Logo BKS

Kybernetická bezpečnost

Na síťový systém správy budov pro sběr dat důležitých z hlediska bezpečnosti a řízení kritických bezpečnostních systémů jsou kladeny vysoké požadavky z hlediska bezpečnosti IT a dat.

Přední prohlížečový PSIM GEMOS je na technologické špičce a disponuje odpovídajícími funkcemi v souladu s dnešní situací v oblasti hrozeb a komplexní téma „kybernetické bezpečnosti“ je již dlouho nedílnou součástí plánu vývoje.

GEMOS 5 Next Generation PSIM

Koncem roku 2021 byl na trh uvedený systém GEMOS 5 „Nové generace PSIM“ (Next Generation). GEMOS 5 představuje zásadní obnovu systému GEMOS PSIM (physical security information system) od jádra až po modulární strukturu, nová rozhraní (GUI) a správu hlavních dat.

Pomocí systému GEMOS lze nezávisle na výrobci spravovat širokou škálu médií, komunikačních a bezpečnostních systémů, jako jsou: systémy požární signalizace, poplachové systémy proti přepadení a vloupání, kamerové systémy, systémy kontroly přístupu, hasicí systémy a systémy pro odvod tepla a kouře - RWA, NRWG a mnoho dalších.

Vysoce dostupná a bezpečná rozhraní jsou základem pro hladce fungující propojení systémů třetích stran se systémy řízení. Inteligentní rozhraní systému GEMOS umožňují pro každou externí systémovou vazbu použít samostatný ovladač.

Řešení GEMOS 5 Enterprise

Řešení Enterprise umožňuje monitorování všech budov z jednoho řídicího centra.

 • GEMOS 5 „Enterprise Light“ popisuje redundantní systém na jednom místě se dvěma servery. V případě poruchy hlavního serveru nastoupí redundantní systém a po obnovení a uvolnění hlavního serveru se zprávy a události redundantního systému, které se mezitím nahromadily, automaticky přenesou do hlavního systému. V této fázi rozšíření jsou hlavní data pravidelně a automaticky přenášena z hlavního serveru na redundantní server, ale v případě obnovy po selhání by tato data z redundantního serveru na hlavní server přehrávána nebyla.

 

 • GEMOS 5 „Enterprise Standard“ zahrnuje instalaci v řídicí místnosti a až osmnácti lokalit. Instalace lokalit odpovídá funkčnímu rozsahu „Enterprise Light“ (místní redundance), podle přání. Zprávy z místních rozhraní, události a oznámení jsou přenášeny z lokalit do řídicího centra v reálném čase. Kmenová data se uchovávají pouze v řídicím centru a automaticky se přenášejí do jednotlivých lokalit (centrální úložiště dat / suverenita dat). Řídicí centrum je redundantní; v případě úplného výpadku řídicího centra nebo spojení lokality s řídicím centrem funguje lokalita lokálně a autonomně. I v tomto případě se po obnovení a uvolnění spojení nebo systémů řídicího centra nahromaděné zprávy a události automaticky přenášejí z lokality do řídicího centra.

GEMOS 5 Mosaic

 • GEMOS Mosaic – vysoce výkonná 4. generace vizualizace, používání a ovládání pohledů, plánů uspořádání, rozvržení a jejich obsahu v systému GEMOS
 • Plynule měnitelné přiblížení plánů, které vede k zobrazení dalších a dalších detailů („efekt mapy Google“), např. přiblížení budovy.
 • Geografické informační systémy (GIS) – podpora mapování pevných a dynamicky působících senzorů pomocí souřadnic GPS v systému GEMOS 5
 • Řízení pohybujících se objektů (např. dronů)
 • V této souvislosti také vymezení oblastí („poplachových zón“) a varování v případě, že tyto oblasti opustí nebo do nich vstoupí pohybující se objekty (např. zakázané oblasti)
 • Vkládání videostreamů: Během sledovacího letu lze zobrazit živý videostream z dronu.
GEMOS 5 Mosaic

GEMOS 5 HTML 5 Video

 • Videoobrazy v systému GEMOS 5 jsou nativně integrovány prostřednictvím HTML 5 / Web RTC, a proto již není nutné používat další externí klientské aplikace
 • Systémy pro správu videa a kamery, které nabízejí videostreamy HTML 5, lze přímo integrovat do systému GEMOS 5.
 • GEMOS 5 má volitelně k dispozici video proxy, takže do systému GEMOS 5 lze integrovat i systémy správy videa a kamery, které nepodporují HTML 5
 • Přístup k funkcím systému správy videa, jako jsou archivní snímky, ovládací příkazy / předvolby atd., prostřednictvím intuitivního prohlížeče (použití jako „YouTube“)
 • Vysoce škálovatelný video proxy server pro souběžnou integraci velkého počtu videokamer a více systémů správy videa. Překódování videostreamů z různých kamer a systémů pro správu videa provádí proxy server, a tím se snižují nároky na klientské systémy GEMOS.
 • Streamování videí HTML 5 v prohlížeči (pro sledování videí není třeba instalovat na pracovní stanici samostatnou aplikaci)

Nová rozhraní, grafika a další funkce systému GEMOS 5

 • Obnovení grafického rozhraní systému GEMOS 5 – kontrola webového uživatelského a operátorského rozhraní při zachování volných, individuálních a na požadavky orientovaných možností návrhu
 • Ikony a symboly ve vektorovém grafickém formátu
 • Plynulá škálovatelnost bez ztráty kvality
 • Import CAD – podpora aktuálního formátu souborů DWG-AutoCAD v systému GEMOS pro grafický import výkresů bez externích konverzí. Polohování, výměna vlastností a import detektorů prostřednictvím atributů bloků CAD výkresů. Podporuje struktury vrstev CAD, práci s odkazovanými výkresy (XRef).
 • Zlepšení použitelnosti a uživatelské přívětivosti na základě tzv. konceptů UI/UX. Tím se snižuje vstupní bariéra pro nové operátory a používání aplikace je intuitivnější s menšími nároky na školení.
 • V rámci toho byly přepracovány ovládací prvky systému GEMOS 5 s ohledem na modernizaci grafiky a uživatelskou přívětivost.
GEMOS 5 Oberfläche

Řešení pro různé branže

Individuální objektová řešení pro různá odvětví.

Řešení pro různé branže

GEMOS and GEMOS access sales contact

Are you looking for a competent GEMOS contact person? If so, just write to us, we will be pleased to help.

Get in touch now