová řešení pro různá odvětví.

Řešení pro různé branže

Aby žádné otázky nezůstaly bez odpovědi

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další informací, napište nám – rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás nyní
[Translate to Čeština:] Beratung bei der GU-Gruppe