Logo GU-Gruppe

Dveřní závěsy

Dveřní panty GU pro objektové, domovní a boční vstupní dveře

Dveřní panty (dveřní čepy, kloubové závěsy) spojují dveře se zárubní nebo rámem a umožňují otáčivý pohyb dveří.

Od 50. let 20. století se začaly prosazovat závrtné panty, panty se zapuštěnými, zafrézovanými nebo šroubovanými závěsy se používaly stále méně. Nahrazení původních zapuštěných zadlabaných závěsů představovalo díky kulatým čepům k zavrtání staly průkopnický vývoj. Čepy totiž lze vyrábět průmyslově a proto umožňují mnohem racionálnější a ekonomičtější montáž dveří.

Dveřní panty zpravidla sestávají ze tří konstrukčních prvků: spodní části pantu upevněné na rámu nebo zárubni, horní části pantu upevněné na dveřním křídle a trnu, který tvoří osu otáčení.

Pro pokojové dveře jsou k dostání dvou- a třídílné závrtné panty v mnoha variantách. Objektové dveře vyžadují mnohem více variant, protože profily rámů, materiál, nosná síla a namáhání vyžadují pro každé dveře ty správné panty. Různé dveřní profily potřebují vždy odpovídající díly pantů.

Stále více žádané jsou skryté dveřní panty. V případě bezfalcových dveří pak nejsou panty při zavřených dveřích vidět.

Dveřní panty jsou vystavené silnému axiálnímu a radiálnímu zatížení. Závěsy pantů musí přitom pohlcovat dynamické síly, které vznikají při nárazech nebo nevhodné manipulaci s křídlem. Upevnění pantů musí být přizpůsobené různým materiálům dveřní zárubně. U dřevěných zárubní jsou zašroubované nebo zapuštěné, u ocelových rámů jsou přivařené. Obvyklé jsou trojrozměrně nastavitelná upevnění pantů, s nimiž lze křídla po montáži vyrovnat.

Nastavení a seřízení pokud možno ve všech směrech je u dveřních pantů skoro nezbytnou podmínkou, aby bylo možné dveře i po letech silného zatížení učinit zase lehce ovladatelnými.

K přehledu produktů
Türbänder

Normy

 • Dveřní a okenní panty: ČSN EN 1935 Stavební kování – Jednoosé dveřní a okenní panty
 • Dveřní panty: DIN 18268 Stavební kování - Dveřní panty
 • Panty pro protipožární dveře: DIN 18272 – Protipožární zábrany; Panty pro protipožární dveře

Objektové závěsy pro dveře v únikových a záchranných cestách

Únikové a záchranné cesty by měly chránit a zachraňovat lidi. Striktně definované požadavky na funkčnost a bezpečnost předpokládají trvale otáčivé spojení mezi rámem a křídlem dveří. Gretsch-Unitas doplňuje kombinaci mechaniky a elektroniky zámků a kování pro nouzové východy a panikové dveře inovativní protipožární technologií - od skrytého pantu až po řešení válcových pantů v různých površích - pro použití na prvky ze dřeva, PVC a kovu. Vzájemně sladěné komponenty z jedné ruky jsou zárukou nejvyšší bezpečnosti.

Certifikace a bezpečnost

Bezpečnost není na prvním místě jen u únikových dveří. GU-panty splňují v různých systémových testech dle ČSN EN 1627-1630 nejvyšší požadavky až po bezpečnostní třídu RC 3. Šroubovací závěsy pro dveře z PVC nebo kovu splňují certifikaci SKG pro dveře otvírající se ven požadovanou v Nizozemí až na tři hvězdičky.

Designové požadavky na pantovou stranu

Design dveří je podstatně spoluvytvářen konstrukcí dveří a tím i typem zvoleného dveřního závěsu. Společnost GU nabízí řešení od skrytého závěsu až po řešení těl závěsu s různými povrchy.

Türen in Flucht- und Rettungswegen

Dveřní závěsy pro prvky ze dřeva

Profil Holz

Skryté závěsné kování

GU C 616-18 FD 3D

 • Umožňuje moderní přímočarý design dveří, bez přerušení jasného vedení linie dveří,
 • použitelné na dveřích s přesahovým těsněním,
 • rychle a pohodlně trojdimenzionálně nastavitelné.
 • trvale silně zatížitelné,
 • bezúdržbové uložení,
 • Průběžná úroveň těsnění dveřních zarážek

Elegantní dveřní závěsy z oceli

GU M 516 3D: Nastavitelné zafrézované panty pro dveře s nízkou výškou naléhávky

 • vyšší zabezpečení proti vloupání, použitelné pro systémové zkoušky podle  EN 1627 ff./ RC 3,
 • certifikát CE podle EN 1935, použitelné na dveřích únikových cest a nouzových východů,
 • rychle a pohodlně, na sobě nezávisle trojdimenzionálně nastavitelné,
 • stabilní usazení závěsu během a po nastavení dveřních závěsů,
 • trvale silně zatížitelné, zatížení 160 kg,
 • s individuálním vedením těsnění použitelné pro téměř všechny falcové systémy.

Rozmanité barvy díky nasazovacím krytkám

GU M 416 3D: Zafrézovaný pant

 • Vyšší zabezpečení proti vloupání, sériově se zajištěním stavítek
 • certifikát CE podle EN 1935, použitelné na dveřích únikových cest a nouzových východů,
 • Stabilní, rovné usazení pantu během a po nastavení dveřních pantů
 • trvale silně zatížitelné, zatížení 160 kg,
 • Rozmanité barvy s nasazovacími krytkami
 • s individuálním vedením těsnění použitelné pro téměř všechny falcové systémy,
 • rychle a pohodlně, na sobě nezávisle trojdimenzionálně nastavitelné.

Rychlá montáž

Série GU D 312, GU D 21x und GU D1xx: Nastavitelné závrtné panty

 • rednoduché použití,
 • rychlá montáž,
 • rychle trojdimenzionálně nastavitelné,
 • stabilní usazení závěsu během a po nastavení dveřních závěsů,
 • vyvinuto i pro malé tloušťky přesahu,
 • bezúdržbové uložení.

 


Dveřní závěsy pro prvky z plastu

Profil Kunststoff

Dveřní závěsy pro stavby objektů a obytných budov

GU R 816 3D: Válcový čep pro dveře s vysokým zatížením

 • štíhlé a zaoblené – průměr těla závěsu pouhých 22 mm – pro kvalitní plastové dveře ve stavbách objektů a obytných budov,
 • standardně vybaveno čepem s ochranou proti přeřezání,
 • zvýšené zabezpečení proti vloupání, certifikát SKG (2 hvězdičky),
 • certifikát CE podle EN 1935 v nejvyšší kategorii závěsu, použitelné na dveřích únikových cest a nouzových východů,
 • Trvale silně zatížitelné, kategorie závěsu 14, hodnota zatížení 160 kg v závislosti na provedení profilu
 • přímé šroubení, bez přerušení úrovně těsnění,
 • volitelné možnosti upevnění s upevňovacím hákem nebo destičkou bez přerušení úrovně těsnění,
 • rychle a pohodlně trojdimenzionálně nastavitelné.

S jistotou trvale silně zatížitelné

GU G 816 F 100: šroubovací závěs

 • čep závěsu z tvrzené antikorozní oceli,
 • standardně vybaveno čepem s ochranou proti přeřezání,
 • zvýšené zabezpečení proti vloupání, certifikát SKG (2 hvězdičky),
 • certifikát CE podle EN 1935 v nejvyšší kategorii závěsu, použitelné na dveřích únikových cest a nouzových východů,
 • Trvale silně zatížitelné, kategorie závěsu 14, hodnota zatížení 160 kg v závislosti na provedení profilu
 • stejné schéma vrtaných otvorů u GU G 816 F 100 a GU 812 F 100,
 • Volitelné možnosti upevnění s GU-Bridge nebo přídavnými příložkami s noky křídlového dílu pro GU G 816 F 100
 • rychle a pohodlně trojdimenzionálně nastavitelné.

Dveřní závěsy pro prvky z hliníku

Profil Aluminium

Slabá tloušťka

GU A 316 3D: Šroubovací závěsy pro dveře s vysokým zatížením

 • Univerzálně použitelné pro kovové dveře ve stavbě objektů a obytných budov,
 • Zvýšené zabezpečení proti vloupání, certifikát SKG až 3 hvězdičky
 • certifikát CE podle EN 1935, použitelné na dveřích únikových cest a nouzových východů,
 • design závěsu zůstává zachován, správné umístění závěsů při bočním nastavení,
 • Trvale silně zatížitelné, kategorie závěsu 14, zatížení 160 kg
 • krátká doba dorazu díky uvolnitelnému přímému šroubení.
 • rychle a pohodlně trojdimenzionálně nastavitelné.

Aby žádné otázky nezůstaly bez odpovědi

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další informací, napište nám – rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás nyní
[Translate to Čeština:] Beratung bei der GU-Gruppe